Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy30 września 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Platforma eLeniency

W celu ochrony konkurencji Komisja modernizuje narzędzie eLeniency, aby zapewnić przedsiębiorstwom dostęp online do dokumentów dotyczących łagodzenia kar i postępowań ugodowych.

Bez preferencji dla długów

Komisja Europejska modernizuje swoją platformę internetową „eLeniency”, aby przedsiębiorstwa będące stronami w postępowaniach antykartelowych i antymonopolowych uzyskały łatwy i bezpieczny dostęp do dokumentów online. Ta nowa wersja umożliwia skuteczną interakcję ze stronami oraz dostosowuje narzędzie do obecnych nowych metod pracy.

Platforma eLeniency wprowadzona w 2019 r. jako narzędzie jednokierunkowe umożliwia przedsiębiorstwom i ich pełnomocnikom przekazywanie oświadczeń i dokumentów online w ramach postępowań w sprawie łagodzenia kar, postępowań ugodowych oraz postępowań w sprawie współpracy niezwiązanych z kartelami. Do tej pory jednak dostęp do dokumentów, które podlegają szczególnej ochronie, takich jak oświadczenia przedsiębiorstwa, był możliwy wyłącznie w pomieszczeniach fizycznych Komisji.

Nowa dwukierunkowa wersja narzędzia eLeniency umożliwi Komisji łatwe i bezpieczne prezentowanie dokumentów online. Dzięki temu strony nie będą już musiały udawać się do pomieszczeń Komisji, aby uzyskać dostęp do szeregu różnych dokumentów i informacji związanych z postępowaniami w sprawie łagodzenia kar, postępowaniami ugodowymi w sprawach kartelowych oraz postępowaniami w sprawie współpracy niezwiązanych z kartelami lub aby otrzymać takie dokumenty lub informacje. W szczególności:

  • Jeżeli chodzi o wnioski w sprawie złagodzenia kary, użytkownicy eLeniency, tacy jak przedsiębiorstwa i ich pełnomocnicy, mogą otrzymywać pisma i decyzje w kontekście wniosku o zwolnienie z grzywny lub o zmniejszenie grzywny, w tym wnioski o udzielenie informacji złożone na podstawie obwieszczenia Komisji w sprawie łagodzenia kar.
  • Jeżeli chodzi o postępowania ugodowe w sprawach kartelowych oraz postępowania w sprawie współpracy niezwiązane z kartelami, narzędzie eLeniency może być wykorzystywane do udzielania dostępu do pism, decyzji i innych dokumentów, takich jak decyzje o wszczęciu postępowania, pisemne zgłoszenia zastrzeżeń itp., jak również do dostarczania takich dokumentów.
  • Jeżeli chodzi o dostęp do akt Komisji w jej pomieszczeniach, eLeniency obecnie umożliwia Komisji udzielanie dostępu online do oświadczeń przedsiębiorstw i innych materiałów związanych z postępowaniem w sprawie łagodzenia kar, które dotychczas były dostępne jedynie w pomieszczeniach fizycznych Komisji.

Dostęp do eLeniency jest ograniczony do użytkowników uprzednio zatwierdzonych przez Komisję indywidualnie dla każdego przypadku. Narzędzie to gwarantuje taki sam poziom poufności i ochrony prawnej jak tradycyjna procedura prowadzona w pomieszczeniach fizycznych Komisji. W tym celu wszystkie dane wyświetlane za pomocą narzędzia eLeniency są zabezpieczone, a wszystkie funkcje umożliwiające kopiowanie, drukowanie lub pobieranie danych zostały zdezaktywowane.

Korzystanie z systemu eLeniency jest obecnie dobrowolne. Jeżeli przedsiębiorstwa i ich pełnomocnicy sobie tego życzą, mogą nadal korzystać z procedury ustnej, aby składać oświadczenia lub uzyskać dostęp do informacji w pomieszczeniach fizycznych Komisji.

Kontekst

Od wprowadzenia eLeniency narzędzie to w dużym stopniu zastąpiło poprzednią praktykę polegającą na dyktowaniu ustnych oświadczeń przedsiębiorstw w pomieszczeniach Komisji w Brukseli, a w czasie lockdownu spowodowanego koronawirusem zapewniło sprawne funkcjonowanie programu łagodzenia kar.

Narzędzie eLeniency jest dostępne całodobowo. Dodatkowe informacje na temat zabezpieczeń technicznych oraz instrukcje, w jaki sposób uzyskać dostęp do systemu i z niego korzystać, dostępne są na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
30 września 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce