Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy10 lipca 2023Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Pół miliarda euro na amunicję

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej osiągnęły porozumienie dotyczące wspierania produkcji amunicji (akt o wspieraniu produkcji amunicji) o budżecie wynoszącym 500 mln euro.

Pół miliarda euro na amunicję

Akt o wspieraniu produkcji amunicji zagwarantuje, że UE będzie mogła skutecznie zwiększyć swoje zdolności produkcyjne w zakresie amunicji i pocisków. Dzięki aktowi o wspieraniu produkcji amunicji unijny przemysł obronny będzie w stanie produkować więcej i szybciej, ponieważ proponowane rozporządzenie wesprze wzmocnienie przemysłu w całym łańcuchu dostaw amunicji i pocisków w UE. Jest to bezpośrednia odpowiedź na apel Rady Europejskiej z marca o pilne dostarczenie Ukrainie amunicji, oraz, jeśli Ukraina o to wystąpi – pocisków, i o pomoc państwom członkowskim w uzupełnieniu zapasów poprzez wprowadzenie ukierunkowanych środków.

Wsparcie finansowe w wysokości do 500 mln euro będzie udzielane w formie dotacji na różnego rodzaju działania wspierające wysiłki europejskiego przemysłu obronnego na rzecz zwiększenia jego zdolności produkcyjnych i rozwiązania problemu stwierdzonych wąskich gardeł. Dzięki aktowi o wspieraniu produkcji amunicji możliwe będzie na przykład wsparcie rozbudowy lub modernizacji istniejących linii, tworzenie nowych linii oraz planów zmiany przeznaczenia starej amunicji, zabezpieczenie łańcuchów wartości i rozwiązanie problemu braku kwalifikacji.

Rozporządzenie przewiduje również, że kwota do 50 mln euro posłuży jako gwarancja utworzenia Funduszu na rzecz Zwiększania Zdolności, zapewniającego wsparcie finansowe w formie pożyczek, ułatwiającego dostęp do finansowania dla europejskiego przemysłu obronnego zaangażowanego w produkcję amunicji i pocisków.

Akt o wspieraniu produkcji amunicji będzie uzupełnieniem niedawno uzgodnionej inicjatywy na rzecz wzmocnienia europejskiego przemysłu obronnego przez wspólne zamówienia, która zachęci państwa członkowskie do wspólnego zamawiania najbardziej krytycznych i pilnych produktów obronnych w świetle niesprowokowanej rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Akt o wspieraniu produkcji amunicji będzie miał kluczowe znaczenie dla dostarczenia, w wystarczających ilościach i terminowo, amunicji i pocisków, których potrzebuje Ukraina i państwa członkowskie. Pozwalając nam zmobilizować zasoby potrzebne Ukrainie i zaspokoić jej potrzeby, akt o wspieraniu produkcji amunicji wskazuje również na rolę Unii jako wiarygodnego partnera w dziedzinie obrony. Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej - 07/07/2023

 

Porozumienie w sprawie aktu o wspieraniu produkcji amunicji jest ważnym krokiem w kierunku wsparcia finansowego rozbudowy europejskiej bazy przemysłowej sektora obronnego, aby zaspokoić zwiększone potrzeby Ukrainy i państw członkowskich UE w zakresie amunicji. Z dużym zadowoleniem przyjmuję fakt, że Parlament Europejski i Rada uznały tą sprawę za niecierpiącą zwłoki. Jest to kolejny dowód determinacji UE, by nieustannie wspierać Ukrainę i ogólne bezpieczeństwo Europy. Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego - 07/07/2023

Co dalej?

Porozumienie polityczne osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę musi jeszcze zostać formalnie zatwierdzone przez te instytucje. Komisja szybko wdroży akt o wspieraniu produkcji amunicji. Komisja szybko przygotuje program prac przy wsparciu państw członkowskich w ramach komitetu programowego.

Kontekst:

W odpowiedzi na nieuzasadnioną inwazją Rosji na Ukrainę Komisja przedstawiła 19 lipca 2022 r. akt na rzecz wzmocnienia europejskiego przemysłu obronnego przez wspólne zamówienia (EDIRPA), którego celem jest zwiększenie zdolności przemysłu w dziedzinie obronności poprzez wspieranie współpracy państw członkowskich w zakresie wspólnych zamówień na najpilniejsze i najbardziej krytyczne produkty związane z obronnością.

W wyniku sytuacji na Ukrainie zwiększyło się konkretnie zapotrzebowanie na amunicję i pociski. Rada uznała te pilne potrzeby i 20 marca 2023 r. uzgodniła trójtorowe podejście. Zgodnie z pierwszą ścieżką działania przewidzianą w tym planie państwa członkowskie wezwano do natychmiastowego przekazania Ukrainie amunicji ze swoich zapasów.  Państwa członkowskie zamówią jednocześnie łącznie 1 mln sztuk amunicji w ramach drugiej ścieżki działania. Aby wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu państw członkowskich, przemysł Unii Europejskiej musi produkować więcej i szybciej, w oparciu o trzecią ścieżkę działania, czemu sprzyja akt o wspieraniu produkcji amunicji.

3 maja 2023 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie aktu o wspieraniu produkcji amunicji, którego celem jest bezpośrednie wspieranie podaży na rynku, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia produkcji amunicji i pocisków.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
10 lipca 2023
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce