Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy24 stycznia 2013Przedstawicielstwo w Polsce

Przedsiębiorczy po 50-ce

Jak pozostać aktywnym zawodowo po 50 roku życia? Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym były głównymi tematami spotkania z cyklu „Z Widokiem na Europę” w...

main.jpg

Gośćmi spotkania byli Rafał Kocemba z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (PIFE) oraz Agnieszka Marciniak z Fundacji in Posterum, realizującej projekt „Aktywne Wrocławianki”.Rafał Kocemba opowiedział o roli PIFE i formach wsparcia udzielanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedstawił możliwości dofinansowania i pożyczki na działalność gospodarczą, o które mogą się ubiegać między innymi osoby powyżej 50 roku życia. Kocemba szczegółowo opisał możliwości dofinansowania w formie bezzwrotnych dotacji lub preferencyjnych pożyczek dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą oraz kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia osób niepełnosprawnych „Per aspera ad astra”. Podkreślił także, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie dla działalności gospodarczej prowadzonej na obszarze wiejskim, związanej z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw. W każdym z przypadków prelegent wymieniał też wysokość oferowanego wsparcia, kryteria, jakie należy spełnić, zakres możliwych do podjęcia działań oraz koszty pokrywane w ramach programu.W drugiej części spotkania Agnieszka Marciniak z Fundacji in Posterum przedstawiła projekt „Aktywne Wrocławianki”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Prowadzony w kilku edycjach od 2011 do 2014 roku, projekt ten umożliwia kobietom niepełnosprawnym lub powyżej 50 roku życia udział w półrocznym szkoleniu wspomagającym ich aktywizację zawodową, a następnie podjęcie 3-miesięcznego stażu u pracodawcy. Agnieszka Marciniak opowiedziała o celach projektu, jakimi są przełamanie indywidualnych barier dotyczących aktywności zawodowo-społecznej, nabycie praktycznych umiejętności zawodowych do pracy i przygotowanie nowego modelu wsparcia dla kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym opartego na współpracy: pracodawca - instytucja rynku pracy - osoba zagrożona wykluczeniem społecznym.Oba wykłady spotkały się z dużym zainteresowaniem publiczności, która chętnie brała udział w indywidualnych konsultacjach po wykładzie. W udzielaniu odpowiedzi na pytania prelegentów wspomagali Piotr Puczek (PIFE) oraz Rafał Wrona (Fundacja in Posterum).

Informacje szczegółowe

Data publikacji
24 stycznia 2013
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce