Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy20 września 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Rezerwuj nocleg ze spokojną głową

Airbnb - serwis rezerwacji noclegów – zobowiązał się, że do końca roku wprowadzi zmiany we wszystkich wersjach językowych swojej strony internetowej. To reakcja na lipcowe wezwanie Komisji Europejskiej i organów ochrony konsumentów, którzy domagali...

Rezerwuj nocleg ze spokojną głową

Komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Věra Jourová powiedziała: - Usługodawcy internetowi zrewolucjonizowali nasze podróże, wyszukiwanie noclegów i korzystanie z czasu wolnego. Ważne jest jednak, aby przestrzegali też przepisów i brali odpowiedzialność w razie wystąpienia problemów. Konsumenci w UE mają jednak swoje prawa również w internecie. Cieszę się, że Airbnb jest gotowe wprowadzić niezbędne zmiany, dzięki czemu konsumenci uzyskają przejrzysty i zrozumiały przegląd cen. Jest to jeden z kroków, których celem jest lepsza ochrona konsumentów w internecie. To realizacja zaproponowanego kilka miesięcy temu „Nowego ładu dla konsumentów”, który ma zaostrzyć przepisy chroniące konsumentów.

Przejrzystość cen i inne nieuczciwe praktyki handlowe

Airbnb zobowiązało się do prezentacji łącznej ceny rezerwacji pobytu, zawierającej dodatkowe opłaty, takie jak opłaty za usługę i koszty sprzątania. Jeżeli nie jest możliwe podanie ostatecznej ceny z góry, klient ma zostać wyraźnie poinformowany o tym, jakie dodatkowe opłaty mogą mieć zastosowanie.

Ponadto Airbnb zobowiązało się również w jasny sposób wskazywać, czy oferty pochodzą od prywatnych gospodarzy czy od podmiotów zawodowo zajmujących się najmem, ponieważ od tego zależy, jakie prawa przysługują konsumentowi.

Jasne warunki i wykreślenie warunków niezgodnych z prawem

Airbnb zobowiązało się do wprowadzenia szeregu zmian w warunkach świadczenia usług, aby dostosować je do unijnych przepisów konsumenckich:

  • konsumenci będą mogli skorzystać ze wszystkich dostępnych środków prawnych, w szczególności z prawa do zaskarżenia gospodarza w przypadku osobistej szkody lub innych szkód;
  • Airbnb wyraźnie wskaże, że konsumentom przysługuje prawo do wszczęcia postępowania przeciwko Airbnb przed sądem w ich państwie zamieszkania;
  • Airbnb będzie musiało informować konsumentów, jeżeli podejmie decyzję o rozwiązaniu umowy lub usunięciu treści, i zaoferuje w takich przypadkach konsumentom prawo do odwołania się i, w stosownych przypadkach, do odszkodowania.

Dalsze działania

Oczekuje się, że serwis sfinalizuje swoje propozycje i wprowadzi zmiany we wszystkich wersjach językowych w UE i Europejskim Obszarze Gospodarczym do końca grudnia 2018 r. Jeżeli tak się nie stanie, organy ochrony konsumentów mogą zdecydować o wyegzekwowaniu wymaganych zmian.

Kontekst

Podczas wczorajszego spotkania z Komisją Europejską i unijnymi organami ochrony konsumentów Airbnb przedstawiło zmiany warunków świadczenia usług oraz sposobu prezentacji informacji o cenach.

Sieć współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów przeprowadziła ocenę (wspólne stanowisko) dotyczącą praktyk prowadzenia działalności przez Airbnb, koordynowaną przez norweski organ ds. ochrony konsumentów (Forbrukerilsynet). Wezwano wówczas Airbnb do przedstawienia przed końcem sierpnia szczegółowych rozwiązań dotyczących zapewnienia zgodności z przepisami UE w dziedzinie ochrony konsumentów (zob. komunikat prasowy). Realizację tych czynności wspierała Komisja Europejska.

Unijne rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów łączy krajowe organy konsumenckie w paneuropejską sieć odpowiedzialną za egzekwowanie przepisów. Na tej podstawie organ krajowy w każdym z państw UE może zwrócić się o pomoc do swojego odpowiednika w innym państwie UE i powstrzymać w ten sposób transgraniczne naruszanie unijnego prawa konsumenckiego.

Współpraca może zostać uruchomiona w celu egzekwowania różnych unijnych przepisów konsumenckich, takich jak dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych, dyrektywa w sprawie praw konsumentów lub dyrektywa w sprawie nieuczciwych warunków w umowach.

Więcej informacji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
20 września 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce