Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy21 grudnia 2023Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Partnerstwo z Kenią

UE i Kenia podpisały umowę o partnerstwie gospodarczym, która wzmocni dwustronny handel towarami, zwiększy przepływ inwestycji i przyczyni się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Partnerstwo z Kenią

Umowa wesprze tworzenie miejsc pracy na obu rynkach oraz będzie podstawą współpracy ukierunkowanej na poprawę rozwoju gospodarczego Kenii. Jest to najambitniejsza ze wszystkich umów handlowych podpisanych przez UE z krajami rozwijającymi się, jeśli chodzi o kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem, takie jak ochrona klimatu i środowiska, prawa pracownicze oraz równouprawnienie płci.

Podpisanie umowy miało miejsce w trakcie oficjalnej ceremonii w Nairobi, w której udział wzięli przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen oraz prezydent Kenii dr William Samoei Ruto.

UE jest dla Kenii największym odbiorcą eksportu i drugim największym partnerem handlowym – w 2022 r. wartość dwustronnej wymiany handlowej wyniosła 3,3 mld euro, co stanowi wzrost o 27 proc. w porównaniu 2018 r. Umowa o partnerstwie gospodarczym stworzy nowe możliwości dla kenijskich przedsiębiorców i eksporterów, ponieważ od momentu wejścia w życie w pełni otworzy rynek UE dla produktów z Kenii. Równocześnie większa pewność i stabilność prawa zachęci europejskich inwestorów do inwestycji w Kenii.

Kenia odgrywa pionierską rolę w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju w Afryce i jest wiarygodnym sojusznikiem w walce ze zmianą klimatu. Wraz z UE i innymi partnerami kraj ten współprzewodniczy zawiązanej na początku tego roku koalicji ministrów handlu na rzecz klimatu. Umowa o partnerstwie gospodarczym UE-Kenia opiera się więc na fundamencie dobrych doświadczeń i jest pierwszą umową z krajem rozwijającym się, w której uwzględniono nowe podejście UE do handlu i zrównoważonego rozwoju.

W tej wyważonej umowie uwzględniono potrzeby rozwojowe Kenii i przyznano jej dłuższy czas na stopniowe otwarcie rynku. Zawarto w niej również specjalne środki ochronne w zakresie rolnictwa, bezpieczeństwa żywnościowego oraz nowych gałęzi przemysłu. Co więcej, specjalny rozdział poświęcono współpracy gospodarczej i rozwojowej, co ma na celu zwiększenie konkurencyjności kenijskiej gospodarki. Pomoc rozwojowa ze strony UE obejmie również budowę zdolności instytucjonalnych oraz wsparcie Kenii w sprawnym wdrażaniu umowy o partnerstwie gospodarczym. Lokalni rolnicy uzyskają natomiast pomoc w wypełnianiu norm UE i w pełnym wykorzystaniu możliwości, jakie daje im to porozumienie.

Umowa odzwierciedla zobowiązanie Komisji do pogłębienia współpracy z partnerami i regionami w Afryce. Celem tych starań jest wzmocnienie zrównoważonych więzów handlowych między naszymi kontynentami oraz w samej Afryce. Stanowi to główne cele zarówno relacji UE–Afryka, jak i transformacji ekologicznej.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła: Kenia to kluczowy partner Unii Europejskiej w Afryce. Podpisana dzisiaj umowa o partnerstwie gospodarczym jeszcze silniej wzmocni handel dwustronny, wesprze inwestycje i stworzy dobre miejsca pracy w Kenii. Przyczyni się ona również do zrównoważonego i sprawiedliwego wzrostu gospodarczego, dając nowe szanse przedsiębiorstwom, z korzyścią dla mieszkańców obu stron umowy. W umowie uwzględniono zobowiązania społeczne i klimatyczne – najobszerniejsze spośród wszystkich umów handlowych UE z państwami Afryki.

To historyczne porozumienie. Kenia jest ważnym ośrodkiem gospodarczym Afryki Wschodniej i kluczowym partnerem w walce ze zmianą klimatu. Podpisana umowa uaktywni nowe obszary współpracy i przyniesie obopólne korzyści dla naszych pracowników, przedsiębiorstw i handlowców. Oprócz tego specjalną wagę przywiązano w niej do wspólnych zobowiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju, między innymi w kwestii praw pracowniczych, środowiska i działań w dziedzinie klimatu. Teraz naszym celem jest przekucie tej pogłębionej współpracy w skuteczne działania w terenie. Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy odpowiedzialny za handel - 18/12/2023

Co dalej?

Umowa zostanie przekazana Parlamentowi Europejskiemu. Jeżeli wyrazi on zgodę, umowa wejdzie w życie.

Kontekst

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Kenią ma na celu wdrożenie postanowień umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Wspólnotą Wschodnioafrykańską (EAC) i przewiduje możliwość przystąpienia do niej w przyszłości innych państw EAC.

Umowa o partnerstwie gospodarczym i jej ambitne zobowiązania to ważny efekt realizowanego obecnie unijnego planu w zakresie handlu. Plan ten zakłada nasilenie stosunków handlowych z Afryką, pomoc UE w pogłębieniu i rozszerzeniu jej obecnych umów handlowych z krajami afrykańskimi oraz wzmocnienie przewidzianych w tych umowach celów zrównoważonego rozwoju.

Dodatkowe informacje

 

Informacje szczegółowe

Data publikacji
21 grudnia 2023
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce