Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy22 kwietnia 2020Przedstawicielstwo w Polsce

Pomoc dla sąsiadów

Pakiet pomocy makrofinansowej w wysokości 3 miliardów euro na ograniczenie skutków ekonomicznych pandemii koronawirusa - to kolejna propozycja Komisji Europejskiej dla dziesięciu krajów sąsiadujących z UE. Środki będą udostępniane na 12 miesięcy w...

Pomoc dla sąsiadów

Komisja Europejska przyjęła propozycję pakietu pomocy makrofinansowej w wysokości 3 miliardów euro dla dziesięciu państw objętych procesem rozszerzenia i sąsiadujących z UE, aby pomóc im w ograniczeniu skutków ekonomicznych pandemii koronawirusa.

Wniosek stanowi uzupełnienie strategii „Drużyna Europy”, silnej i ukierunkowanej odpowiedzi UE na wsparcie wysiłków krajów partnerskich w walce z pandemią koronawirusa. Stanowi również ważny dowód solidarności UE z tymi krajami w czasach bezprecedensowego kryzysu.

Wniosek, po wstępnej ocenie potrzeb finansowych, przewiduje podział środków pomocy makrofinansowej w następujący sposób:

  • Republika Albanii - 180 mln euro,
  • Bośnia i Hercegowina - 250 mln euro,
  • Gruzja - 150 mln euro,
  • Królestwo Jordanii - 200 mln euro,
  • Kosowo - 100 mln euro,
  • Republika Mołdowy - 100 mln euro,
  • Czarnogóra - 60 mln euro,
  • Republika Macedonii Północnej - 160 mln euro,
  • Republika Tunezyjska - 600 milionów euro
  • Ukraina - 1,2 miliarda euro.

Środki pomocy makrofinansowej będą udostępniane na 12 miesięcy w formie pożyczek na bardzo korzystnych warunkach, aby pomóc tym krajom w zaspokojeniu ich pilnych potrzeb finansowych. Wraz ze wsparciem Międzynarodowego Funduszu Walutowego, fundusze te mogą przyczynić się do zwiększenia stabilności makroekonomicznej i stworzenia przestrzeni umożliwiającej przeznaczenie środków na ochronę obywateli i łagodzenie negatywnych konsekwencji społeczno-ekonomicznych pandemii koronawirusa. Instrument ten jest również dostępny dla innych kwalifikujących się krajów mających trudności z bilansem płatniczym.

Pełna informacja prasowa jest dostępna

Informacje szczegółowe

Data publikacji
22 kwietnia 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce