Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy15 września 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Orędzie o Stanie Unii - debata w Domu Europy

Jak co roku Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean Claude Junkcer wygłosił Orędzie o Stanie Unii. W swoim przemówieniu Przewodniczący omówił obecną sytuację polityczno-gospodarczą i podsumował działania UE w roku ubiegłym, a także przedstawił...

SOTEU


13 września w Domu Europy odbyła się transmisja na żywo Orędzia (pełna treść orędzia), które wspólnie z publicznością wysłuchali zaproszeni na tę okazję eksperci Team Europe - dr Krzysztof Biegun, dr Leszek Cybulski, dr Agnieszka Florczak, prof. Marian Noga, dr hab. Paweł Rudnicki, oraz dr hab. Anna Pacześniak z Uniwersytetu Wrocławskiego. Debatę poprowadził red. Filip Marczyński z Radia Wrocław, a gości przywitała dyrektorka Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej Natalia Szczucka. Po wysłuchaniu Orędzia eksperci zostali zaproszeni do skomentowania słów Przewodniczącego.
"Najbardziej zaskakujące były dla mnie zapowiedzi zmian instytucjonalnych, w szczególności połączenia funkcji Przewodniczącego Komisji Europejskiej i Przewodniczącego Rady Europejskiej. Trudno jednak w tej chwili powiedzieć, czy te zapowiedzi są efektem uzgodnień międzyinstytucjonalnych i międzypaństwowych, których już dokonano, czy też są to na razie pomysły przewodniczącego. W konsekwencji, więc nie wiadomo, czy zostaną zrealizowane. Nie powinno być natomiast zaskoczeniem, że sporo miejsca Przewodniczący poświecił kwestiom migracji i, w tym kontekście, zarówno działaniom Unii w obrębie strefy Schengen, jak i działaniom w krajach pochodzenia imigrantów i uchodźców, podejmowanych w celu zażegnania kryzysu migracyjnego. Odwołania w orędziu do zasad równości, wolności, praworządności i tolerancji w świetle nasilających się w Europie tendencji nacjonalistycznych i postaw ksenofobicznych stanowią szczególne przesłanie dla Europejczyków, aby nie zagubili wartości, na których zjednoczona Europa została zbudowana" - powiedziała dr Agnieszka Florczak z Uniwersytetu Wrocławskiego.

"Ważne są także rzeczy, które nie zostały powiedziane, czyli relacje z Rosją, w kontekście sytuacji na Ukrainie, Stany Zjednoczone, które wybrzmiały tylko między wierszami oraz Chiny. Jeśli chodzi o krytykę, to dotknęła ona tylko Wielkiej Brytanii, której przewodniczący powiedział, że jeszcze będzie Brexitu żałować" -stwierdziła dr Anna Pacześniak.

Dr Krzysztof Biegun z Uniwersytetu Ekonomicznego powiedział, że "najważniejsze jest deklarowane odejście od koncepcji Europy wielu prędkości i osobnego budżetu strefy euro. Niemniej jednak w tych propozycjach wyraźnie widzimy, że będzie się pogłębiała integracja strefy euro, powstaną nowe instytucje dotyczące tej strefy, będzie się pogłębiała unia bankowa i unia rynków kapitałowych, więc ciężar decyzyjny w Unii Europejskiej również w tę stronę się przesunie. Z pewnością trzeba będzie wrócić do dyskusji na temat tego, czy Polska ma wejść do strefy euro, bo pozostawanie poza strefą euro będzie się wiązało nie tylko z kosztami ekonomicznymi, ale też politycznymi. Cieszy deklaracja walki z nierównym traktowaniem konsumentów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Obywatele tych krajów dysponują niższymi dochodami, sprzedawania nam gorszych produktów za te samą lub nawet wyższą cenę niż w krajach bogatych nie znajduje usprawiedliwienia i powinno być piętnowane" - dodał.

Wszyscy uczestnicy zgodnie zauważyli, ze Unia Europejska poszerza obszary, w których nie będzie wymagana jednomyślność przy podejmowaniu decyzji, a wystarczające będzie osiągnięcie większości. "Będzie to dotyczyło także decyzji gospodarczych" - podkreślił dr Biegun."Przewodniczący Komisji Europejskiej podkreślił, że należy odchodzić od zasady jednomyślności głosowań w zasadniczych kwestiach na rzecz głosowania większościowego. Nie wiem, jak miałoby to wyglądać" - powiedział dr Leszek Cybulski – "Juncker stwierdził, że obowiązujące traktaty są jedynie środkiem, a nie odpowiedzią na problemy. Traktaty określają, jak obecnie Unia podejmuje decyzje. Bez ich zmiany trudno byłoby też zmienić zasady dotyczące podejmowania decyzji. Czyli z jednej strony nie istnieje inicjatywa zmiany traktatów, a z drugiej strony mamy sugestię omijania wiążących zapisów. Po tym wystąpieniu wiemy także, że decyzje dotyczące pracowników delegowanych zostały już niemal podjęte, niezależnie od trwających jeszcze dyskusji. Nowe uregulowania będą umożliwiały w każdym kraju zrównanie płac i innych warunków pracy wśród pracowników rodzimych i pracowników delegowanych, którzy mieszkają w innym kraju. J-C. Juncker zauważa, że nie może być pracowników drugiej kategorii i tzw. dumpingu socjalnego, ale nie zauważa, że jest to forma regulacji leżąca w interesie bogatszych państw, sprzeczna z traktatowymi zasadami funkcjonowania rynku wewnętrznego, bez niepotrzebnych barier dostępu. Z pewnością nowe regulacje doprowadzą do utraty miejsc pracy przez nasze firmy, zwłaszcza przewozowe".

W spotkaniu aktywnie uczestniczyli także dziennikarze regionalnych mediów i publiczność. Nie zabrakło też pytań o przyszłość Polski w Unii Europejskiej, migracje i bezpieczeństwo.
Informacje szczegółowe

Data publikacji
15 września 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce