Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy9 czerwca 2023Przedstawicielstwo w Polsce

Oświadczenie Komisji w sprawie migracji

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje pomyślne porozumienie polityczne osiągnięte przez państwa członkowskie na posiedzeniu Rady do Spraw Wewnętrznych w dniu 8 czerwca w sprawie nowego paktu o migracji i azylu.

Oświadczenie dotyczące porozumienia politycznego w sprawie nowego paktu o migracji i azylu

Jest to prawdziwy przełom po latach intensywnych negocjacji. Umowa ta stanowi dobrą podstawę do negocjacji między Parlamentem Europejskim a Radą.

Osiągnięto podejście ogólne w sprawie dwóch kluczowych filarów paktu: rozporządzenia w sprawie zarządzania azylem i migracją oraz rozporządzenia w sprawie procedury azylowej. Jest to uzupełnienie porozumienia już osiągniętego w sprawie innych filarów paktu. Wnioski te umożliwią stworzenie bardziej sprawiedliwego, skutecznego i zrównoważonego systemu zarządzania azylem i migracją. Pakt przewiduje wspólne rozwiązanie, które zapewnia równowagę między solidarnością a odpowiedzialnością państw członkowskich.

Przewodnicząca Ursula von der Leyen powiedziała: „Porozumienie w Radzie pokazuje, że UE jest silna i zdolna do wspólnego działania nawet w najbardziej złożonych kwestiach. Dzięki zaufaniu i współpracy możemy zapewnić europejską odpowiedź na wspólne wyzwanie. Sukces ten można osiągnąć jedynie dzięki wytrwałości i energicznym wysiłkom wszystkich zainteresowanych stron. W szczególności, serdecznie dziękuję i doceniam ciężką pracę wiceprzewodniczącego Margaritisa Schinasa i komisarz Ylvy Johansson. Będą oni nadal ściśle współpracować ze współprawodawcami w celu ułatwienia i wspierania terminowego porozumienia w sprawie paktu.”

Komisja jest gotowa współpracować z Parlamentem Europejskim i Radą w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie paktu, jak określono we wspólnym planie działania.

Treść oświadczenia w języku angielskim: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/statement_23_3183

Więcej informacji

Statement from Commission on the co-legislators' Roadmap on the New Pact on Migration and Asylum

New Pact on Migration and Asylum

Informacje szczegółowe

Data publikacji
9 czerwca 2023
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce