Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy28 września 2021Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Prawodawstwo farmaceutyczne czeka na opinie

Komisja opublikowała dziś konsultacje publiczne w sprawie przeglądu unijnego prawodawstwa farmaceutycznego. Jest to ostatni krok w kierunku ambitnej reformy zapowiedzianej w strategii farmaceutycznej dla Europy przyjętej w listopadzie 2020 r.

UE-USA: wspólna walka z ociepleniem

Konsultacje zostały opublikowane w ramach prac nad stworzeniem dostosowanych do przyszłych wyzwań i odpornych na kryzys ram regulacyjnych dla sektora farmaceutycznego. Potrwają dwanaście tygodni, do 21 grudnia i będą okazją do zebrania opinii zarówno ogółu społeczeństwa, jak i zainteresowanych podmiotów, aby wesprzeć ewaluację i ocenę skutków przeglądu prawodawstwa farmaceutycznego UE. Dzisiejsze kroki wynikają z konsultacji publicznych przeprowadzonych w celu przygotowania strategii farmaceutycznej dla Europy.

Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, stwierdziła: Robimy dziś ważny krok w kierunku reformy prawodawstwa farmaceutycznego UE, którą chcemy przeprowadzić przed końcem przyszłego roku. Unowocześnione i dostosowane do potrzeb ramy regulacyjne dotyczące produktów farmaceutycznych są kluczowym elementem silnej Europejskiej Unii Zdrowotnej i mają kluczowe znaczenie dla sprostania wielu wyzwaniom, przed którymi stoi ten sektor. Apeluję do wszystkich zainteresowanych obywateli i zainteresowanych podmiotów o pomoc w kształtowaniu przyszłych przepisów UE, aby odpowiadały one potrzebom pacjentów oraz podtrzymywały innowacyjność tego sektora i jego globalną konkurencyjność.

Od czasu przyjęcia strategii, Komisja pracuje nad szeregiem działań w ścisłej współpracy z organami państw członkowskich, Europejską Agencją Leków i organizacjami zrzeszającymi zainteresowane strony. Głównym sztandarowym działaniem jest przegląd ogólnego prawodawstwa farmaceutycznego, przewidzianego pod koniec 2022 r., którego również dotyczy trwająca ocena. Inne sztandarowe działania w ramach strategii koncentrują się na ocenie technologii medycznych, unijnej przestrzeni danych dotyczących zdrowia, prawodawstwie dotyczącym rzadkich chorób i leków dla dzieci oraz wzmocnieniu ciągłości i bezpieczeństwa dostaw leków w UE.

Rozpoczęte dziś konsultacje publiczne dotyczą w szczególności:

 • efektywności unijnego prawodawstwa farmaceutycznego
 • niezaspokojonych potrzeb medycznych
 • zachęt do innowacji
 • oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe
 • dostosowania ram regulacyjnych do przyszłych wyzwań w odniesieniu do nowatorskich produktów
 • lepszego dostępu do leków
 • konkurencyjności rynków europejskich w celu zapewnienia leków po przystępnych cenach
 • repozycjonowania leków
 • bezpieczeństwa dostaw leków
 • jakości i wytwarzania leków
 • wyzwań związanych z ochroną środowiska.

Kontekst

Ostatni kompleksowy przegląd ogólnego prawodawstwa farmaceutycznego został przedstawiony prawie 20 lat temu. Od tego czasu zaszły różne zmiany społeczne oraz w dziedzinie nauki, a także pojawiły nowe niepokojące kwestie, takie jak oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe, wyzwania środowiskowe czy niedobory leków. W tym kontekście przyjęta w listopadzie 2020 r. strategia farmaceutyczna obejmuje ambitny program działań ustawodawczych i nieustawodawczych, które mają zostać podjęte w nadchodzących latach. Dotyczą one czterech głównych celów:

 • zapewnienie pacjentom dostępu do przystępnych cenowo leków oraz zaspokojenie aktualnych potrzeb medycznych (np. w dziedzinie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, nowotworów, chorób rzadkich)
 • wspieranie konkurencyjności, innowacyjności i zrównoważonego charakteru unijnego przemysłu farmaceutycznego oraz sprzyjanie opracowywaniu bezpiecznych, skutecznych i bardziej ekologicznych leków wysokiej jakości
 • wzmocnienie mechanizmów służących zapewnieniu gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych i reagowania na tego rodzaju sytuacje oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw
 • zapewnienie silnej pozycji UE na arenie międzynarodowej poprzez promowanie wysokich standardów jakości, skuteczności i bezpieczeństwa.

Dodatkowe informacje

Konsultacje

Strategia farmaceutyczna dla Europy

Europejska Unia Zdrowotna

Informacje szczegółowe

Data publikacji
28 września 2021
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce