Przejdź do treści głównej
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy30 października 2020Przedstawicielstwo w Polsce

Polska akcyza przed Trybunałem

Przed Trybunałem Sprawiedliwości UE Polska będzie musiała bronić krajowych przepisów uniemożliwiających producentom lekarstw korzystanie ze zwolnień z akcyzy. Skargę skierowała Komisja Europejska. Unijne przepisy przewidują obowiązkowe zwolnienie z...

Polska akcyza przed Trybunałem

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Polsce w związku z niedostosowaniem do prawa UE polskich przepisów dotyczących zwolnienia z podatku akcyzowego importowanego alkoholu używanego do produkcji lekarstw.

Unijne przepisy dotyczące podatku akcyzowego przewidują obowiązkowe zwolnienie z podatku akcyzowego importowanego alkoholu etylowego używanego do produkcji lekarstw. Polska praktyka krajowa jest jednak taka, że tego obowiązkowego zwolnienia nie przyznaje się, w przypadku gdy importerzy alkoholu nie decydują się na korzystanie z procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Wynika to z tego, że polskie przepisy nie przewidują możliwości zwrotu akcyzy zapłaconej z tytułu importu alkoholu etylowego wykorzystanego do produkcji leków po jej zapłaceniu.

Praktyka ta jest sprzeczna z przepisami prawa UE w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych oraz z zasadą proporcjonalności (dyrektywa 92/83/EWG).

Kontekst

Postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wszczęto w 2016 r., a w 2019 r. przesłano uzasadnioną opinię.

Dalsze informacje:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
30 października 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce