Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy5 października 2018Przedstawicielstwo w Polsce

Progresywne miasta i zrównoważona mobilność

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz dziesięć miast działających w tzw. „Sieci Miast Progresywnych”, czyli Słupsk, Ostrów Wielkopolski, Starachowice, Bartoszyce, Braniewo, Gorlice, Wadowice, Dąbrowa Górnicza, Świdnica i Mielno...

Progresywne miasta i zrównoważona mobilność

Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności to kampania zainicjowana przez Komisję Europejską w 2002 roku, która co roku odbywa się w dniach od 16 do 22 września. Tegoroczne obchody miały także miejsce w dziesięciu


polskich miastach, które wspólnie przygotowały atrakcje dla mieszkańców.

Słupsk – nowe autobusy, darmowa komunikacja i piknik rodzinny

Obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Mobilności rozpoczął Prezydent Miasta w trakcie oficjalnej konferencji, podczas której zaprezentował strategię rozwoju Miejskiego Zakładu Komunikacji, planowane atrakcje związane z promocją zrównoważonej mobilności i kampanię edukacyjno-informacyjną realizowaną we wszystkich miastach progresywnych.

21 września, w trakcie pikniku na Starym Rynku, oficjalnie przekazano MZK nowe autobusy. Dodatkowo organizatorzy przygotowali wiele atrakcji takich jak animacje i zabawy dla dzieci związane z komunikacją miejską, instruktarz pierwszej pomocy udzielany przez służby medyczne, a także prezentacja zachowań kierowców pod wpływem środków odurzających, narkotyków i alkoholu. W pikniku wzięło udział ok. 100 osób.

Następnego dnia w związku z Europejskim Dniem Bez Samochodu obchodzonym 22 września, władze Słupska zaoferowały mieszkańcom darmową komunikację miejską i zorganizowały wspólny przejazd rowerowy zakończony poczęstunkiem w Lasku Północnym.


Dąbrowa Górnicza – rowerem do pracy, mobilni seniorzy i Dzień Bez Samochodu

Niedzielny piknik na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz miasteczka rowerowego, który odbył się 16 września rozpoczął tydzień pełen wydarzeń mających zwrócić uwagę mieszkańców Dąbrowy Górniczej na zagadnienia związane ze zrównoważoną mobilnością i bezpieczeństwem na drogach. Bez wątpienia najciekawsze atrakcje przygotował WORD, który pozwolił uczestnikom wydarzenia na przetestowanie swoich możliwości za kierownicą i na rowerze. Można więc było wpaść w kontrolowany poślizg na specjalnie przygotowanym torze, skorzystać z symulatora dachowania, przejechać rowerowy tor przeszkód lub wziąć udział w warsztatach pierwszej pomocy.

17 września pracownicy Urzędu Miejskiego, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Pałacu Kultury Zagłębia, Centrum Sportu i Rekreacji oraz Muzeum Miejskiego „Sztygarka” pojechali do pracy rowerem, by promować ekologiczne środki transportu.

20 września Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria III zorganizował całodniową wycieczkę rowerową dla seniorów, w której udział wzięło 90 rowerzystek i rowerzystów.

Dzień Bez Samochodu w Dąbrowie Górniczej rozpoczął Mobilny Rajd Rodzinny, rajd po mieście środkami komunikacji miejskiej z nagrodami. Następnie przez centrum miasta przeszła Rowerowa Parada Przebierańców połączona z konkursem na najbardziej oryginalne i kolorowe przebranie. Obchody zostały zakończone wieczornym dialogiem z władzami miasta na spotkaniu zatytułowanym „Dialog, otwartość, zaangażowanie”.
Gorlice – akcja „Mobilizacja”, rajd rowerowy z włodarzami miasta i darmowy transport

Konkurs i kampania edukacyjna „Mobilizacja”, którego finał przypadł w trakcie obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Mobilności, miał na celu zwiększenie świadomości dzieci i rodziców o rodzajach ekologicznego transportu i zachęcenie do skorzystania z niego w drodze do szkoły. W konkursie wzięło udział 336 osób, w tym 13 pracowników szkół. Urząd Miasta Gorlice przygotowały także 10 kilometrowy rajd rowerowy, w którym udział wzięli przedstawiciele władz i mieszkańcy, w tym wiele dzieci.

Dzień Bez Samochodu w Gorlicach trwał aż 2 dni. Organizatorzy szacują, że w tych dniach z darmowej komunikacji skorzystało nawet 300 osób.

Mielno - rajd rowerowy dla dzieci

19 września w Gminie Mielno odbył się rajd rowerowy, w którym udział wzięło ponad 60 uczennic i uczniów szkół podstawowych z Mielna i Sarbinowa. Uczniowie z Mielna oraz uczniowie z Sarbinowa wyruszyli ze swoich miejscowości i spotkali się w drodze po środku trasy w Chłopach, żeby wspólnie świętować, spędzić czas przy przygotowanym ognisku i odpocząć. W rajdzie udział wzięły również dyrektorki obu szkół, Burmistrzyni Mielna –Olga Roszak-Pezała, Zastępca Burmistrza Dominik Gronet oraz kilku pracowników Urzędu Gminy.


Ostrów Wielkopolski – rowerem przez miasto i wspólne ognisko

W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Mobilności zorganizowany został rajd rowerowy z udziałem mieszkańców, który zakończył się wspólnym ogniskiem na terenie obiektu Piaski-Szczygliczka. 22 września mieszkańcy mogli korzystać z darmowego przejazdu komunikacją publiczną, a na ostrowskim rynku Straż Miejska wspólnie z Policją przygotowała akcję znakowania rowerów i warsztaty nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dodatkową atrakcją był pokaz autobusu elektrycznego. W wydarzeniach wzięło udział około 300 mieszkańców.

Starachowice – darmowa komunikacja i działania edukacyjne.

W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Mobilności w dniu 17 września mieszkańcy Starachowic za okazaniem dowodu rejestracyjnego mogli korzystać z darmowego transportu MZK.

18 września, w miasteczku rowerowym przy Szkole Podstawowej nr 8 zgromadzili się uczniowie tej szkoły. 8 klas uczestniczyło w lekcji na „świeżym powietrzu”. Pod czujnym okiem przedstawicieli starachowickiej Policji, dzieci uczyły się jak bezpiecznie jeździć na rowerze i bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym.

Świdnica – działania edukacyjno-promocyjne i piknik miejski
W trakcie tygodnia ETZM pracownicy Urzędu Miejskiego roznosili ulotki oraz przeprowadzali ankietę wśród pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej. Zachęcano do udziału w konkursach i loteriach. Zorganizowano wydarzenie pod nazwą „Ecochallenge” dla pieszych, rowerzystów i pasażerów komunikacji miejskiej, polegający na jak najszybszym pokonaniu wyznaczonej trasy w godzinach szczytu.

Zwieńczeniem całego tygodnia był mini piknik przygotowany 22 września przez Urząd Miejski w Świdnicy przy współudziale Biblioteki Miejskiej, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, Policji, Polskiego Czerwonego Krzyża i Firm Prywatnych.

Piknik miał na celu promowanie ekologicznych i alternatywnych form transportu. W trakcie pikniku zachęcano do korzystania z komunikacji miejskiej oraz transportu rowerowego. Poprzez liczne konkursy i loterie zwracano uwagę na korzyści płynące z korzystania ze zbiorowego transportu lub przemieszczania się rowerami. Podnoszono aspekty ekologiczne, zdrowotne i społeczne. Wśród osób biorących udział w pikniku można było wyróżnić Zastępców Prezydenta Miasta, dyrektorów wydziałów Urzędu miejskiego, pracowników Urzędu i organizacji pozarządowych. Byli również przedstawiciele zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, funkcjonariusze Policji, ratownicy medyczni oraz wiele innych osób zaangażowanych w projekt. W pikniku wzięło udział ponad 250 osób.

Sporym zainteresowaniem cieszyły się występy młodych artystów, pokazy taneczne oraz akcja znakowania rowerów, z której skorzystało około 130 posiadaczy jednośladów. Kulminacją całej imprezy były ogłoszenia wyników konkursów i loterii. Rozlosowano miedzy innymi 10 nagród i 10 wyróżnień w konkursie plastycznym Urzędu Miejskiego pt. „Eco-podróż Mama ,Tata i Ja”, 10 biletów miesięcznych w loterii Wydziału Transportu Urzędu Miasta pt. „Jestem lojalny –jeżdżę komunikacją”. W konkursie fotograficznym pt. „W drodze do pracy” organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną, wręczono 3 nagrody główne oraz w konkursie zorganizowanym Przez MPK pt. „Nie dbać o bilet” zostały wręczone piątego października 3 nagrody główne. W trakcie pikniku były rozdawane różnego rodzaju upominki związane z Europejskim Tygodniem Zrównoważonej Mobilności.

Wadowice – rajd rowerowy 22 września

Tego dnia w Wadowicach został zorganizowany Rodzinny Rajd Antysmogowy. Miasto Wadowice wynajęło „cargo bike”, który cieszył się dużym zainteresowaniem jako forma transportu rodzinnego. Udział w rajdzie wzięło kilkanaście osób (ze względu na bardzo trudne warunki pogodowe).


Bartoszyce – „Cukierek czy cytryna” i „Mój ekologiczny autobus”

18 września 2018 r. o godzinie 11.00 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Bartoszycach w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Mobilności, Urząd miasta Bartoszyce, we współpracy z partnerami, przygotował uroczyste otwarcie tzw. Otwartej Strefy Aktywności (plac zabaw oraz zewnętrzna siłownia). Otwarcie nastąpiło wraz z oficjalnym odsłonięciem tablicy informującej o źródłach dofinansowania działań na rzecz budowy OSY oraz posadzeniem przez dzieci drzewek. W uroczystości uczestniczyła Dyrektor Biura Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Pani Agnieszka Warakomska-Poczobutt, Radni Miasta Bartoszyce, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele jednostek publicznych, rodzice, ale również osoby, dla których ta inicjatywa została zrealizowana, a mianowicie dzieci. Podczas oficjalnej części uroczystości, dzieciom zostały wręczone dyplomy i nagrody otrzymane w konkursie pt. ”Mój ekologiczny autobus” organizowanym w ramach trwającego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, swój występ artystyczny rozpoczęły dzieci, urozmaicając przedsięwzięcie. Nie zabrakło również animacji przygotowanych specjalnie dla nich, a także słodkiego poczęstunku. W przyjemnej formie, pośród zieleni, dzieci i młodzież była edukowana z zagadnień związanych z ochroną środowiska. W formie quizu dzieci odpowiadały na temat korzystania z roweru lub wędrówek pieszych na rzecz ekologii. W happeningu przy ekologicznym otwarciu OSY wzięło udział ponad 400 osób.

Akcja „Cukierek czy cytryna”, zorganizowana 20 września, była prowadzona przez dzieci i policje, polegała na zatrzymywaniu uczestników ruchu, zarówno poruszających się samochodami jak i rowerami w celu poinformowania o prawidłowym zachowaniu na drodze. W zależności od przyczyny zatrzymania (pochwała lub pouczenie) dzieci dawały cytrynę lub słodycz. W happeningu „Cukierek czy cytryna” udział wzięło ponad 200 osób.

Braniewo – przejazd rowerowy dla dzieci i dorosłych
W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Mobilności zorganizowano dwie akcje promocyjno-edukacyjne. W pierwszej udział wzięły dzieci ze szkoły podstawowej, gdzie najpierw przeprowadzono zajęcia na temat tego, czym jest zrównoważony transport, jak sami możemy dbać o środowisko, jak bezpiecznie poruszać się po drodze itp., a następnie dzieci w towarzystwie pani burmistrz Moniki Trzcińskiej posadziły zieleń wzdłuż jednej z głównych ulic. Drugą akcją był rajd rowerowy przygotowany dla mieszkańców, również z udziałem Burmistrz Moniki Trzcińskiej po Braniewie, który promował dzień bez samochodu. Udział w obu wydarzeniach wzięło ok. 70 osób.

Wszystkie wydarzenia zorganizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Mobilności w dziesięciu miastach należących do Sieci Miast Progresywnych, spotkały się z dużym zainteresowaniem.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
5 października 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce