Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy27 marca 2024Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Partnerstwo cyfrowe UE-Korea

UE i Republika Korei potwierdzają swoje partnerstwo w zakresie kluczowych technologii cyfrowych z korzyścią dla obywateli i gospodarek.

Thierry Breton

UE i Republika Korei zorganizowały w Brukseli drugie posiedzenie Rady Partnerstwa Cyfrowego. Radzie współprzewodniczyli komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton oraz koreański minister nauki i technologii informacyjno-komunikacyjnych dr Lee Jong-Ho.

Podczas posiedzenia ministerialnego UE i Korea potwierdziły swoje zobowiązanie do współpracy w zakresie kluczowych technologii cyfrowych z korzyścią dla obywateli i gospodarek. Podsumowali postępy poczynione od czasu pierwszego posiedzenia Rady Partnerstwa Cyfrowego i uzgodnili listę kluczowych obszarów dalszej współpracy. UE i Korea uzgodniły, że będą kontynuować współpracę w zakresie półprzewodników, sieci 5G i innych, technologii kwantowych, platform, sztucznej inteligencji (AI), a także cyberbezpieczeństwa, oraz określiły inne obszary współpracy, takie jak łączność sieciowa.

Aby ułatwić realizację tych wspólnych projektów, Komisja i Republika Korei zakończyły wczoraj negocjacje w sprawie stowarzyszenia tego kraju z unijnym programem finansowania badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”.

Najważniejsze wyniki drugiego posiedzenia Rady Partnerstwa Cyfrowego

UE i Republika Korei postanowiły współpracować w zakresie inicjatyw w zakresie badań naukowych i innowacji w dziedzinie półprzewodników. Projekty zostaną wybrane w czerwcu 2024 r. i mają się rozpocząć do końca roku. Partnerzy zapoczątkowali również wspólne Forum Naukowców ds. Półprzewodników UE-Republika Korei, które połączy naukowców. Podkreślili również znaczenie wymiany informacji na temat łańcucha dostaw półprzewodników.

W dziedzinie sieci 5G i 6G UE i Republika Korei ogłosiły zaproszenie do składania wniosków dotyczących zagadnień badawczych w dziedzinie sieci dostępu radiowego (RAN) i technologii 6G. Oczekuje się, że projekty rozpoczną się pod koniec 2024 r.

Po powołaniu grupy ekspertów kwantowej podczas pierwszej Rady Partnerstwa Cyfrowego obie strony określiły również wspólne tematy badawcze, które mogłyby stanowić podstawę wspólnej współpracy badawczej.

Obaj partnerzy podzielają tę samą wizję sprawiedliwego i bezpiecznego środowiska internetowego i będą kontynuować wdrażanie zasad deklaracji w sprawie przyszłości internetu zgodnie z Europejską deklaracją praw i zasad cyfrowych.

Obaj partnerzy uznali również znaczenie ustanowionego w 2023 r. kanału komunikacji na temat sztucznej inteligencji w celu określenia wspólnych podejść oraz zapewnienia wiarygodności i innowacji, w tym w zakresie generatywnej sztucznej inteligencji. Obie strony będą kontynuować wymianę informacji w związku ze szczytem w sprawie bezpieczeństwa sztucznej inteligencji planowanym na maj 2024 r. oraz Światowym Forum ds. Sztucznej Inteligencji zorganizowanym przez Republikę Korei.

W dzisiejszym szybko zmieniającym się i niepewnym świecie UE i Republika Korei podjęły kroki w celu wymiany informacji na temat tendencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, najlepszych praktyk w zakresie cyfryzacji MŚP oraz współpracy w zakresie normalizacji ICT na forach międzynarodowych w celu promowania ich wspólnej wizji.

Ponadto Komisja Europejska podkreśliła znaczenie współpracy w zakresie łączności. Obejmuje to projekty dotyczące podmorskich połączeń kablowych przez Arktykę w celu zapewnienia wiarygodnych przepływów danych, a także współpracy w zakresie bezpiecznej i odpornej łączności w państwach trzecich.

Kolejne kroki

Kolejną Radę Partnerstwa Cyfrowego zaplanowano na pierwszą połowę 2025 r. w Seulu, aby dokonać przeglądu postępów i podjąć dalsze kroki w celu pogłębienia partnerstwa cyfrowego między UE a Republiką Korei.

Kontekst ogólny

Partnerstwo cyfrowe UE-KOR zostało ogłoszone wspólnie przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen i prezydent Yoona 28 listopada 2022 r. Pierwsze posiedzenie Rady Partnerstwa Cyfrowego odbyło się w Seulu 23 czerwca 2023 r.

Partnerstwo UE-Korea jest częścią strategii UE na rzecz współpracy w regionie Indo-Pacyfiku, której celem jest wzmocnienie partnerstw UE w Azji. W maju 2022 r. podczas 28. szczytu UE- Japonia zawarto pierwsze partnerstwo cyfrowe z Japonią. 1 lutego 2023 r. podpisano partnerstwo cyfrowe UE-Singapur.

Więcej Informacji

 

Thierry Breton

UE i Korea są wiodącymi gospodarkami cyfrowymi i strategicznymi partnerami o podobnych poglądach. Podjęliśmy dziś kroki w celu dalszej współpracy w kluczowych obszarach, takich jak półprzewodniki, 5G/6G, cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja, platformy internetowe i łączność, a także połączyliśmy siły w zakresie projektów badawczych. Razem możemy promować światowe standardy, wspierać innowacje i konkurencyjność oraz tworzyć dalsze możliwości dla naszych gospodarek. Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego

Tekst na tej stronie jest tłumaczeniem maszynowym. Powrót do języka oryginału. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakość i dokładność tego tłumaczenia maszynowego.

Ważne informacje o tłumaczeniu maszynowym

 

Informacje szczegółowe

Data publikacji
27 marca 2024
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce