Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy3 grudnia 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 1 min

Praworządność: Komisja ponagla Polskę

Polska narusza prawo UE, zezwalając Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, której niezależność i bezstronność nie jest zagwarantowana, na dalsze podejmowanie decyzji – ocenia KE. Może to uderzać w niezawisłości polskich sędziów. Komisja przeszła do...

Praworządność: Komisja ponagla Polskę

Komisja podjęła decyzję o skierowaniu do Polski dodatkowego wezwania do usunięcia uchybienia w związku z dalszym funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Wezwaniem tym dodano nowy zarzut do postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wszczętego przeciwko Polsce 29 kwietnia 2020 r. w związku ze zmianami legislacyjnymi dotyczącymi sądownictwa. Nie zastępuje on zarzutów zawartych już w uzasadnionej opinii, którą Komisja przesłała Polsce 30 października 2020 r.

W dodatkowym wezwaniu do usunięcia uchybienia Komisja stwierdza, że Polska narusza prawo UE, zezwalając Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego – której niezależność i bezstronność nie jest zagwarantowana – na dalsze podejmowanie decyzji w sprawach, które mają bezpośredni wpływ na sędziów.

Dotyczy to spraw takich jak uchylenie immunitetu w celu pociągnięcia sędziego do odpowiedzialności karnej lub ewentualnie zatrzymania go, a także spraw dotyczących prawa pracy i zabezpieczenia społecznego sędziów Sądu Najwyższego czy przejścia sędziego Sądu Najwyższego w stan spoczynku.

Przyznając Izbie Dyscyplinarnej uprawnienia, które mają bezpośredni wpływ na status sędziów i wykonywanie przez nich działalności orzeczniczej, ustawodawstwo polskie zagraża zdolności odpowiednich sądów do zapewniania skutecznego środka ochrony prawnej zgodnie z wymogami art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE w związku z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Sama możliwość prowadzenia postępowań przeciwko sędziom przez organ, którego niezależność nie jest zagwarantowana, może mieć wpływ na ich niezawisłość. Teraz rząd polski ma miesiąc na udzielenie odpowiedzi na dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
3 grudnia 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce