Przejdź do treści głównej
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy29 kwietnia 2022Przedstawicielstwo w Polsce

Polska energetyka zabezpieczona

Wsparcie z funduszy unijnych dla inwestycji gazowych w Polsce przekracza 1,2 miliarda euro w ramach polityki spójności oraz instrumentu „Łącząc Europę”.

LNG Liquefied biogas tank station in Tilburg : Netherlands

 

Wśród inwestycji mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa gazowego w Polsce (zrealizowanych i będących w trakcie realizacji) są:

  • budowa i rozbudowa terminala LNG w Świnoujściu,
  • 1200 km wybudowanych i zmodernizowanych gazociągów,
  • połączenia gazowe: z Danią i Norwegią (Baltic Pipe), Litwą i Słowacją.

Projekt terminalu LNG w Świnoujściu otrzymał w okresie 2007-13 dotację z EFRR w wysokości do 223 mln EUR plus 55 mln EUR dotacji w ramach unijnego programu naprawy gospodarczej. W perspektywie finansowej 2014-20, EFFR dofinansował dodatkowe zwiększenie zdolności terminalu LNG.

Z EFRR wspierano też projekty dotyczące gazociągów przesyłowych. 280 mln EUR pozwoliło na zmodernizowanie lub wybudowanie 1 051 km gazociągów przesyłowych do końca 2015 roku – jest to największy od dziesięcioleci plan inwestycyjny w sieci przesyłowej gazu. Modernizacja przestarzałej sieci przesyłowej gazu jest dalej wspierana z EFRR w latach 2014-20; kolejne 571 km sieci gazowej przesyłowej zostanie lub już zostało zmodernizowane.

Środki polityki spójności UE sfinansowały także budowę i rozbudowę 4 podziemnych magazynów gazu, przyczyniając się do zwiększenia możliwości magazynowania o 1/3.

Polska jest największym beneficjentem instrumentu Łącząc Europę – Energia (CEF-Energy). Otrzymała ponad 920 mln euro (ponad 4 mld zł) na projekty związane z gazem i energią elektryczną w ciągu ostatnich 5 lat, które przyczyniają się znacząco do bezpieczeństwa dostaw poprzez dywersyfikację i zwiększenie możliwości importu gazu oraz funkcjonowania sieci wewnętrznych. Chodzi m.in. o interkonektory gazowe pomiędzy Polską a Litwą, Danią (Baltic Pipe) i Słowacją, które staną się operacyjne jeszcze w tym roku, oraz przyszłą budowę podmorskiego kabla Polska-Litwa (Harmony link) w ramach synchronizacji sieci energetycznych krajów bałtyckich z systemem Europy kontynentalnej.

Ponadto, w kwestii bezpieczeństwa elektroenergetycznego, UE sfinansowała połączenie elektroenergetyczne Polski (LitPol link) z krajami bałtyckimi, aby uniezależnić te kraje od systemu rosyjskiego. Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w projekt wynosi 244,5 mln EUR.

Inwestycje w sieci elektroenergetyczne sieci z polityki spójności wynoszą ok. 400 mln EUR tylko w okresie 2014-20. Mają na celu poprawę bezpieczeństwa energetycznego dostaw energii elektrycznej (sieci przesyłowe i dystrybucyjne oraz inteligentne sieci). Jednym z przykładów jest projekt PSE linii wysokiego napięcia Krajnik Baczyna Plewiska będącej połączeniem z niemieckim systemem elektroenergetycznym.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
29 kwietnia 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce