Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy12 grudnia 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

REPowerEU: słoneczny sojusz

Przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz europejskiego sektora energii słonecznej, instytucji badawczych, stowarzyszeń i innych zainteresowanych stron zainaugurowali dzisiaj unijny sojusz przemysłowy na rzecz fotowoltaiki.

REPowerEU: słoneczny sojusz

Sojusz przyczyni się do zmniejszenia ryzyka związanego z dostawami, ponieważ zapewni ich dywersyfikację poprzez większe zróżnicowanie importu oraz zwiększenie innowacyjnej i zrównoważonej produkcji energii fotowoltaicznej w UE. We wspólnym oświadczeniu Komisja i sygnatariusze sojuszu określili najpilniejsze priorytety na 2023 r.

Zwiększenie zdolności produkcyjnych w UE będzie miało kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów planu REPowerEU, zgodnie z którymi do 2025 r. mają zostać zainstalowane nowe panele fotowoltaiczne o mocy ponad 320 GW, a do 2030 r. – o mocy niemal 600 GW.

W ramach nowego sojuszu zatwierdzono cel, jakim jest zwiększenie europejskich zdolności produkcyjnych do 30 GW w całym łańcuchu wartości do 2025 r. Osiągnięcie tego celu może zapewnić Europie dodatkowe 60 mld euro PKB rocznie i doprowadzić do powstania ponad 400 tys. nowych miejsc pracy.

Sojusz zapewni również informacje potrzebne do zmniejszenia ryzyka związanego z dostawami dla Europy i zwiększy wsparcie dla europejskiego przemysłu.

Działania sojuszu obejmą:

  • Zapewnienie możliwości inwestycyjnych dla europejskiej fotowoltaiki: poprzez mapowanie możliwości inwestycyjnych i tworzenie sekwencji projektów mogących uzyskać finansowanie od banków. Celem jest przyciągnięcie prywatnych inwestycji w celu opracowania i komercjalizacji innowacyjnych i konkurencyjnych produktów fotowoltaicznych wytwarzanych w Europie. W pierwszej kolejności sojusz będzie pracować nad dostosowaniem inwestycji unijnych, krajowych i prywatnych, w tym krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności.
  • Sprzyjające otoczenie dla europejskiej fotowoltaiki: usuwanie barier, na przykład poprzez uproszczenie procedur wydawania zezwoleń dla nowych zakładów produkcyjnych lub zabezpieczenie dostaw surowców i komponentów potrzebnych do produkcji. Sojusz będzie również wspierał zrównoważony rozwój i obieg zamknięty w całym łańcuchu wartości, identyfikował wiodące innowacje, w tym poprzez badania finansowane przez UE, a także wspierał działania na rzecz rozwiązania problemu niedoboru siły roboczej i wykwalifikowanej siły roboczej w sektorze. Ponadto przyczyni się do pobudzenia popytu poprzez zachęcanie do stosowania kryteriów pozacenowych w działaniach publicznych. 
  • Dywersyfikacja dostaw i budowanie odporności w łańcuchu dostaw: znajdowanie alternatywnych dostawców, partnerów i odbiorców za pośrednictwem istniejących i przyszłych partnerstw, dialogu i współpracy na forach handlowych w celu dalszego zmniejszenia obecnej zależności Europy.

Politycznym liderem sojuszu jest Komisja. Nadzoruje ona i koordynuje jego działania. Sekretariatem zarządza EIT InnoEnergy, który osiągnął dobre wyniki w realizacji działań sojuszu na rzecz baterii.

Państwa trzecie na ogromną skalę wspierają rozwój swoich sektorów czystych technologii i zwiększanie ich atrakcyjności w naszych oczach. UE musi przodować pod względem inwestycji i otoczenia regulacyjnego, aby nasza produkcja w dziedzinie czystych technologii mogła się rozwijać, tworzyć miejsca pracy w Europie i konkurować na arenie międzynarodowej. Nowy europejski sojusz przemysłowy na rzecz energii fotowoltaicznej jest kluczową inicjatywą mającą na celu zmniejszenie zależności i zwiększenie zdolności produkcyjnych UE w zakresie fotowoltaiki do 30 gigawatów rocznie do 2025 r. w całym łańcuchu wartości.

Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego - 09/12/2022

Zakładamy, że w tym roku w zdolności produkcyjne instalacji fotowoltaicznych w Europie wzrosną o 40 GW. Aby UE mogła osiągnąć cele wyznaczone w planie REPowerEU, wskaźnik ten musi jednak wzrosnąć do 60 GW rocznie. Musimy wspierać przemysł europejski w realizacji tego celu, dlatego z zadowoleniem przyjmuję nowy sojusz, który ma odegrać ważną rolę w naszych wysiłkach na rzecz zapewnienia niezależności energetycznej, osiągnięcia naszych celów klimatycznych i utrzymania konkurencyjności Europy.

Kadri Simson, komisarz do spraw energii - 09/12/2022

Kontekst

W październiku 2022 r. Komisja zatwierdziła utworzenie nowego unijnego sojuszu przemysłowego na rzecz fotowoltaiki, aby wspierać cele strategii UE na rzecz energii słonecznej. Strategia ta jest zasadniczym elementem planu REPowerEU, w którym określono, jak na masową skalę zwiększyć i przyspieszyć produkcję energii ze źródeł odnawialnych w Europie, aby odzyskać naszą niezależność od rosyjskich paliw kopalnych i zwiększyć odporność naszego systemu energetycznego.

Pracom sojuszu przemysłowego UE na rzecz fotowoltaiki będzie przewodniczył komitet sterujący składający się z Komisji, Sekretariatu, a także SolarPowerEurope i Europejskiej Rady ds. Produkcji Solarnej („ESMC”) jako kluczowych zainteresowanych stron z branży. Komitet Sterujący będzie kierować pracami sojuszu i monitorować ogólne postępy oraz wyznaczać kierunek polityki na wysokim szczeblu. Komitet zapewni zgodność i spójność między różnymi obszarami prac sojuszu oraz zgodność z ogólnymi celami sojuszu.

Sojusze przemysłowe Komisji są najlepszą metodą pobudzania działań, których inaczej by nie intensyfikowano. Na przykład sojusz na rzecz baterii odegrał zasadniczą rolę w zapewnieniu, aby do 2030 r. Europa mogła zaspokoić do 90 proc. swojego popytu na baterie bateriami wyprodukowanymi w Europie. Z kolei europejski sojusz na rzecz czystego wodoru zapewnia sektorowi wiodącą pozycję i przyspiesza jego dekarbonizację zgodnie z wyznaczonymi celami w zakresie zmiany klimatu.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
12 grudnia 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce