Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy24 października 2016Przedstawicielstwo w Polsce

Przyszłość i rola europejskich miast

Rola miast, ich pozycja w kontekście Agendy Miejskiej Unii Europejskiej oraz przyszłość Europejskich Stolic Kultury to niektóre z tematów omawiane podczas wrocławskiej Konferencji Europejskiej (21 i 22 października). W dyskusji uczestniczyli m.in...

konf_eur_main_relacja.jpg

Europa jest przyszłością, nacjonalizmy są wczorajsze! – od słów Kardynała Kominka rozpoczął konferencję Prezydent Wrocławia, Rafał Dutkiewicz. Myśl kardynała podchwycił również Poseł do Parlamentu Europejskiego, Hannes Swoboda: Miasta są łącznikiem pomiędzy przeszłością i przyszłością.

- To w miastach, dzięki zaangażowanym mieszkańcom, tworzona jest przyszłość Europy, nie narzucona odgórnie, lecz jako przedsięwzięcie samych obywateli Europy, widzianych jako jej twórców, a nie samych konsumentów projektu europejskiego - dodawał Bernhard Schneider, współzałożyciel A Soul for Europe.

Od refleksji nad aktualną sytuacją w Unii Europejskiej rozpoczął swoją wypowiedź dr Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Według niego, młode pokolenie Europejczyków kojarzy Unię Europejską głównie z kryzysami. Dlatego przed liderami Europy stoi trudne zadanie: odzyskanie zaufania i wiary obywateli w projekt europejski.

Według dr Prawdy konsensus europejski składać się będzie z trzech ważnych elementów: zachowania dorobku europejskiego, powstrzymania dezintegracji oraz pogłębienia współpracy. Zróżnicowana integracja Unii Europejskiej nie jest początkiem jej końca; to właśnie różnorodność może zdecydować o sukcesie projektu europejskiego.

Zdaniem Marka Prawdy, w ramach wspólnej Europy należy się skupić nie tylko na związkach transakcyjnych, ale pamiętać także o kulturalno–historycznym dorobku. Trzeba poszerzyć podstawy społecznego poparcia dla wspólnoty, włączyć i promować inicjatywy miast i regionów. Kultura może służyć dialogowi i wzajemnemu poznaniu. Tylko poznając drugiego człowieka, który mieszka po drugiej stronie granicy, można zapobiec powstawaniu wrogości wobec „innego”, który z czasem staje się „obcym”, a „obcy” – „wrogiem”. To prowadzi do konfliktów i tragedii, których Europa tak wiele doświadczyła w swojej historii.

- Pamiętajmy że to my jesteśmy Europą i my ją tworzymy: jesteśmy pośrodku, „Między" – mówił dyrektor Prawda nawiązując do instalacji wrocławskiego artysty Stanisława Dróżdża. - Jesteśmy „mittendrin", a nie tylko obserwatorami Europy. To od nas, zależeć będzie jej przyszłość.

W ramach wizyty we Wrocławiu Marek Prawda spotkał się również z Rektorami uczelni wyższych, przedstawicielami biznesu, odwiedził Uniwersytet Ekonomiczny i Uniwersytet Wrocławski, a także spotkał się z Konsul Generalną Republiki Federalnej Niemiec Elisabeth Wolbers.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
24 października 2016
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce