Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy17 czerwca 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Polityka handlowa UE do przeglądu

Komisja Europejska rozpoczęła dziś gruntowny przegląd unijnej polityki handlowej, obejmujący konsultacje publiczne z udziałem Parlamentu Europejskiego, państw członkowskich, zainteresowanych stron i społeczeństwa obywatelskiego. Celem Komisji jest...

Polityka handlowa UE do przeglądu

Silna Unia Europejska potrzebuje silnej polityki handlowej i inwestycyjnej, aby wspierać odbudowę gospodarczą, tworzyć dobrej jakości miejsca pracy, chronić europejskie przedsiębiorstwa przed nieuczciwymi praktykami w kraju i za granicą oraz zapewniać spójność z bardziej ogólnymi priorytetami w zakresie zrównoważonego rozwoju, zmiany klimatu, gospodarki cyfrowej i bezpieczeństwa.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw gospodarki służącej ludziom, powiedział: Aby pomóc naprawić szkody gospodarcze i społeczne wywołane przez pandemię koronawirusa, rozpocząć europejską odbudowę oraz chronić i tworzyć miejsca pracy, przedstawiliśmy niedawno szeroko zakrojony plan odbudowy dla Europy, bazujący na wykorzystaniu pełnego potencjału unijnego budżetu. Unia Europejska jest światową potęgą handlową. Otwarty i oparty na zasadach handel w znacznym stopniu przyczyni się do globalnej odbudowy. Musimy dopilnować, aby polityka handlowa służyła naszym obywatelom i przedsiębiorstwom. Rozpoczynamy dziś przegląd polityki handlowej, aby odpowiednio dostosować podejście UE do globalnego handlu w tym krytycznym dla światowej gospodarki momencie.

Phil Hogan, komisarz ds. handlu, skomentował: Obecna pandemia przekształca świat, który znamy, dlatego musimy dostosować naszą politykę handlową, aby bardziej skutecznie służyła europejskim interesom. Zapraszamy więc obywateli i zainteresowane podmioty do wyrażenia opinii, aby pomóc nam w wypracowaniu unijnego podejścia do polityki handlowej na miarę potrzeb świata po pandemii koronawirusa. Chcemy, aby ta polityka w dalszym ciągu służyła naszym obywatelom i przedsiębiorstwom oraz przyczyniała się do urzeczywistnienia naszych globalnych ambicji bycia liderem w wielu różnych obszarach, a jednocześnie przewidywała bardziej surowe podejście chroniące nas przed nieprzyjaznymi lub agresywnymi działaniami. Musimy zachować swobodny i uczciwy handel, oparty na odpowiednich zasadach, zarówno wewnątrz UE-27, jak i w skali globalnej. W ramach rozpoczynającego się przeglądu wysłuchamy opinii wszystkich zainteresowanych stron.

Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w komunikacie, który ma być opublikowany pod koniec roku. Ostateczny przegląd będzie wynikiem przejrzystego i włączającego procesu, w tym internetowych konsultacji publicznych, dyskusji z Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi oraz dialogu z właściwymi zainteresowanymi stronami i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

Konsultacje obejmują wszystkie tematy istotne dla unijnej polityki handlowej, ze szczególnym naciskiem na:

  • Budowanie odpornej i zrównoważonej gospodarki UE po kryzysie związanym z koronawirusem

  • Reformę Światowej Organizacji Handlu

  • Tworzenie globalnych możliwości handlowych dla przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich firm

  • Maksymalne zwiększenie wkładu polityki handlowej w działania dotyczące najważniejszych globalnych wyzwań, takich jak zmiana klimatu, zrównoważony rozwój czy transformacja cyfrowa

  • Wzmocnienie stosunków handlowych i inwestycyjnych z kluczowymi partnerami handlowymi

  • Zapewnienie równych warunków działania i ochronę przedsiębiorstw i obywateli UE

Więcej informacji można znaleźć w opublikowanym dziś opisie konsultacji. Pisemne uwagi można nadsyłać do dnia 15 września 2020 r.

Dodatkowe informacje

Konsultacje dotyczące przeglądu polityki handlowej

Priorytety Komisji oraz pismo przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen określające zadania kandydata na komisarza ds handlu Phila Hogana.

Program prac Komisji

Plan odbudowy UE

Informacje szczegółowe

Data publikacji
17 czerwca 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce