Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy19 grudnia 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Plan Junckera działa w Polsce

- Polska znajduje się w grupie 10 państw odnoszących największe korzyści z planu Junckera – powiedziała komisarz Elżbieta Bieńkowska komentując przeznaczenie przez grupę Europejskiego Banku Inwestycyjnego wsparcie w wysokości 2,1 mld złotych na...

Plan Junckera działa w Polsce

Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego, utworzona przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), przyznała bankowi Alior gwarancje w wysokości 1,44 mld PLN (335,3 mln EUR), w ramach portfela MŚP obejmującego transze uprzywilejowane i mezzanine o wartości 1,5 mld euro (349 mln euro). Jest to syntetyczna sekurytyzacja MŚP w Polsce, w której wspólnie uczestniczą EBI oraz EFI. Porozumienie było możliwe dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS).

EFSI to główny filar planu inwestycyjnego dla Europy, znanego jako „plan Junckera”. Dzięki niemu wzrosła zdolność grupy EBI do finansowania projektów, które – zgodnie z kryteriami określonymi w planie – wymagają działań związanych (ze względu na swoją strukturę lub charakter) z wyższym profilem ryzyka, lecz które jednocześnie pobudzają konkurencyjność przedsiębiorstw i tworzą miejsca pracy.

Porozumienie ma na celu wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw we wszystkich sektorach polskiej gospodarki, zapewnianie im pożyczek na korzystnych warunkach, pozwalających im na pozyskiwanie funduszy o niższych stopach procentowych i dłuższych okresach spłaty.

Komisarz UE do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, Elżbieta Bieńkowska, powiedziała: - Z zadowoleniem przyjmuję to nowe porozumienie możliwe dzięki planowi Junckera, które zagwarantuje polskim małym i średnim przedsiębiorstwom finansowanie, jakiego potrzebują, aby przekształcać swoje idee w innowacyjne produkty, wzrost i miejsca pracy. Polska znajduje się w grupie 10 państw odnoszących największe korzyści z planu Junckera. Dzięki pomocy ze strony Unii Europejskiej już niemal 45 000 przedsiębiorstw ma szansę uzyskać lepszy dostęp do finansowania. To bardzo dobre wiadomości.

Dyrektor generalny EFI, Pier Luigi Gilibert powiedział: - EFI z radością uczestniczy w pierwszym, opracowanych przez Grupę EBI porozumieniu dotyczącym syntetycznej sekurytyzacji MŚP w Polsce, dzięki któremu wsparcie uzyskają polskie MŚP. Doświadczenia EFI zgromadzone w zakresie uruchamiania inwestycji powiązane ze wsparciem EBI oraz wsparciem ze strony planu Junckera pozwolą bankowi Alior na uwolnienie kapitału regulacyjnego i zwiększą możliwości banku w zakresie zapewniania MŚP finansowania na lepszych warunkach.

Pełniący obowiązki prezesa zarządu Alior Bank, Krzysztof Bachta, dodał: - Cieszymy się, że udało nam się zawrzeć transakcję z EFI oraz z EBI w ramach planu Junckera, na warunkach korzystnych dla naszego banku. Uwolniony kapitał zostanie wykorzystany na umocnienie kluczowego segmentu banku, jakim jest segment MŚP. Transakcja ta pozwoli grupie Alior na zaoferowanie małym i średnim przedsiębiorstwom dodatkowych pożyczek na lepszych warunkach, przy obniżonej stopie procentowej.

Jest to syntetyczna sekurytyzacja MŚP w Polsce, w której wspólnie uczestniczą EBI oraz EFI. W ciągu minionych 12 miesięcy grupa EBI udzieliła wsparcia na rzecz 18 transakcji sekurytyzacyjnych. W samym tylko grudniu grupa udzieli bankom w Polsce, we Włoszech, w Niemczech i w Hiszpanii gwarancji w wysokości 1,7 mld euro.

Informacje dla redaktorów

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą długoterminowych pożyczek, której właścicielami są państwa członkowskie Unii Europejskiej. Udostępnia długoterminowe finansowanie dla bezpiecznych inwestycji służących realizacji politycznych celów UE.

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego głównym zadaniem jest wspieranie europejskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez ułatwianie im dostępu do finansowania. W ramach EFI mobilizowany jest tzw. kapitał zalążkowy i kapitał wzrostu, a ponadto opracowywane są gwarancje i instrumenty mikrofinansowe, które są ukierunkowane na ten segment rynku. Wykonując to zadanie, EFI wspiera realizację celów UE na rzecz innowacji, badań i rozwoju, przedsiębiorczości, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Plan inwestycyjny dla Europy, znany jako „plan Junckera”, jest jednym z najważniejszych priorytetów Komisji Europejskiej. Skupia się on na pobudzaniu inwestycji sprzyjających tworzeniu miejsc pracy i napędzaniu wzrostu gospodarczego dzięki inteligentnemu wykorzystaniu nowych i dotychczasowych zasobów finansowych, usuwaniu przeszkód dla inwestycji oraz zapewnianiu widoczności i pomocy technicznej projektom inwestycyjnym.

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) jest głównym filarem planu Junckera, który zapewnia gwarancje z tytułu pierwszej straty. Dzięki niemu EBI może inwestować w większą liczbę projektów, które często wiążą się z wyższym ryzykiem. EFIS przyniósł już wymierne rezultaty. Oczekuje się, że projekty i porozumienia zatwierdzone do finansowania w ramach EFIS uruchomią inwestycje w wysokości ponad 371,2 mld euro, w tym 16,2 mld euro w Polsce, oraz że zapewnią wsparcie na rzecz niemal 856 000 MŚP w 28 państwach członkowskich.

Więcej informacji na temat wyników planu inwestycyjnego dla Europy znajduje się tutaj

Informacje szczegółowe

Data publikacji
19 grudnia 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce