Przejdź do treści głównej
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy26 stycznia 2018Przedstawicielstwo w Polsce

Ochrona danych prawem podstawowym

Już w maju tego roku w całej UE mają zacząć obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Oznacza to m.in., że jeżeli jakieś przedsiębiorstwo gromadzi dane w Europie, będzie musiało przestrzegać europejskich norm, nawet jeżeli...

Ochrona danych prawem podstawowym

Wspólne oświadczenie pierwszego wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa, wiceprzewodniczącego Andrusa Ansipa oraz komisarz Věry Jourovej i komisarz Mariyi Gabriel

28 stycznia obchodzimy Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych.

Dane są wszędzie. Kiedy korzystamy ze smartfona, gromadzone mogą być dane o naszej lokalizacji, naszych gustach, znajomych, zdrowiu…. W Europie ochrona danych osobowych jest prawem podstawowym i musimy je chronić.

Rok 2018 będzie przełomowy dla ochrony danych osobowych w Europie.

W maju 2018 r. zaczną obowiązywać ulepszone unijne przepisy w tej dziedzinie. Zostały one dostosowane do wyzwań, jakie stawia przed nami świat cyfrowy, jeżeli chodzi o nasze prawo do ochrony danych osobowych.

W związku z tym, że nowe przepisy zaczną być stosowane za nieco ponad 100 dni, z myślą o krajowych organach ochrony danych, administracjach krajowych i przedsiębiorcach Komisja przyjęła wytyczne, które pomogą im przygotować się na ten ważny dzień. Komisja przeprowadzi także kampanie informacyjne i zadba o to, by Europejczycy byli w pełni świadomi swoich praw.

Europejczycy będą teraz korzystać z nowych praw. Prawo do jasnych i zrozumiałych informacji sprawi, że przedsiębiorstwa nie będą mogły „chować się” za skomplikowanym językiem prawniczym, aby uzyskać naszą zgodę na przetwarzanie danych. Prawo do przenoszenia danych od jednego dostawcy usług do innego jest kolejnym nowym prawem, które ułatwi zmianę dostawcy usług. Oprócz tego zostały doprecyzowane już istniejące prawa, takie jak prawo do bycia zapomnianym.

Lepsze przepisy o ochronie danych osobowych to także większe bezpieczeństwo w internecie. Połowa europejskich użytkowników internetu martwi się, że ich dane osobowe mogą zostać wykorzystane w sposób nieuprawniony. Jeżeli nasze dane osobowe są w posiadaniu przedsiębiorstwa, które jest narażone na zagrożenie w wyniku cyberataku, przedsiębiorstwo to będzie zobowiązane powiadomić o tym władze oraz użytkowników swoich produktów lub usług w ciągu 72 godzin.

Kolejna ważna nowość w przepisach polega na tym, że każde przekazanie danych za granicę wiąże się z koniecznością zapewnienia ich ochrony. Jeżeli jakieś przedsiębiorstwo gromadzi dane w Europie, będzie musiało przestrzegać europejskich norm, nawet jeżeli analizuje je poza jej terytorium. Jest to zasadnicza kwestia w zglobalizowanym i połączonym cyfrowo świecie.

Unia Europejska jest dumna, że wytycza kierunek i wyznacza wysoki standard ochrony danych osobowych na całym świecie. Zależy nam na promowaniu na arenie międzynarodowej wartości, jakie przywiązujemy do ochrony danych osobowych. Nasze gospodarki w dużym stopniu zależą od międzynarodowych przepływów danych. W 2016 r. wprowadziliśmy Tarczę Prywatności UE–USA, aby ułatwić wymianę danych ze Stanami Zjednoczonymi. Teraz prowadzimy rozmowy z Japonią, ponieważ chcemy zakończyć formalne działania, aby umożliwić swobodny przepływ danych osobowych między UE a Japonią. Ta wymiana jest w pełni zgodna z europejskimi standardami ochrony danych osobowych, a jednocześnie ułatwia wymianę handlową.

Dopilnujemy, aby bezpieczeństwo, handel i ochrona danych osobowych szły w parze z modernizacją i innowacyjnością, zarówno na poziomie europejskim, jak i światowym.

Kontekst

Co roku 28 stycznia Komisja Europejska obchodzi Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych.

Reformę przepisów o ochronie danych przyjęto w kwietniu 2016 r. (oświadczenie). Nowe unijne przepisy o ochronie danych będą obowiązywać od 25 maja 2018 r. (zob. komunikat prasowy).

W styczniu 2017 r. Komisja zaproponowała dostosowanie przepisów dotyczących łączności elektronicznej (w drodze rozporządzenia w sprawie prywatności i łączności elektronicznej) do nowych światowych standardów określonych w ogólnym rozporządzeniu UE o ochronie danych. We wrześniu 2017 r. Komisja zaproponowała nowy zestaw przepisów regulujących swobodny przepływ danych nieosobowych w UE. Wraz z już istniejącymi przepisami w zakresie danych osobowych, te nowe środki umożliwią przechowywanie i przetwarzanie danych nieosobowych w obrębie Unii, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw oraz modernizacji usług publicznych. Oba proponowane środki muszą jeszcze zostać zatwierdzone przez Parlament Europejski i państwa członkowskie.

W przygotowaniu do stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych od 25 maja Komisja opublikowała wytyczne, które mają ułatwić obywatelom, przedsiębiorcom, organizacjom oraz podmiotom administracji publicznej przestrzeganie nowych przepisów o ochronie danych i korzystanie z nich. Ponadto Komisja uruchomiła nową stronę internetową dostępną we wszystkich językach urzędowych UE, na której można znaleźć często zadawane pytania, praktyczne przykłady oraz linki odsyłające do jaśniejszych i bardziej praktycznych wskazówek dotyczących przyjęcia nowych przepisów.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej europa.eu/dataprotection.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
26 stycznia 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce