Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy10 października 2016Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Partnerstwo z Afryką

Wchodzi w życie umowa o partnerstwie gospodarczym pomiędzy Unią Europejską a pięcioma krajami Afryki Południowej. Zapewni im ona bezcłowy i bezkontyngentowy dostęp do rynków UE. Jest to pierwsza tego typu umowa o partnerstwie, która bezpośrednio...

161010_cecilia_malmstrom.jpg

Unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmström powiedziała: Kiedy w czerwcu byłam z wizytą w Botswanie, na uroczystym podpisaniu umowy, miałam okazję przekonać się na własne oczy, jak ważna jest stabilna współpraca handlowa między Europą a Afryką. Dzisiaj robimy ważny krok, aby umożliwić tę współpracę. Porozumienie, które wchodzi w życie, będzie wspierać trwały wzrost gospodarczy i integrację regionalną w Afryce Południowej i ma na celu pomóc w nadchodzących latach wielu osobom w wydźwignięciu się z ubóstwa. Ponieważ Afryka jest kontynentem znajdującym się na drodze do gospodarki rozwiniętej, umowy o partnerstwie gospodarczym mają zmaksymalizować dynamikę tego procesu.

Komisarz do spraw współpracy międzynarodowej i rozwoju Neven Mimica powiedział: Umowy o partnerstwie gospodarczym mogą zapewnić nowe miejsca pracy i zrównoważony wzrost gospodarczy. Rozwój sektora prywatnego i handel są ważnymi czynnikami umożliwiającymi ludności wydźwignięcie się z ubóstwa i realizację celów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju nowej globalnej strategii rozwojowej. Umowy o partnerstwie gospodarczym mogą przyczynić się do integracji gospodarczej w regionie, która z kolei umożliwi tworzenie otoczenia sprzyjającego biznesowi i zwiększenie konkurencyjności regionu.

Umowa o partnerstwie gospodarczym uwzględnia różnice w poziomie rozwoju rozwoju gospodarki poszczególnych partnerów. Zapewnia ona Botswanie, Lesotho, Mozambikowi, Namibii i Suazi bezcłowy i bezkontyngentowy dostęp do rynku europejskiego. Republika Południowej Afryki skorzysta ze zwiększonego dostępu do rynku, który wykracza poza ramy zawartej z UE umowy dwustronnej.

Rynki krajów Południowej Afryki będą tylko częściowo i stopniowo otwierały się na eksport z UE, co zapewni ich przemysłowi materiały potrzebne do stymulowania wzrostu gospodarczego. Umowa przewiduje także stosowanie w tych krajach szeregu środków ochronnych, na przykład dla rodzącego się przemysłu czy sektorów niestabilnych lub ze względów bezpieczeństwa żywnościowego. Umowa zwiększa też elastyczność południowoafrykańskich producentów, którzy będą mogli tworzyć produkty z komponentów pochodzących z innych krajów, bez ryzyka utraty dostępu do rynku UE.

Kontekst

W skład grupy SADC, z którą zawarto porozumienie o partnerstwie gospodarczym, wchodzi sześciu spośród 15 członków Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju (ang. Southern African Development Community – SADC). Te kraje to: Botswana, Lesotho, Mozambik, Namibia, Republika Południowej Afryki i Suazi. Angola posiada status obserwatora i może w przyszłości przystąpić do umowy.

UE jest największym partnerem handlowym grupy SADC. W 2015 r. UE importowała z tych krajów towary o wartości prawie 32 mld euro, głównie minerały i metale. Eksport towarów z UE do tych krajów osiągnął prawie taką samą wartość i obejmował głównie produkty inżynierii, a także produkty motoryzacyjne i chemiczne. Łączna wartość wymiany handlowej między UE a grupą SADC (obejmującą Angolę) wynosi 63 mld euro.

Podpisując umowę, partnerzy zobowiązują się działać na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego, w tym przestrzegania norm społecznych i środowiskowych. Szczególną rolę w monitorowaniu skutków umowy odegra społeczeństwo obywatelskie. Jest to pierwsza tego typu umowa o partnerstwie, która bezpośrednio wspiera integrację gospodarczą w konkretnym regionie, czyli zacieśnienie współpracy między sześcioma krajami, które podpisały umowę.

Umowa powołuje do życia instytucje, których celem jest wspieranie dialogu, sprawne rozwiązywanie kwestii związanych z handlem oraz monitorowanie skutków zawartego porozumienia. UE wraz z partnerami należącymi do grupy SADC postara się zapewnić sprawną realizację umowy, przy współpracy regionalnych i krajowych instytucji ds. rozwoju.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
10 października 2016
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce