Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy6 marca 2015Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

O Europie przy kawie

To już piąty raz polskie organizacje pozarządowe spotkały się w ramach "Europa Café". Siedziba Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce stała się w dniach 5-6 marca 2015 r. miejscem rozmów na tematy wspólnotowe ważne dla NGO. Była to też...

150306_europa_cafe_main.jpg


Pierwszego dnia zjazdu poruszone zostały kwestie organizacyjne, w tym termin kolejnego spotkania, które zaplanowano na 15-16 października br. Ustalono również tematykę kolejnego "Europa Café" oraz wyznaczono osoby ze nie odpowiedzialne."Europa Café" to nie tylko forum wymiany doświadczeń, ale także okazja do tego, by poszerzyć wiedzę na temat różnych zagadnień związanych z tematyką Unii Europejskiej oraz działalnością organizacji pozarządowych. Informacje dotyczące aktualnych i istotnych kwestii mogą przydać się w pracy trzeciego sektora, a także jego rozwoju. Dlatego też, w drugim dniu zjazdu zorganizowanych zostało pięć paneli dyskusyjnych.Do pierwszego panelu prowadzonego przez Krzysztofa Kwaterę zostali zaproszeni członkowie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego - Krzysztof Balon i Krzysztof Kamieniecki. W prezentacji zatytułowanej "EKES jako platforma dialogu społeczno-obywatelskiego" omówione zostały funkcje oraz metody działania instytucji. Uczestnicy spotkania chętnie wykorzystali okazję do zadawania gościom pytań. W jaki sposób polskie organizacje pozarządowe mogą współpracować z EKES? – to pytanie wywołało gorąca dyskusję, która zaowocowała pomysłem regularnych spotkań, pozwalających na wymianę opinii między członkami EKES i polskich NGO.W drugim panelu Tomasz Gibas - główny ekonomista w Przedstawicielstwie KE w Polsce - przestawił rekomendacje Komisji Europejskiej dla Polski zawarte w opublikowanym 27 lutego br. raporcie analitycznym "Sprawozdanie krajowe - Polska 2015". Padło też wiele pytań dotyczących bieżących spraw Unii Europejskiej , m.in. planu inwestycyjnego, TTIP oraz tzw. priorytetów Juncker'a. Nie obyło się też bez emocjonującej dyskusji związanej z kryzysem i wyborami parlamentarnymi w Grecji.Moderująca trzeci panel Monika Łagodzińska z Fundacji Kształcenia Ustawicznego PERITIA wprowadziła nas w temat uznania za niekonieczne utworzenia European House of Civil Society (Europejskiego Domu Społeczeństwa Obywatelskiego). W tym kontekście przedstawiła problem słabo zarysowanej obecności polskich NGO w Brukseli. Poruszono temat finansowania działalności organizacji pozarządowych oraz trudności do dostępu środków wspólnotowych ze względu na wysokość wymaganego wkładu własnego. Następnie głos zabrali Filip Pazderski z Instytutu Spraw Publicznych i Krzysztof Balon z EKES, którzy odnieśli się do przedstawionych zagadnień. Zauważono, że istnieją instytucje, które spełniają funkcje nieutworzonego Domu Społeczeństwa Obywatelskiego. Zwrócono jednak uwagę na fakt, że niewiele polskich NGO o tym wie. W związku z tym padła propozycja utworzenia bazy informacji potrzebnych organizacjom pozarządowym. Zaproponowano również zaproszenie polskich członków EKES do następnych spotkań "Europa Café".W kolejnym panelu poświęconym współpracy NGO ze Wschodem wzięli udział przedstawiciele Fundacji Otwarty Dialog - Adam Lewański i Natalia Panchenko (koordynatorka pomocy humanitarnej i działaczka organizacji EuroMaidan Warszawa). Przedstawiono zarys działań w zakresie pomocy humanitarnej w różnych etapach konfliktu na Ukrainie. Zaprezentowane również zostało środowisko ukraińskich NGO. W panelu wzięła także udział Joanna Butryn z Vital Voices Poland, która zauważyła konieczność pomocy rozwojowej Ukrainie. Zwrócono także uwagę na potrzebę wsparcia Ukrainy w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego. Panel zakończyły pytania uczestników dotyczące funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz pomocy humanitarnej na Wschodzie.Ostatni panel dotyczył separatyzmów w UE i Europie. Na zaproszenie Marcina Sokołowskiego wziął w nim udział dr Przemysław Biskup z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zebrani z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali zawiłej historii Wielkiej Brytanii, aby następnie wspólnie zastanawiać się nad kwestią referendum w Szkocji i rozwojem separatyzmów w Europie. A może zwycięstwo separatystów hiszpańskich lub szkockich opłacałoby się Polsce i umocniło jej pozycję na arenie unijnej? – zapytał przewrotnie jeden z przedstawicieli NGO.Uczestnicy wyszli ze spotkania z pewnym niedosytem. Poruszone zagadnienia wywołały wiele interesujących dyskusji, które kontynuowane były podczas przerw pomiędzy panelami. Niestety nieubłagany czas nie pozwolił na odpowiedzenie na wiele postawionych pytań.

Tym bardziej czekamy na październikowe spotkanie, podczas którego kilka wątków poruszonych podczas ostatnich dwóch dni będzie kontynuowanych.

Dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom za aktywny udział w spotkaniu.

Przypominamy, że na Facebooku istnieje grupa sieci Europa Café – rodzaj forum dyskusyjnego, do którego serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
6 marca 2015
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce