Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy31 lipca 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 1 min

REACT-EU pomoże w walce z kryzysem

- Zasoby w ramach REACT-EU będą miały kluczowe znaczenie w nadchodzących 3 latach dla naprawy gospodarki dotkniętej skutkami kryzysu koronawirusa – powiedziała komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira. Fundusz REACT-EU ma być głównym źródłem...

REACT-EU pomoże w walce z kryzysem

W listach do ministrów UE odpowiedzialnych za politykę spójności, komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira oraz komisarz ds. zatrudnienia i praw socjalnych Nicolas Schmit wyjaśnili, w jaki sposób państwa członkowskie mogą korzystać z funduszu REACT-UE. Jest on częścią NextGenerationEU i będzie koncentrował się na wspieraniu odporności na rynku pracy, na zatrudnieniu, MŚP, rodzinach o niskich dochodach, a także na tworzeniu przyszłościowych podstaw transformacji cyfrowej i ekologicznej oraz trwałego ożywienia społeczno-gospodarczego.

Szefowie państw lub rządów UE zgodzili się na przyznanie budżetu w wysokości 47,5 miliarda euro na szczycie Rady Europejskiej w dniach 17-21 lipca. To porozumienie nie oznacza jednak końca procesu legislacyjnego, ale aby zapewnić szybkie wyjście z kryzysu w związku z koronawirusem, ważne jest, aby państwa członkowskie przystąpiły do szybkiego programowania zasobów.

Komisarz Ferreira powiedziała: - Zasoby w ramach REACT-EU będą miały kluczowe znaczenie w nadchodzących 3 latach dla naprawy gospodarki dotkniętej skutkami kryzysu koronawirusa. Nasza rada dla państw członkowskich jest taka, aby jak najskuteczniej i najefektywniej wykorzystać tę okazję do zbudowania solidnego, ekologicznego, cyfrowego i spójnego ożywienia.

Komisarz Schmit dodał: - REACT-EU będzie głównym źródłem pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z zatrudnieniem i integracją społeczną po tym bezprecedensowym okresie wstrząsów. Komisja jest gotowa wspierać państwa członkowskie w maksymalizowaniu wartości dodanej kryzysu.

W celu szybkiego korzystania z REACT-EU państwa członkowskie powinny postępować zgodnie z zaleceniami Komisji zawartymi w pismach:

  • należy kierować działania na obszary geograficzne, których gospodarka ucierpiała najsilniej w wyniku pandemii i które są najmniej odporne;
  • uwzględniać zalecenia dla poszczególnych krajów w ramach europejskiego semestru;
  • przestrzegać zasady partnerstwa.

Należy również zmobilizować zasoby REACT-EU na projekty wspierające ambicje klimatyczne UE. Projekty powinny również uwzględniać konsekwencje pandemii i ułatwiać przejście na zieloną i cyfrową gospodarkę oraz bardziej odporne społeczeństwa.

  • Listy są dostępne tutaj.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
31 lipca 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce