Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy17 lipca 2020Przedstawicielstwo w Polsce

Ponad 618 mln euro dla Polski

Zmiany trzech programów operacyjnych polityki spójności w Polsce zatwierdziła Komisja Europejska. Umożliwią one sfinansowanie działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom kryzysu wywołanego koronawirusem w polskiej gospodarce i systemie opieki...

„Dobre praktyki” w czasie koronawirusa

Komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira stwierdziła: - Walcząc z pandemią koronawirusa, nie możemy tracić czasu. Nowa elastyczność zasad stosowania polityki spójności oraz szybkie działania KE oraz polskich władz regionalnych i krajowych pozwoliły zapewnić bardzo potrzebne środki na walkę z kryzysem, który nas dotyka.

Zmiana Programu Operacyjnego (PO) Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 umożliwi udostępnienie 314,5 mln euro z funduszy polityki spójności UE, w formie dotacji i pożyczek dla ponad 7200 przedsiębiorstw, które poniosły straty finansowe w wyniku wybuchu epidemii koronawirusa.

Ten sam program zapewni finansowanie w wysokości 71 mln euro na testowanie innowacyjnego rozwiązania w zakresie diagnostyki, terapii i profilaktyki oraz na projekty pilotażowe mające na celu dostosowanie modeli biznesowych przedsiębiorstw oraz wspieranie projektów badawczych.

W ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 170 mln euro będzie przeznaczone na wsparcie pracowników służby zdrowia, służb sanitarnych, strażaków, funkcjonariuszy policji, organizatorów zbiorowego transportu publicznego oraz służb zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Zmiana Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego pozwoli na przeznaczenie 63 mln euro na wsparcie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Dla szpitali w regionie już zakupiono 110 respiratorów, 100 łóżek szpitalnych i jednostek intensywnej terapii, 24 tysiące litrów płynów do dezynfekcji i ponad 1,5 mln środków ochrony indywidualnej.

Dzięki projektowi „Wielkopolski Szkoła Cyfrowa” 4940 nauczycieli i 11680 uczniów z 600 szkół regionu wyposażono w laptopy i tablety, aby mogli kontynuować naukę podczas zamknięcia placówek oświatowych.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
17 lipca 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce