Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy29 września 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Prawa człowieka - dodatkowe wsparcie finansowe

Unia Europejska zwiększa wsparcie finansowe w kwocie 30 mln euro na lata 2022–2027 na rzecz ochrony obrońców praw człowieka na całym świecie.

Pierwsza transza pomocy makrofinansowej dla Ukrainy

Dzięki temu, bardziej zagrożeni obrońcy praw człowieka otrzymają skuteczne, strategiczne i elastyczne wsparcie.

Prawa człowieka są na całym świecie coraz bardziej zagrożone. Mając na uwadze ten globalny kontekst i potwierdzając silne poparcie Unii Europejskiej dla praw człowieka, podstawowych wolności i demokracji oraz ich obrońców na całym świecie, komisarz Jutta Urpilainen podpisała dziś, w obecności organizacji społeczeństwa obywatelskiego i obrońców praw człowieka, znaczne zwiększenie środków w wysokości 30 mln euro na nowy etap unijnego mechanizmu na rzecz obrońców praw człowieka na lata 2022–2027.

Komisarz do spraw partnerstw międzynarodowych Jutta Urpilainen podkreśliła: UE propaguje prawa człowieka, podstawowe wolności i demokrację na całym świecie. Obrońcy praw człowieka są kluczowymi partnerami UE w urzeczywistnianiu praw człowieka na miejscu. Obecnie ich życie jest coraz bardziej zagrożone ze względu na nasilające się represje wobec podstawowych praw i wolności. Te odważne osoby broniące uniwersalnych praw, także w najbardziej niebezpiecznych i trudnych sytuacjach, mogą liczyć na wsparcie ze strony Unii Europejskiej. Unijny mechanizm na rzecz obrońców praw człowieka będzie nadal pomagał ratować życie, chronić obrońców praw człowieka i wspierać działania na rzecz praw człowieka. Jestem dumna, że podpisałam dziś zobowiązanie do znacznego zwiększenia finansowania – jest to 30 mln euro na najbliższe cztery i pół roku.

Unijny mechanizm na rzecz obrońców praw człowieka

Unijny mechanizm na rzecz obrońców praw człowieka jest najważniejszym programem UE wspierającym obrońców praw człowieka na całym świecie i stanowi priorytet programu na rzecz praw człowieka i demokracji w ramach instrumentu „Globalny wymiar Europy”, na który przeznaczono 1,5 mld euro. Mechanizmem tym zarządza ProtectDefenders.eu, konsorcjum 12 organizacji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka. Dzięki temu dodatkowemu finansowaniu ProtectDefenders.eu będzie mogło – w perspektywie natychmiastowej, średnio- i długoterminowej – zapewnić bardziej zagrożonym obrońcom praw człowieka skuteczne, strategiczne i elastyczne wsparcie, w tym:

  • ochronę fizyczną i cyfrową, wsparcie prawne i pomoc medyczną, monitorowanie rozpraw sądowych i warunków w więzieniach;
  • budowanie zdolności, rzecznictwo, działania informacyjne, szkolenia w zakresie zapobiegania zagrożeniom i bezpieczeństwa, opracowywanie strategii (w celu przeciwdziałania restrykcjom, sankcjom, zniesławieniu lub przepisom mającym na celu kryminalizację ich pracy), monitorowanie sytuacji i wczesne ostrzeganie;
  • tymczasowe mechanizmy relokacji w UE oraz na szczeblu regionalnym lub lokalnym;
  • działania skoncentrowane w większym stopniu na kobiety, młodzież, osoby LGBTIQ i obrońców praw człowieka zajmujących się kwestiami środowiska.

W 2021 r. w ramach unijnego mechanizmu obrońców praw człowieka odnotowano bezprecedensowy wzrost liczby wniosków o pilne wsparcie na potrzeby ochrony od osób i organizacji, których bezpieczeństwo jest zagrożone. W 103 krajach, w tym na Białorusi, w Mjanmie i Afganistanie, organizacja ProtectDefenders.eu udzieliła ratującego życia wsparcia i wieloaspektowej pomocy prawie 8,7 tys. najbardziej zagrożonych obrońców praw człowieka i oddolnych organizacji praw człowieka – tj. o 23 proc. więcej niż w 2020 r.

Od 2015 r., dzięki finansowaniu unijnemu w wysokości 35 mln euro w pierwszych dwóch etapach, unijny mechanizm na rzecz obrońców praw człowieka udzielił pomocy ponad 55 tys. obrońców praw człowieka i członków ich rodzin znajdujących się w niebezpieczeństwie w ponad 120 krajach. Ponad połowa beneficjentów to kobiety i obrońcy praw człowieka należący do mniejszości seksualnych, ale wsparcie otrzymuje także coraz większa liczba obrońców środowiska i praw własności gruntów oraz obrońców praw ludów tubylczych.

W nowym etapie unijny mechanizm na rzecz obrońców praw człowieka będzie obejmował unijny fundusz kryzysowy na rzecz zagrożonych obrońców praw człowieka.  Ten fundusz kryzysowy, którym zarządza Komisja w ścisłej współpracy z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych, zapewnia dotacje w sytuacjach kryzysowych dla obrońców praw człowieka i ich rodzin w wysokości do 10 tys. euro. Od 2014 r. fundusz kryzysowy wsparł około 1,6 tys. obrońców praw człowieka i członków ich rodzin z około 100 krajów.

Dodatkowe informacje

ProtectDefenders.eu – unijny mechanizm na rzecz obrońców praw człowieka

Sprawozdanie roczne ProtectDefenders.eu za 2021 r.

Wzmocnienie praw człowieka i demokracji na świecie: UE uruchamia plan o wartości 1,5 mld euro na rzecz promowania uniwersalnych wartości

Plan działania UE dotyczący praw człowieka i demokracji

Komisja Europejska a demokracja

Komisja Europejska a prawa człowieka

Możliwości finansowania| Partnerstwa międzynarodowe

Europejska Służba Działań Zewnętrznych – prawa człowieka i demokracja

Informacje szczegółowe

Data publikacji
29 września 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce