Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy5 kwietnia 2023Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Nintendo naprawi kontrolery

Wadliwe urządzenia Joy-Con będą naprawiane bezpłatnie w centrach serwisowych Nintendo, niezależnie od tego, czy problem ten jest spowodowany wadą czy zużyciem.

Nintendo naprawi kontrolery

Po otrzymaniu informacji od Europejskiej Organizacji Konsumentów (BEUC) Komisja Europejska i unijne organy ochrony konsumentów (organy zrzeszone w sieci współpracy w zakresie ochrony konsumentów) skontaktowały się z Nintendo w celu rozwiązania powtarzającego się problemu technicznego niereagujących kontrolerów. Nintendo następnie zgodziło się zapewnić wszystkim konsumentom prawo do bezpłatnej naprawy niereagujących kontrolerów do konsol Nintendo Switch, nawet poza zakresem gwarancji prawnej. Działanie to przeprowadzono pod kierownictwem greckiego Ministerstwa Rozwoju i Inwestycji oraz niemieckiej Agencji Środowiska, a koordynowała je Komisja Europejska.

Konsumenci korzystający z konsol Nintendo Switch zgłosili organom zrzeszonym w sieci współpracy w zakresie ochrony konsumentów i stowarzyszeniom konsumenckim, że doświadczają pogorszenia i utraty kontroli nad konsolą. Ponieważ zgłaszany problem techniczny sprawiał, że kontrolery były bezużyteczne, konsumenci, którzy nie mogli ich łatwo lub bezpłatnie naprawić, musieli je zastąpić, co powodowało niepotrzebne odpady elektroniczne. W następstwie wspólnego działania Nintendo zgodziło się zaproponować i wyraźnie wskazać, że wadliwe kontrolery Joy-Con będą naprawiane bezpłatnie w centrach naprawczych Nintendo, niezależnie od tego, czy problem ten jest spowodowany wadą czy zużyciem, oraz nawet po wygaśnięciu gwarancji producenta udzielonej przez Nintendo.

Cieszę się, że Nintendo dobrowolnie podjęło kroki w celu rozwiązania wątpliwości dotyczących przestrzegania przez nie unijnego prawa konsumenckiego, rozwiązując problem przedwczesnej utraty przydatności niektórych kontrolerów i oferując w tym konkretnym przypadku prawo do bezpłatnej naprawy przez cały cykl życia produktu. Zapobiegnie to wyrzucaniu nienaprawionych kontrolerów, a tym samy przyczyni się do zmniejszenia ilość zbędnych odpadów. Zgodnie z naszą propozycją w sprawie prawa do naprawy oczekujemy, że przedsiębiorstwa skutecznie poprawią możliwość naprawy swoich produktów i dostępność informacji na ten temat, aby wzmocnić pozycję konsumentów i umożliwić im odgrywanie aktywnej roli w transformacji ekologicznej. Didier Reynders, komisarz do spraw wymiaru sprawiedliwości - 04/04/2023

Kontekst

Sieć współpracy w zakresie ochrony konsumentów zrzesza organy odpowiedzialne za egzekwowanie unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów. Komisja Europejska koordynuje działania tych organów na poziomie unijnym, aby rozwiązywać problemy o charakterze transgranicznym.

Organy krajowe odpowiadają za egzekwowanie unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów. Za sprawą znowelizowanego rozporządzenia w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów mają one obecnie większe uprawnienia w wykrywaniu nieprawidłowości i podejmowaniu szybkich działań przeciwko nieuczciwym przedsiębiorcom.

Problem techniczny, którego dotyczyło wspólne działanie, występował w przypadku zarówno konsol Nintendo Switch, jak i Nintendo Switch Lite. Do stycznia 2021 r. organizacje członkowskie BEUC otrzymały od konsumentów prawie 25 000 skarg dotyczących konsol Nintendo Switch.

22 marca Komisja przyjęła wniosek w sprawie prawa do naprawy. Celem tego wniosku jest ułatwienie konsumentom naprawy towarów zamiast ich wymieniania oraz zwiększenie opłacalności naprawy. Gdy nowe zasady wejdą już w życie, więcej produktów będzie naprawiane w ramach gwarancji prawnej, a w przypadku jej wygaśnięcia lub gdy produkt przestaje działać ze względu na zużycie, naprawa, o ile jest ona technicznie możliwa – a więc na przykład w przypadku takich jak produktów wyświetlacze elektroniczne – będzie łatwiejsza i tańsza dla konsumentów. Wniosek Komisji musi zostać przyjęty przez Parlament Europejski i Radę.

Komisja zaproponowała również aktualizację unijnych przepisów, aby wzmocnić pozycję konsumentów w procesie transformacji ekologicznej. Ponadto inicjatywa dotycząca uzasadniania oświadczeń środowiskowych ułatwi konsumentom dokonywanie zrównoważonych wyborów zakupowych i uniemożliwi przedsiębiorstwom składanie wprowadzających w błąd oświadczeń na temat środowiskowych walorów swoich produktów i usług.

Proponowane zmiany w unijnym prawie ochrony konsumentów zapowiedziano w Nowym programie na rzecz konsumentów oraz w Planie działania dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym. Komisja chce zachęcać konsumentów do zmiany zachowań, gdyż zmiana taka jest niezbędna do osiągnięcia celów klimatycznych i środowiskowych określonych w Europejskim Zielonym Ładzie. Komisja stara się zapewnić konsumentom lepszy dostęp do informacji na temat trwałości i możliwości naprawy produktów, a także ochronę przed praktykami handlowymi, które uniemożliwiają im dokonywanie zakupów w bardziej zrównoważony sposób.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
5 kwietnia 2023
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce