Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy12 października 2016Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Polskie dziś i jutro w UE

Fundacja Służby Rzeczypospolitej – to projekt analityczny, zainaugurowany 10 października w Warszawie. Jego celem jest m.in. analiza zagrożeń i szans, jakie stoją przed Polską i Europą we współczesnym świecie. Działalność fundacji rozpoczęto podczas...

161012_fundation.jpg

Konferencja zgromadziła naukowców, intelektualistów i działaczy publicznych m.in. b. rzecznika praw obywatelskich Irenę Lipowicz, dominikanina o. Macieja Ziębę, byłego opozycjonistę PRL i polityka Henryka Wujca, prawnika prof. Andrzeja Zolla, b. prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. Marka Safjana, historyka i byłego ambasadora Izraela w Polsce prof. Szewacha Weissa.

- Założycielami fundacji są ludzie, którzy dowiedli swoim życiem, że wiedzą co oznacza służba Rzeczypospolitej – mówił podczas otwarcia o. Maciej Zięba. - Założyciele inspirowali się m. in. pontyfikatem Jana Pawła II. Jednocześnie, pomimo historycznej perspektywy, są zorientowani na przyszłość, nie tkwią w przeszłości, szukają uniwersalizmu w polskim doświadczeniu.

Celem Fundacji ma być m.in szukanie ponadpartyjnego porozumienia dla dobra Polski i jej wizerunku w świecie, identyfikowanie wyzwań i szans państwa w sferze zewnętrznej i wewnętrznej, wzmacnianie demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, wzmacnianie tożsamości narodowej i lokalnej oraz wzrost znaczenia Polski w Unii Europejskiej.

Dyrektor Marek Prawda uczestniczył w drugiej sesji panelowej "Polska w Europie". Jego zdaniem, obecnie UE jest bardzo podzielona – do podziału północ-południe, wykształconego w wyniku kryzysu zadłużeniowego w strefie euro, doszedł kryzys zachód-wschód, związany z kryzysem uchodźczym. - Kraje członkowskie okopują się wokół swoich racji i istnieje realne niebezpieczeństwo rozchodzenia się pomysłów. Maleje chęć szukania wspólnych rozwiązań w ramach konsensusu. Dla przewodniczącego KE Jean-Claude'a Junckera głównym zadaniem byłoby wyznaczenie wspólnego celu, ale do tego procesu muszą się włączyć szefowie rządów i głowy państw.

W Orędziu o stanie UE Jean-Claude Juncker skupił się na kilku sztandarowych projektach, takich jak Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych i Europejski Korpus Solidarności. - Z jednej strony chodzi o danie nowego impulsu gospodarce dzięki inwestycjom, zabezpieczanym przez UE, tworzenie miejsc pracy. Z drugiej strony - o pokazanie realnego wymiaru europejskiej solidarności – mówił Marek Prawda.

Dyrektor PKE nawiązywał również do zmiany patrzenia na UE z perspektywy lat uczestniczenia we wspólnocie. Jego zdaniem, obecnie w Polsce stawia się pytanie, czy unijne regulacje, które pomogły zasypywać przepaść między polską gospodarką a innymi w Europie, nie stały się czynnikiem ograniczającym w momencie, w którym polska gospodarka zaczęła realnie konkurować z bogatszymi.

- Wydaje się, że koniecznością jest podtrzymywanie dotychczasowych osiągnięć integracji i rozwijanie współpracy tam gdzie jest to możliwe. Współczesny klimat polityczny sprzyja elastycznym formom integracji – być może to również remedium na powstanie zintegrowanego jądra. Elastyczność sprowadza jednak integrację do stosunków transakcyjnych. Nasze stosunki z Wielką Brytanią, polegające na licznych wyłączeniach z integracji, opierały się na tej zasadzie – koniec końców doszło do erozji poczucia solidarności i wspólnoty interesów – mówił Marek Prawda.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
12 października 2016
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce