Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy21 listopada 2016Przedstawicielstwo w Polsce

Ocena intergracji uchodźców

Czy UE jest gotowa na przyjęcie uchodźców? Ruszył największy badawczy projekt w Europie poświęcony integracji takich osób. Jego inicjatorem jest Instytut Spraw Publicznych, zaś współfinansowanie zapewnia unijny Fundusz Azylu, Migracji i Integracji...

161121_isp_main.jpg

Projekt "Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji. Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej" (National Integration Evaluation Mechanism. Measuring and improving integration of beneficiaries of international protection NIEM) ma poprawić jakość i efektywność integracji uchodźców w piętnastu europejskich krajach w tym Francji, Hiszpanii, Bułgarii, Niemczech, Szwecji, Słowenii i na Węgrzech.Inauguracja projektu, z udziałem wszystkich partnerów, a także przedstawicieli polskich i międzynarodowych instytucji rządowych (UNHCR, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), odbyła się 21 listopada w Przedstawicielstwie KE w Polsce

Spotkanie otworzyła Karolina Grot z Instytutu Spraw Publicznych. Gości powitał również dyrektor Marek Prawda, który podkreślał, że kwestia uchodźców to problem długofalowy i dlatego należy znaleźć zrównoważone rozwiązanie dla osób, które ubiegają się o ochronę międzynarodową. – Unia Europejska mierzy się z bezprecedensowym napływem migrantów i osób szukających azylu, którzy przybywają z Bliskiego wschodu, Azji i Afryki. W tej kryzysowej sytuacji władze krajów członkowskich, instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz integracji imigrantów muszą być w stanie identyfikować potrzeby tych, którzy potrzebują wsparcia aby dostosować się do warunków życia w UE. Dyrektor Prawda podkreślał wkład środków unijnych w projekt NIEM, pochodzących z EU Asylum Migration and Integration Fund.Jacek Kucharczyk, prezes zarządu Fundacji Instytut Spraw Publicznych wyraził nadzieję, że NIEM będzie stanowić platformę wymiany doświadczeń między państwami, ponieważ współpraca na poziomie europejskim jest jedyną drogą do wdrożenia skutecznego rozwiązania kryzysu uchodźczego. Wskazywał również, że Unia Europejska nie powinna być traktowana "jako część problemu, ale jako część rozwiązania".

Thomas Huddleston (Migration Policy Group) podkreślał, że UE ma największy wpływ na kryzys uchodźczy poprzez tworzenie mechanizmów prawnych oraz dbanie o to, aby państwa członkowskie je realizowały. Odnosząc się do potencjalnych zmian regulacji obejmujących osoby ubiegających się o azyl Huddleston ostrzegał, że mogą mieć one negatywny wpływ na procesy integracyjne.

W dyskusji uczestniczyli również: Montserrat Feixas Vihe (UNHCR, Przedstawicielstwo Regionalne dla Europy Środkowej) Paulina Babis (Departament Pomocy Społecznej i Integracji, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) i dr Mikołaj Pawlak (Instytut Profilaktyki społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski).

Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji

Przez sześć kolejnych lat ISP będzie koordynował prace analityków z pięciu europejskich ośrodków akademickich i kilkunastu czołowych organizacji pozarządowych z 15 krajów Unii Europejskiej nad stworzeniem kompleksowej oceny polityki integracyjnej uchodźców i osób ubiegających się o azyl.

- Chcemy dowiedzieć się, jakie możliwości dostępu do obywatelstwa, edukacji, służby zdrowia, rynku pracy czy życia politycznego stwarzają uchodźcom poszczególne kraje UE. Przede wszystkim jednak, chcemy zbadać, jaki ma to wpływ na poziom adaptacji uchodźców do życia w danym społeczeństwie – mówią Justyna Seges Frelak, Karolina Grot i Dominika Potkańska z Instytutu Spraw Publicznych odpowiedzialne za realizację projektu. - Dzięki temu opracujemy optymalny i najbardziej przyjazny model, który może być podstawą do ujednolicenia standardów dotyczących polityki integracyjnej uchodźców we wszystkich krajach Unii.

Jak różne jest podejście i przepisy dotyczące integracji uchodźców w poszczególnych krajach widać na przykładzie dostępu do rynku pracy. W Polsce osoby, które starają się o status uchodźcy mogą podjąć pracę dopiero po pół roku od złożenia wniosku. Jednak w Chorwacji, Francji, Łotwie, Luksemburgu czy Malcie okres ten wynosi dziewięć miesięcy, a w Wielkiej Brytanii nawet dwanaście. Jednocześnie, we Włoszech osoby starające się azyl mogą podjąć pracę już po 2 miesiącach, a w Portugalii nawet po miesiącu. Są też takie kraje, jak Grecja czy Szwecja, gdzie w trakcie procedury, uchodźcy nie mogą uzyskać zatrudnienia.

- Brak dostępu do rynku pracy to często czas stracony, który utrudnia późniejszą integrację i samodzielny start. Jest też powodem frustracji i poczucia społecznego wykluczenia wśród osób starających się o azyl – tłumaczą badaczki. Przykłady jednak można mnożyć.

W krajach Europy Środkowej dużym problemem jest na przykład bezdomność oraz dyskryminacja w dostępie do mieszkań. Według badań Instytutu Spraw Publicznych sprzed dwóch lat, jedynie 20 proc. uchodźców ma zabezpieczone potrzeby mieszkaniowe.

Także dostęp do edukacji jest w wielu krajach ograniczony. Średni czas oczekiwania na przyjęcie dziecka do szkoły od chwili złożenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy jest bardzo zróżnicowany i wynosi od dwóch tygodni w Polsce, przez cztery tygodnie na Słowacji, a nawet do sześciu miesięcy w Bułgarii.

Ze strony polskiej w projekcie oprócz Instytutu Spraw Publicznych uczestniczyć będą Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz przedstawicielstwo UNHCR w Polsce. Partnerami instytucjonalnymi są zaś Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt zakończy się w 2021 roku.

Dodatkowe informacje o NIEM

Informacje szczegółowe

Data publikacji
21 listopada 2016
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce