Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy22 lutego 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Raport o polskiej gospodarce

Polska gospodarka jest w fazie silnego wzrostu, mimo wciąż dość niskiego poziomu inwestycji – to jedna z ocen KE zawarta w corocznym raporcie o sytuacji gospodarczej w Polsce. Publikacja Sprawozdań Krajowych 2017 (Country Reports) stanowi jeden z...

170222_semester_main.jpg

Najważniejsze wnioski z raportu

Polska gospodarka nadrabia zaległości w bardzo szybkim tempie. W 2015 r. wskaźnik PKB na mieszkańca wyrażony według standardów siły nabywczej osiągnął w Polsce poziom 69 proc. średniej UE, wzrastając z poziomu 53 proc. w 2007 r.

Gospodarka jest w fazie silnego wzrostu, pomimo dość niskiego poziomu inwestycji.

Ogólne perspektywy gospodarcze są pozytywne, a ryzyko dotyczy głównie polityki krajowej. Przewiduje się, że w 2017 r. głównym motorem wzrostu gospodarczego pozostanie spożycie prywatne ze względu na rosnące płace, zatrudnienie i transfery fiskalne.

Perspektywom wzrostu w długim okresie zagrażają poważne problemy o charakterze strukturalnym. Utrzymanie stałego wzrostu poziomu życia stanowi większe wyzwanie, gdy liczba ludności w wieku produkcyjnym maleje, a wzrost wydajności – pobudzany w początkowym okresie przez procesy transformacji i integracji gospodarczej – staje się trudniejszy do uzyskania. W tej sytuacji coraz ważniejsze jest dalsze zwiększanie współczynnika aktywności zawodowej oraz stworzenie warunków sprzyjających inwestycjom i wzrostowi wydajności.

Kluczowe wyzwania w dziedzinie polityki fiskalnej to powrót na ścieżkę konsolidacji budżetowej w krótkim okresie oraz podjęcie działań mających na celu zapewnienie długoterminowej stabilności finansów publicznych.

Polska czyni znaczące wysiłki w celu zwiększenia dochodów budżetowych, ale nadal istnieją pewne niewykorzystane możliwości w tym zakresie. Poziom przestrzegania przepisów prawa podatkowego, w szczególności w dziedzinie podatku VAT, jest znacznie niższy od średniej unijnej.

Sektor bankowy pozostaje stabilny, a rynek kapitałowy jest największy w regionie.

Wydaje się, że dynamika inwestycji jest hamowana przez niepewność polityczną i inne bariery.

Pomimo silnej dynamiki wzrostu, rynek pracy w Polsce napotyka na ograniczenia dotyczące poziomu aktywności zawodowej, umiejętności i mobilności.

Badania naukowe i innowacje są w coraz większym stopniu postrzegane jako siła napędowa długoterminowego wzrostu gospodarczego w Polsce, ale w tej dziedzinie pozostaje jeszcze wiele do zrobienia.

Polska szybko modernizuje swoją infrastrukturę, ale nie udało się jej jeszcze zlikwidować strukturalnych "wąskich gardeł".

Polska pnie się stopniowo w górę w międzynarodowych rankingach dotyczących warunków prowadzenia działalności gospodarczej, ale ramy regulacyjne wpływają niekorzystnie na otoczenie biznesu w niektórych obszarach.

ZAPROSZENIE NA DEBATĘ

Debata na temat wniosków wynikających z raportu krajowego odbędzie się w środę 8 marca w godz. 10.00-12.00 w Przedstawicielstwie KE przy ul. Jasnej 14/16a.

Dyskusję poprzedzi prezentacja raportu przez jego autorów z Dyrekcji Generalnej KE ds. Ekonomicznych i Finansowych (ECFIN) oraz Dyrekcji Generalnej KE ds. Zatrudnienia (EMPL).

Prosimy o zgłoszenia poprzez formularz rejestracyjny.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
22 lutego 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce