Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy30 maja 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Papierosy wciąż groźne

Jestem bardzo zaniepokojony tym, że od 2014 roku. wskaźnik palenia w UE utrzymuje się na niezmienionym poziomie - 26 proc. Jeszcze bardziej alarmujące jest to, że odsetek palaczy wśród osób młodych wzrósł do 29 proc. – powiedział z okazji Światowego...

Papierosy wciąż groźne

Oświadczenie komisarza Vytenisa Andriukaitisa z okazji Światowego Dnia bez Papierosa

Używanie tytoniu w UE jest nadal najczęstszą przyczyną chorób przewlekłych i śmierci, której można zapobiec. Z danych statystycznych dotyczących raka płuc – nowotworu, który jest w największym stopniu związany z paleniem – wynika, że w 2015 r. w UE zmarło na tę chorobę 273 400 osób.To o 273 400 osób za dużo. Ktoś stracił rodzica, dziecko, brata, siostrę lub przyjaciela. Rak płuc odpowiada za jedną piątą wszystkich zgonów związanych z nowotworami. Ponadto tytoń jest również głównym czynnikiem ryzyka dla wielu innych nowotworów oraz dla innych poważnych chorób, takich jak choroby układu krążenia.

Jestem bardzo zaniepokojony faktem, że od 2014 r. wskaźnik palenia w UE utrzymuje się na niezmienionym poziomie 26 proc. Jeszcze bardziej alarmujące jest to, że odsetek palaczy wśród osób w wieku od 15 do 24 lat wzrósł z 25 proc. w 2014 r. do 29 proc. w 2017 r. Utrata bliskich spowodowana paleniem tytoniu dotknęła mnie osobiście, w związku z czym statystyki dotyczące palenia wśród ludzi młodych bardzo mnie smucą. Musimy odwrócić tę tendencję. Jednym z głównych celów nowej dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych, która w pełni zaczęła obowiązywać w UE dwa lata temu, jest doprowadzenie do tego, aby wyroby tytoniowe były mniej atrakcyjne dla młodych ludzi. Jednak nowe produkty, takie jak papierosy elektroniczne, są wśród młodego pokolenia coraz popularniejsze, co bardzo mnie niepokoi.

W związku z tym podjęliśmy istotne działania na rzecz lepszej ochrony zdrowia naszych obywateli przed konsumpcją tytoniu, w szczególności poprzez wdrożenie dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych oraz dyrektywy w sprawie reklamy wyrobów tytoniowych. Osiągnęliśmy również ważny etap w dniu 6 maja br., kiedy wszedł w życie unijny system identyfikacji i śledzenia. Dzięki niemu UE jest pierwszą jurysdykcją na świecie, która wprowadziła ramy prawne dla zwalczania nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi. W maju 2020 r. wchodzi również w życie zakaz sprzedaży papierosów mentolowych. Ponadto pod koniec ubiegłego roku zainicjowaliśmy wspólne działanie na rzecz ograniczenia użycia tytoniu, przydzielając prawie 2 miliony euro na pomoc państwom członkowskim we wdrażaniu dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych w ciągu najbliższych trzech lat. Ważną rolę w tym względzie mogą odgrywać również organizacje pozarządowe, dlatego w kwietniu tego roku zaproponowałem nagrodę UE w dziedzinie zdrowia dla organizacji pozarządowych, aby wyróżnić wyjątkowe inicjatywy międzynarodowych, europejskich, krajowych i regionalnych organizacji pozarządowych, które w znacznym stopniu przyczyniły się do zapobiegania używaniu tytoniu w UE. Termin zgłaszania kandydatur upływa 15 czerwca 2018 r., a nagroda zostanie przyznana w listopadzie.

Jako lekarz oglądałem na własne oczy spustoszenie, jakie powoduje używanie tytoniu w ludzkim organizmie, i wiem, jak ważne jest zwalczanie tego problemu od każdej strony. Powinniśmy zwiększyć nasze starania mające na celu informowanie, szkolenie i ochronę naszych obywateli przed szkodliwymi skutkami używania tytoniu.

Śledź nas na Twitterze: @V_Andriukaitis @EU_Health

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
30 maja 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce