Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy25 września 2022Przedstawicielstwo w Polsce

Paneuropa vs. Zmory Przeszłości

Komisja Europejska i czołowi twórcy komiksów w walce z demonami przeszłości. Za nami premiera kolejnych komiksów z serii „PANEUROPA” poruszających najważniejsze kwestie społeczne.

Paneuropa vs. Zmory Przeszłości

Dwutomowy komiks „Paneuropa vs. Zmory Przeszłości” jest kontynuacją cyklu, który powstał z inicjatywy Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Podobnie jak wcześniejsze wydawnictwa tej serii podejmuje najważniejsze problemy, z jakimi zmaga się współczesna Europa. Tematami poprzednich komiksów były ochrona dziedzictwa kulturowego Europy („Paneuropa vs. Pandemonium”, 2019), walka z zanieczyszczeniem powietrza i jego tragicznymi skutkami dla klimatu i środowiska naturalnego („Paneuropa vs. Smog”, 2020) oraz przeciwstawienie się pandemii koronawirusa, która na całym świecie doprowadziła do śmierci ponad 6 milionów ludzi („Paneuropa vs. Covid-19”, 2021). W każdej z tych historii świat fantastyki przeplata się ze światem realnym, a w rozwiązywaniu problemów pomagają fikcyjni superbohaterowie Paneuropy.

W najnowszym komiksie z serii „Paneuropa” mowa o kryzysie migracyjnym oraz problemie dyskryminacji i braku równości. Masowe migracje ludności to jedno z największych wyzwań naszych czasów. Zjawisku temu towarzyszy nierzadko przemyt ludzi, którzy w poczuciu desperacji i bezsilności próbują przedostać się do Europy. Problem masowej emigracji od niedawna dotyczy również naszego kraju. Zbrodniczy atak Putina na Ukrainę sprowadził do Polski blisko 6 milionów uchodźców. Autorzy fabuły zwracają również uwagę na problemy związane z brakiem akceptacji mniejszości – w tym mniejszości seksualnych. Drużyna bohaterów Paneuropy, która uosabia najważniejsze wartości, takie jak wolność, poszanowanie praw człowieka i praw obywatelskich, tolerancję, solidarność, równość i pokój prowadzi starcie z siłami, które chcą odebrać ludziom wolność i godność. Historia stworzona przez scenarzystów i rysowników jest fikcyjna, ale nawiązuje do doświadczeń z nieodległej przeszłości. Daje nadzieję, że tytułowe Zmory można pokonać i skutecznie przeciwstawić się twórcom niegodziwego planu, którego celem jest zniszczenie Europy.

We wstępie do komiksu Wydawca pisze:

Rosyjski atak na Ukrainę w lutym 2022 roku stanowi największe niebezpieczeństwo dla pokoju w Europie od czasu 2. Wojny Światowej. Proces zawiązywania współpracy na rozmaitych polach nigdy nie był łatwy i prawdopodobnie nigdy taki nie będzie – niemniej odbywał się i nadal toczy się w oparciu o demokratyczny kanon zasad zawartych w przyjętych przez wszystkie państwa członkowskie Traktatach. Artykuł 2 Traktatu o Unii Europejskiej głosi: Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.

Opierając się na podstawowych wartościach Unii Europejskiej, Komisja Europejska przedstawiła w 2020 r. nową strategię w zakresie praw podstawowych – Unię równości – obejmującą propozycję nowych rozwiązań prawnych służących lepszemu zabezpieczeniu praw kobiet, osób niepełnosprawnych, członków mniejszości etnicznych zagrożonych rasizmem czy osób LGBTIQ. Przestrzeganie lub ignorowanie praw mniejszości nie jest zjawiskiem abstrakcyjnym – chodzi o jakość życia członków naszych rodzin, przyjaciół i nas samych. Chodzi o poszanowanie praw człowieka i naszych praw obywatelskich.

Autorami scenariusza komisu „Paneuropa vs. Zmory przeszłości” są Magdalena Lankosz i Tomasz Kontny. Ilustracje wykonali Monika Laprus-Wierzejska, Rafał Szłapa, Robert Służały, Wojciech Stefaniec. Łódzkie okładki wykonali: znany ilustrator, pochodzący z Łodzi Przemysław Truściński oraz amerykański rysownik Shawn Martinbrough.

Premiera komiksu odbyła sie w dniach 24-25 września podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Wydawnictwo będzie zaprezentowane na stoisku Komisji Europejskiej podczas Targów Książki w Katowicach w dniach 4-6 listopada br.

Na okładkach wariantowych prezentowane są inwestycje europejskie realizowane w miastach i na obszarach partnerskich tj.:

  1. Muzeum Hutnictwa w Chorzowie (aut. okładki Robert Służały)

Więcej o projekcie

Muzeum Hutnictwa powstało w ramach realizowanego przez Chorzów i Zabrze projektu pt. „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”, którego wartość to ponad 122 mln zł, z czego ponad 62 mln zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Wartość zadania dot. realizacji Muzeum Hutnictwa w Chorzowie to blisko 37 mln zł, w tym ponad 15 mln zł pochodzi ze środków unijnych.

  1. Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie (aut. okładki Rafał Szłapa)

Więcej o projekcie

Wartość projektu to niemal 148 mln zł, z czego ponad 99 mln zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej.

  1. Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej EC 1 w Łodzi (aut. okładki Przemysław Truściński),

Więcej o projekcie

Wartość projektu UE obejmującego utworzenie Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej EC1 i realizowanego w latach 2018-2022, to ponad 34,4 mln zł, z czego ponad 23,5 mln zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej.

  1. Kolejowy tunel średnicowy w Łodzi (aut. okładki Shawn Martinbrough):

Więcej o projekcie

Tunel kolejowy w Łodzi powstaje w ramach projektu „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec. Wartość projektu to ponad 1,75 mld zł, z czego ponad 1,2 mld zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej. 

Serwis internetowy „Mapa Dotacji” zawiera ponad 294 653 projektów zrealizowanych w l. 2004-2022. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.

Dodatkowe informacje: Sebastian Rysz, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, tel. 22 556 89 56

Pobierz PDFPobierz PDF
Paneuropa vs. Zmory Przeszłości
Paneuropa vs. Zmory Przeszłości
Pobierz PDFPobierz PDF
Paneuropa vs. Zmory Przeszłości
Paneuropa vs. Zmory Przeszłości
Pobierz PDFPobierz PDF
Paneuropa vs. Zmory Przeszłości
Paneuropa vs. Zmory Przeszłości

 

Informacje szczegółowe

Data publikacji
25 września 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce