Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy29 września 2016Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Partnerstwo dla inwestycji

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest jednym z filarów Planu Inwestycyjnego dla Europy. Jednak wykorzystanie tego instrumentu nie jest tak częste jak wynika to możliwości podmiotów publicznych, gdyż często obawiają się one m.in. niekorzystnych...

160929_public_private.jpg

Unijna komisarz Marianne Thyssen i wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) Jan Vapaavuori zaprezentowali w Brukseli nowe wytyczne dotyczące statystycznego ujęcia partnerstw publiczno-prywatnych.

Wytyczne są wynikiem wspólnych starań Eurostatu (Urzędu Statystycznego Komisji Europejskiej) i Europejskiego Centrum Wiedzy Specjalistycznej w zakresie PPP (EPEC) przy EBI.

Jednym z najważniejszych priorytetów Komisji są inwestycje. Dlatego też w listopadzie 2014 r., zaledwie kilka tygodni po objęciu urzędu, Komisja Europejska we współpracy ze swoim strategicznym partnerem EBI zainicjowała plan inwestycyjny dla Europy. Założeniem planu jest stymulowanie inwestycji, a tym samym wkład w ożywienie gospodarcze. Plan inwestycyjny dla Europy zakłada wykorzystanie publicznych inwestycji i gwarancji na potrzeby zaangażowania prywatnego kapitału i wiedzy specjalistycznej. Partnerstwa publiczno-prywatne (PPP) mają odgrywać istotną rolę w skierowaniu inwestycji w infrastrukturę w Europie na właściwe tory.

Często jednak sektor publiczny podejmuje decyzję o realizacji projektów w ramach PPP pod wpływem oczekiwań co do ich statystycznego ujęcia (tj. wpływu na deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych). Niepewność co do sposobu oceny statystycznego ujęcia PPP może zatem rodzić trudności i powodować opóźnienia na różnych etapach przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych.

Choć wytyczne nie zmieniają zasad stosowanych przez Eurostat przy klasyfikowaniu PPP, zawierają one analizę najczęściej występujących cech bieżących kontraktów PPP w świetle tych zasad i w przejrzysty sposób przedstawiają ich ewentualny wpływ na finanse publiczne. Wytyczne pomogą państwom członkowskim i innym zainteresowanym stronom zaangażowanym w PPP lepiej zrozumieć, jak cechy kontraktów PPP wpływają na bilans sektora instytucji rządowych i samorządowych, oraz pomogą władzom publicznym w podejmowaniu świadomych decyzji w trakcie przygotowywania i nabywania przez nie PPP. Wytyczne te są również przydatnym narzędziem, które zapewni przejrzystość prywatnym i publicznym promotorom w kontekście planu inwestycyjnego i usunie bariery postrzegane na drodze do inwestycji. Korzystałyby z nich mechanizmy pomocy technicznej, takie jak Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego utworzone przez EBI i Komisję, udzielając pomocy przy ewentualnych wnioskach.

- Zasady dotyczące PPP stosowane przez Eurostat stały się kwestią budzącą gorące dyskusje, zwłaszcza w kontekście planu inwestycyjnego dla Europy - powiedział Jan Vapaavuori, wiceprezes EBI odpowiedzialny za Służby Doradcze. - Jestem przekonany, że wytyczne w istotny sposób pomogą organom publicznym przygotować projekty z większym zaufaniem i korzystać z możliwości oferowanych przez solidne PPP w zakresie uruchomiania kapitału prywatnego i korzystania z wiedzy fachowej, co doprowadzi do zwiększenia inwestycji w terenie ukierunkowanych na poprawę jakości życia obywateli.

Marianne Thyssen, unijna komisarz odpowiedzialna za Eurostat stwierdziła: - Z ogromnym zadowoleniem prezentuję nowe wytyczne dotyczące statystycznego ujęcia PPP. Są one adresowane do wszystkich zainteresowanych stron – zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym – zaangażowanych w zlecanie, finansowanie i realizację PPP; posłużą pomocą organom publicznym i prywatnym przy podejmowaniu świadomych decyzji podczas korzystania z PPP, a także pomogą zrozumieć wpływ PPP na bilans sektora instytucji rządowych i samorządowych. Mam nadzieję, że te nowe wytyczne ułatwią promotorom projektów ubieganie się o wsparcie z EFIS w ramach planu inwestycyjnego.

Jak wynika z danych zebranych przez Europejskie Centrum Wiedzy Specjalistycznej w zakresie PPP, w ciągu ostatnich pięciu lat zamknięto 345 nowych projektów PPP w 16 państwach członkowskich UE. Ich łączna wartość wyniosła ponad 65 mld EUR. W tym okresie do dwóch najbardziej aktywnych rynków PPP w Unii należały Zjednoczone Królestwo (124 kontraktów wartości ponad 23 mld EUR) i Francja (75 projektów o wartości ponad 18 mld EUR).

Pełną wersję wytycznych można pobrać tutaj.

Informacje podstawowe:

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą długoterminowych pożyczek, której właścicielami są państwa członkowskie Unii Europejskiej. Udostępnia długoterminowe finansowanie dla bezpiecznych inwestycji służących realizacji politycznych celów UE.

Eurostat jest Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej przekazującą instytucjom Unii Europejskiej (UE) informacje statystyczne i promującą harmonizację metod statystycznych we wszystkich państwach członkowskich. Organizacje w różnych państwach, które aktywnie współpracują z Eurostatem, zrzeszone są w Europejskim Systemie Statystycznym.

Europejskie Centrum Wiedzy Specjalistycznej w zakresie PPP (EPEC) działa w ramach Służb Doradczych w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI). Inicjatywa ta obejmuje również Komisję Europejską, państwa członkowskie UE, państwa kandydujące i niektóre inne państwa. Ma ona pomóc sektorowi publicznemu zaangażować się w lepsze PPP. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.eib.org/epec.

W planie inwestycyjnym dla Europy skoncentrowano się na wzmocnieniu europejskich inwestycji na rzecz tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego. Cel ten ma zostać osiągnięty przez inteligentniejsze wykorzystanie nowych i istniejących zasobów finansowych, usunięcie przeszkód dla inwestycji, zapewnienie projektom inwestycyjnym widoczności i pomocy technicznej . Plan inwestycyjny już przynosi rezultaty. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) szacuje, że do lipca 2016 r. Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) przyczynił się do inwestycji w Europie o wartości ponad 127,2 mld EUR. W oparciu o ten sukces w dniu 14 września 2016 r. Komisja Europejska wniosła o przedłużenie EFIS przez zwiększenie jego zasobów i czasu trwania, a także wzmocnienie jego atutów. Najnowsze dane dotyczące EFIS w podziale na sektory i państwa są dostępne tutaj. Więcej informacji można znaleźć w często zadawanych pytaniach.

Więcej informacji:

MEMO/16/3224

Informacje szczegółowe

Data publikacji
29 września 2016
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce