Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy21 grudnia 2023Przedstawicielstwo w Polsce

Pakt o migracji i azylu: jest porozumienie!

To kluczowy krok w kierunku zapewnienia, by Europa dysponowała odpowiednimi narzędziami do zarządzania migracją – powiedziała Ursula von der Leyen.

Pakt o migracji i azylu: jest porozumienie!

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła postępy poczynione przez Parlament Europejski i Radę w sprawie nowego paktu o migracji i azylu.

Osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę porozumienie polityczne w sprawie paktu o migracji i azylu stanowi istotny przełom na drodze do opracowania wspólnego systemu zarządzania migracją w UE.

Porozumienie dotyczy pięciu kluczowych wniosków ustawodawczych objętych paktem. Są nimi:

  • rozporządzenie w sprawie kontroli przesiewowej: ustanawiające jednolite przepisy dotyczące identyfikacji obywateli państw trzecich po ich przybyciu, a tym samym zwiększające bezpieczeństwo w strefie Schengen.

  • rozporządzenie Eurodac: dotyczące utworzenia wspólnej bazy danych obejmującej dokładniejsze i kompletniejsze dane, aby wykrywać przypadki niedozwolonego przemieszczania się.

  • rozporządzenie w sprawie procedur azylowych: zwiększające szybkość i skuteczność procedur azylowych, procedur powrotu i procedur granicznych.

  • rozporządzenie w sprawie zarządzania azylem i migracją: ustanawiające nowy mechanizm solidarności między państwami członkowskimi w celu zrównoważenia obecnego systemu, w ramach którego kilka państw odpowiada za zdecydowaną większość wniosków o udzielenie azylu. Rozporządzenie to obejmuje również jasne przepisy dotyczące odpowiedzialności za wnioski o udzielenie azylu.

  • rozporządzenie w sprawie reagowania na sytuacje kryzysowe i spowodowane działaniem siły wyższej: gwarantujące gotowości UE do radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi w przyszłości, w tym z instrumentalizacją migrantów.

Po formalnym przyjęciu tych wniosków ustawodawczych przez Parlament Europejski i Radę zostaną zrealizowane filary nowego paktu o migracji i azylu.

Komisja przedstawiła nowy pakt o migracji i azylu we wrześniu 2020 r. w celu znalezienia długoterminowych i zrównoważonych rozwiązań w obszarze zarządzania migracją. Pakt zapewni ramy prawne, które równoważą odpowiedzialność państw członkowskich i solidarność między nimi w ramach kompleksowego podejścia do skutecznego i sprawiedliwego zarządzania migracją.

Przewodnicząca Ursula von der Leyen powiedziała: Europa to silna społeczność, która potrafi znaleźć najlepsze odpowiedzi na wielkie wyzwania. Z zadowoleniem przyjmuję to osiągnięte w odpowiednim terminie porozumienie polityczne między Parlamentem i Radą w sprawie nowego paktu o migracji i azylu. Naszym celem było opracowanie sprawiedliwego i pragmatycznego podejścia do wspólnego zarządzania migracją w UE. Jest to kluczowy krok w kierunku zapewnienia, by Europa dysponowała odpowiednimi narzędziami do zarządzania migracją.

To historyczne porozumienie jest dumnym dowodem na to, że Europa potrafi dostarczać rozwiązania w kwestiach, które mają największe znaczenie dla jej mieszkańców. Przedmiotowy pakt to szereg rozsądnych i niezbędnych środków służących zarządzaniu migracją w przewidywalny i skuteczniejszy sposób. Wszystkie te środki zmniejszą presję na UE i zapobiegną ofiarom śmiertelnym. Margaritis Schinas, wiceprzewodniczący do spraw promowania naszego europejskiego stylu życia - 20/12/2023

Przełom w sprawie paktu świadczy o naszym zobowiązaniu do wspólnego działania nawet w najbardziej złożonych kwestiach i zgodnie z naszymi wartościami. Musimy zarządzać migracją w sposób zorganizowany i europejski. Nie chodzi w niej o wygranych i przegranych. Dzięki uzgodnieniu wspólnego i humanitarnego podejścia do zarządzania migracją, wszyscy będziemy zwycięzcami. Ylva Johansson, komisarz do spraw wewnętrznych - 20/12/2023

Porozumienie odzwierciedla zobowiązanie do zarządzania migracją w sprawiedliwy i uporządkowany sposób, umożliwiający Unii i jej państwom członkowskim przejście od doraźnych działań do długoterminowych i zrównoważonych rozwiązań. Komisja jest gotowa kontynuować współpracę z Parlamentem Europejskim i Radą do czasu pełnego wdrożenia tych nowych przepisów. Cel jest jasny – zapewnić przyjęcie wszystkich filarów paktu przed końcem obecnej kadencji ustawodawczej.

Dodatkowe informacje

 

Informacje szczegółowe

Data publikacji
21 grudnia 2023
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce