Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy20 lipca 2023Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 1 min

Pomoc dla polskich rolników zatwierdzona

Komisja Europejska zatwierdza zmiany w polskim programie, w tym zwiększenie budżetu o 266 mln euro, w celu wsparcia producentów rolnych w kontekście wojny Rosji z Ukrainą.

Pomoc dla polskich rolników zatwierdzona

Komisja Europejska zatwierdziła poprawkę do istniejącego polskiego programu, w tym całkowite zwiększenie budżetu o 266 mln euro (1,1 mld zł), aby wesprzeć producentów rolnych w kontekście wojny Rosji z Ukrainą.

Zmiany zostały zatwierdzone w ramach tymczasowych ram pomocy państwa na wypadek kryzysu i transformacji, przyjętych przez Komisję 9 marca 2023 r. w celu wsparcia środków w sektorach, które mają kluczowe znaczenie dla przyspieszenia transformacji ekologicznej i zmniejszenia zależności paliwowej.

Nowe ramy zmieniają i częściowo przedłużają tymczasowe ramy kryzysowe, przyjęte 23 marca 2022 r., aby umożliwić państwom członkowskim wspieranie gospodarki w kontekście obecnego kryzysu geopolitycznego, zmienione już 20 lipca 2022 r. i 28 października 2022 r.

Komisja zatwierdziła pierwotny program w dniu 5 czerwca 2023 r. (SA.107273). W ramach programu pomoc polega na ograniczonych kwotach pomocy w formie dopłat do oprocentowania kredytów. Polska zgłosiła m.in. następujące modyfikacje istniejącego programu: (i) ogólne zwiększenie budżetu o 266 mln euro (1,1 mld zł); (ii) wydłużenie okresu objętego dopłatą do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych producentowi rolnemu przed 31 grudnia 2023 r. z 36 miesięcy do 60 miesięcy; oraz (iii) włączenie możliwości zastosowania karencji w spłacie kapitału na wniosek producenta rolnego i za zgodą banku.

Komisja stwierdziła, że zmieniony program pozostaje konieczny, odpowiedni i proporcjonalny, aby zaradzić poważnym zakłóceniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE i warunkami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych i przejściowych. Na tej podstawie Komisja zatwierdziła zmiany zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa.

Więcej informacji na temat tymczasowych ram kryzysowych i przejściowych oraz innych działań podjętych przez Komisję w celu zaradzenia gospodarczym skutkom wojny Rosji przeciwko Ukrainie i wspierania przejścia na gospodarkę o zerowej wartości netto można znaleźć tutaj. Nieopatrzona klauzulą poufności wersja decyzji zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.108358 w rejestrze pomocy państwa na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji po rozwiązaniu wszelkich kwestii związanych z poufnością.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
20 lipca 2023
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce