Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy10 października 2023Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce (PKE) realizuje projekt edukacyjny skierowany do polskich sędziów pod tytułem „Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) – wpływ na stosowanie i wykładnię prawa krajowego”.

Praworządność – sprawozdanie z 2022r.

Założeniem jest przekazywanie osobom uczestniczącym w projekcie informacji o orzecznictwie (TSUE), w szczególności o bieżących wyrokach mających związek z praktyką orzeczniczą polskich sędziów oraz orzeczeniach mających istotne znaczenie w zakresie wykładni regulacji unijnych stosowanych bezpośrednio lub pośrednio przy rozpoznawaniu spraw sądowych przed sądami krajowymi.

Projekt jest odpowiedzią PKE na sygnały, pochodzące głównie ze środowiska sędziowskiego, o potrzebie i oczekiwaniach sędziów dotyczących pozyskiwania informacji o orzecznictwie TSUE. Podnoszenie wiedzy o wykładni regulacji unijnych oraz umiejętności ich stosowania może okazać się wyjątkowo przydatne w codziennej pracy każdego sędziego.

W ramach projektu realizowane są aktualnie następujące działania:

1. Organizacja seminariów (dwa seminaria w roku: wiosenne i jesienne) odbywających się w Warszawie z udziałem przedstawicieli TSUE oraz sędziów zainteresowanych tematyką stosowania i wykładni regulacji unijnych. Do tej pory odbyło się pięć takich wydarzeń:

 • 29 kwietnia 2022, z udziałem między innymi Sędziego TSUE prof. Marka Safjana oraz Pierwszego Rzecznika Generalnego TSUE prof. Macieja Szpunara. Link do zapisu przebiegu tego seminarium znajduje się TUTAJ.
 • 30 września 2022 z udziałem między innymi prof. Krystyny Kowalik-Bańczyk i prof. Niny Półtorak, będących sędziami Sądu UE. Link do zapisu przebiegu tego seminarium znajduje się TUTAJ.
 • 8 maja 2023 r. z udziałem między innymi Sędziego TSUE prof. Marka Safjana. W drugiej części seminarium odbyły się warsztaty – osobno dla sędziów cywilistów i karnistów, poprowadzone odpowiednio przez prof. Dawida Miąsika i prof. Monikę Szwarc, oboje z Instytutu Nauk Prawnych PAN. Link do zapisu przebiegu tego seminarium znajduje się TUTAJ.
 • 6 listopada 2023 r. z udziałem między innymi Pierwszego Rzecznika Generalnego TSUE prof. Macieja Szpunara, oraz sędziów Sąd Najwyższego Piotra Prusinowskiego, Włodzimierza Wróbla oraz Dariusz Zawistowskiego. Link do zapisu przebiegu tego seminarium znajduje się TUTAJ.
 • 22 kwietnia z udziałem między innymi prof. Marka Safjana, Sędziego TSUE w latach 2009-2024, Sędziego TSUE Jana Passera oraz sędziów Sądu Najwyższego Marty Romańskiej i Dawida Miąsika a także Mirosława Wyrzykowskiego – Prof. UW i Sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Link do zapisu przebiegu tego seminarium znajduje się TUTAJ.

Kolejne seminarium zaplanowane jest na 28 października 2024.

2. Organizacja webinariów dla sędziów na temat praktycznych zagadnień związanych ze stosowaniem regulacji unijnych.

 • Pierwsze z nich odbyło się w dniu 17 marca 2023 a tematem była „Ochrona konsumenta w orzecznictwie TSUE – stosowanie wykładni przepisów unijnych w sprawach dotyczących kredytów konsumenckich opartych na wskaźniku WIBOR”. Webinarium poprowadziła dr Aneta Wiewiórowska z Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Kancelarii Hoffman, Taborowski i Wspólnicy. Link do przebiegu tego seminarium znajduje się TUTAJ
 • Kolejne webinarium odbyło się 5 grudnia 2023, a jego tematem był „Rzetelny proces karny w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”. Poprowadziła je dr Dominika Czerniak, adiunktka, Katedra Postępowania Karnego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski. Link do przebiegu tego seminarium znajduje się TUTAJ

3. Regularna dystrybucja newsletterów i komunikatów TSUE, dotyczących najważniejszych bieżących orzeczeń TSUE. Osoby uczestniczące w projekcie otrzymują informacje w komunikacji elektronicznej z prośbą o przekazywanie dalej sędziom w swoich sądach/okręgach.

Z ramienia PKE opiekę merytoryczną nad projektem sprawuje dr Filip Skawiński (filip [dot] skawinskiatec [dot] europa [dot] eu (filip[dot]skawinski[at]ec[dot]europa[dot]eu)), a kwestiami organizacyjnymi zajmuje się Joanna Reszko (joanna [dot] reszkoatec [dot] europa [dot] eu (joanna[dot]reszko[at]ec[dot]europa[dot]eu)). Z kolei z ramienia Trybunału Sprawiedliwości UE projekt wspiera Jarosław Zasada, attaché prasowy z Wydziału Prasy i Informacji TSUE (Jaroslaw [dot] Zasadaatcuria [dot] europa [dot] eu (Jaroslaw[dot]Zasada[at]curia[dot]europa[dot]eu)).   

Realizację projektu wspiera nadto grupa sędziów tworzących Zespół Koordynatorów Projektu, w skład którego wchodzą:

 1. Tomasz Kałużny – Sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku – tomasz [dot] kaluznyatbialystok [dot] sr [dot] gov [dot] pl (tomasz[dot]kaluzny[at]bialystok[dot]sr[dot]gov[dot]pl)
 2. Barbara Augustyniak – Sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi – barbara [dot] augustyniakatlodz [dot] sa [dot] gov [dot] pl (barbara[dot]augustyniak[at]lodz[dot]sa[dot]gov[dot]pl)
 3. Włodzimierz Brazewicz – Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku – wbrazewiczatgdansk [dot] sa [dot] gov [dot] pl (wbrazewicz[at]gdansk[dot]sa[dot]gov[dot]pl)
 4. Rafał Cebula – Sędzia Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich – rafal [dot] cebulaatsiemianowice [dot] sr [dot] gov [dot] pl (rafal[dot]cebula[at]siemianowice[dot]sr[dot]gov[dot]pl)
 5. Dominik Czeszkiewicz – Sędzia Sądu Rejonowego w Suwałkach dominik [dot] czeszkiewiczatsuwalki [dot] sr [dot] gov [dot] pl (dominik[dot]czeszkiewicz[at]suwalki[dot]sr[dot]gov[dot]pl)
 6. Magdalena El-Hagin – Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku – magdalena [dot] el-haginatgdansk [dot] so [dot] gov [dot] pl (magdalena[dot]el-hagin[at]gdansk[dot]so[dot]gov[dot]pl)
 7. Marta Knotz – Sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie – marta [dot] knotzatkoszalin [dot] sr [dot] gov [dot] pl (marta[dot]knotz[at]koszalin[dot]sr[dot]gov[dot]pl)
 8. Agnieszka Niklas-Bibik – Sędzia Sądu Okręgowego w Słupsku – agnieszka [dot] niklas-bibikatslupsk [dot] so [dot] gov [dot] pl (agnieszka[dot]niklas-bibik[at]slupsk[dot]so[dot]gov[dot]pl)
 9. Aleksandra Sołtysińska – Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie – aleksandra [dot] soltysinskaatkrakow [dot] so [dot] gov [dot] pl (aleksandra[dot]soltysinska[at]krakow[dot]so[dot]gov[dot]pl)

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie (sędziowie oraz inne osoby zainteresowane orzecznictwem TSUE) w tym pozyskiwaniem informacji w komunikacji elektronicznej mogą dokonać zapisu przez wypełnienie formularza dostępnego TUTAJ

Informacje szczegółowe

Data publikacji
10 października 2023
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce