Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy9 grudnia 2021Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

Roaming na lata

KE z zadowoleniem przyjmuje porozumienie osiągnięte przez Parlament Europejski i państwa członkowskie dotyczące nowego rozporządzenia w sprawie roamingu. Nowe rozporządzenie przedłuży do 2032 r. obecny system, chroniący obywateli przed dodatkowymi...

Roaming na lata

Podczas podróży po UE obywatele będą mogli dzwonić, wysyłać wiadomości tekstowe i korzystać z transferu danych mobilnych takiej samej jakości, jak w swoim kraju i bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W każdym miejscu Europy poprawi się również dostęp do zgłoszeń alarmowych. Konsumenci będą mieli prawo do jasnych informacji, kiedy usługa, z której korzystają w roamingu, może być związana jest z niezaplanowanymi kosztami. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca 2022 r.

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej, powiedziała: - W 2017 r. zniesiono opłaty roamingowe. Dopilnowaliśmy dziś tego, że te korzyści będą towarzyszyły nam przez kolejne 10 lat, abyśmy podczas podróży w UE mogli utrzymywać kontakty, dzwonić, rozmawiać i korzystać z Internetu bez dodatkowych kosztów. Nowym rozporządzeniem poprawiliśmy również jakość roamingu.

Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, dodał: - Wakacje w Grecji, Austrii czy Bułgarii. Odwiedzanie klientów lub dostawców we Włoszech lub Estonii… podróżowanie za granicę bez martwienia się rachunkami telefonicznymi to dla wszystkich Europejczyków nieodłączny element jednolitego rynku UE. Dziś nie tylko zadbaliśmy, by te korzyści utrzymać, ale rozszerzyliśmy je, gwarantując lepszą jakość, lepsze usługi, a nawet większą przejrzystość.

Nowe rozporządzenie w sprawie roamingu

W następstwie wniosku Komisji w sprawie nowego rozporządzenia w sprawie roamingu z lutego 2021 r. nowe przepisy wydłużą do 2032 r. korzyści płynące z korzystania z telefonu za granicą tak jak w kraju dla podróżnych oraz wprowadzą dodatkowe korzyści i ochronę dla konsumentów:

Wyższa jakość dla konsumentów

Konsumenci podczas podróży będą mogli korzystać z bezpłatnego roamingu, na takim samym poziomie co w swoim kraju. Konsumenci, którzy zazwyczaj korzystają z usług 5G w kraju, będą również mogli korzystać z usług roamingu 5G, gdy będą one dostępne. Jeżeli określone czynniki będą mogły negatywnie wpłynąć na jakość roamingu, operatorzy będą zobowiązani do niezwłocznego informowania o tym swoich klientów.

Zapobieganie nieoczekiwanie wysokim opłatom

Podczas podróży za granicę może wystąpić potrzeba połączenia się z obsługą klienta, punktem informacyjnym czy ubezpieczycielem. Choć usługi te są często bezpłatne lub tańsze podczas korzystania w kraju, to konsumenci często ponoszą szokujące opłaty przy połączeniach zza granicy. Od tej pory operatorzy będą zobowiązani do odpowiedniego informowania swoich klientów o dodatkowych opłatach za granicą, aby umożliwić im dokonywanie świadomych decyzji w zakresie skorzystania z takich usług.

Podróżni mogą ponosić zaskakująco wysokie koszty gdy ich telefon połączy się z inną siecią niż naziemna, na przykład podczas podróży samolotem lub statkiem. Nowe rozporządzenie gwarantuje skuteczniejsze informowanie i automatyczne przerwanie takiej usługi, gdy koszt osiągnie 50 euro lub inny z góry określony limit. Operatorzy będą mogli oferować dodatkowe usługi, takie jak możliwość rezygnacji z roamingu w samolotach i na statkach.

Większa świadomość na temat zgłoszeń alarmowych i lepszy dostęp do nich

Łączność alarmowa ma kluczowe znaczenie dla ratowania życia. Nowe rozporządzenie zapewnia obywatelom lepszy i bezpłatny dostęp do zgłoszeń alarmowych wraz z lokalizacją osoby wykonującej połączenie. Operatorzy zapewnią, aby obywatele byli informowani o możliwości dostępu do służb ratunkowych za pośrednictwem jednolitego europejskiego numeru alarmowego 112 i innych alternatywnych sposobów dostępu dla osób z niepełnosprawnością, takich jak komunikacja tekstowa w czasie rzeczywistym lub dostęp do aplikacji. Do czerwca 2023 r. operatorzy będą automatycznie informować klientów za pośrednictwem wiadomości tekstowej o możliwych alternatywnych sposobach dostępu do służb ratunkowych.

Zapewnienie zrównoważonych warunków dla operatorów niższe pułapy hurtowe

Nowe rozporządzenie w sprawie roamingu przewiduje niższe opłaty hurtowe. Są to koszty naliczane przez operatorów sieci ruchomych za dostęp do ich sieci, dzięki któremu operatorzy z innych krajów i ich klienci korzystają z roamingu za granicą.

Pułapy opłat hurtowych ustala się na poziomach, które zapewniają operatorom możliwość utrzymania i odzyskania kosztów świadczenia usług roamingu na rzecz konsumentów po cenach krajowych.

W zakresie transferu danych w nowym rozporządzeniu określono następujące pułapy hurtowe:

  • 2 euro/GB w 2022 r., 1,8 euro/GB w 2023 r., 1,55 euro/GB w 2024 r., 1,3 euro/GB w 2025 r., 1,1 euro/GB w 2026 r. i 1 euro/GB począwszy od 2027 r.
  • Za połączenia głosowe: 0,022 euro/min w latach 2022–2024 i 0,019 euro/min od 2025 r.
  • Za wiadomości tekstowe: 0,004 euro/SMS w latach 2022–2024 i 0,003 euro/SMS począwszy od 2025 r.

Niższe opłaty hurtowe oznaczają korzyści dla konsumentów, ponieważ powinny zapewnić wszystkim operatorom możliwość oferowania konkurencyjnych umów roamingowych za granicą, na takich samych warunkach jak w kraju.

Dalsze działania

Przepisy mają wejść w życie w dniu 1 lipca 2022 r., tak aby zapewnić obywatelom dalsze korzystanie z telefonu za granicą na podobnych warunkach jak w kraju.

Komisja powinna również ocenić środki dotyczące łączności wewnątrzunijnej (połączenia i wiadomości SMS z kraju pochodzenia do innego państwa członkowskiego) oraz sprawdzić, czy i w jakim stopniu ochrona konsumentów wymaga obniżenia pułapów.

Kontekst

W 2017 r. wprowadzono w UE bezpłatny roaming. Od tego czasu Europejczycy coraz częściej dzwonią, piszą wiadomości i korzystają z internetu za granicą na terenie UE. Możliwe są jednak dalsze usprawnienia. W ostatnim badaniu Eurobarometr z lutego 2021 r. 33 proc. respondentów, którzy podróżowali za granicę, doświadczało mniejszej prędkość internetu mobilnego niż zazwyczaj w swoim kraju, a 28 proc. wskazywało na niższy standard sieci za granicą (tj. sieć 3G zamiast 4G). Ponadto w badaniu przeprowadzonym przez Wspólne Centrum Badawcze stwierdzono, że 25 proc. klientów przynajmniej raz doświadczyło gorszej jakości usług w roamingu w porównaniu z usługami w kraju, nawet jeśli warunki sieciowe mogły zapewnić lepszą jakość usług.

Więcej informacji

Zaktualizowane pytania i odpowiedzi dotyczące nowego rozporządzenia w sprawie roamingu

Informacje szczegółowe

Data publikacji
9 grudnia 2021
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce