Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy15 czerwca 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Niebieska gospodarka w UE

Z tegorocznego przeglądu wyników sektorów gospodarki UE związanych z oceanami i środowiskiem przybrzeżnym wynika, że niebieska gospodarka UE przyczynia się do ożywienia gospodarczego i toruje drogę do Europejskiego Zielonego Ładu. Niebieska...

Niebieska gospodarka w UE

Komisja Europejska opublikowała dziś „Sprawozdanie na temat niebieskiej gospodarki UE w 2020 r.”, w którym przedstawiono przegląd wyników sektorów gospodarki UE związanych z oceanami i środowiskiem przybrzeżnym. Stan niebieskiej gospodarki w UE jest dobry: w 2018 r. obroty w tym sektorze wyniosły 750 mld euro. W 2018 r. w sektorach niebieskiej gospodarki pracowało 5 mln osób, co oznacza wzrost aż o 11,6 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Chociaż sektory takie jak turystyka przybrzeżna i morska, a także rybołówstwo i akwakultura są poważnie dotknięte skutkami pandemii koronawirusa, niebieska gospodarka jako całość może w istotny sposób przyczynić się do ekologicznej odbudowy gospodarki.

Komisarz UE ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius powiedział: Dzięki morskiej energii odnawialnej, żywności pochodzącej z morza, zrównoważonej turystyce przybrzeżnej i morskiej, niebieskiej biogospodarce i wielu innym działaniom, które należą do niebieskiego sektora, gospodarka po wyjściu z kryzysu ma szansę stać się silniejsza, zdrowsza, bardziej odporna i zrównoważona. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby złagodzić skutki środków izolacji, chronić miejsca pracy w niebieskiej gospodarce i utrzymać dobrostan naszych społeczności nadbrzeżnych, jednocześnie utrzymując nasze ambicje dotyczące środowiska.

Mariya Gabriel, komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, odpowiedzialna też za Wspólne Centrum Badawcze (JRC), powiedziała: W dalszym ciągu wspieramy zrównoważony rozwój sektorów morskich poprzez strategię Unii Europejskiej na rzecz niebieskiego wzrostu. Filarami tej europejskiej odpowiedzi na kryzys są badania i innowacje. Zadbamy o to, aby badania, innowacje i edukacja przyczyniały się do transformacji w kierunku niebieskiej gospodarki w Europie. Dzisiejsze sprawozdanie jest elementem tego wsparcia naukowego. Przedstawiono w nim cenne informacje na temat wyników gospodarczych europejskiej działalności morskiej i określono priorytetowe obszary wymagające podjęcia działań.

Środowisko morskie kojarzymy zazwyczaj z tradycyjną działalnością, taką jak rybołówstwo czy transport, jednak obecnie funkcjonuje w nim coraz więcej nowych, innowacyjnych sektorów, np. sektor energii z morskich źródeł odnawialnych. UE, będąca światowym liderem w dziedzinie technologii wykorzystujących energię mórz i oceanów, ma szansę, aby do 2050 r. wkład źródeł morskich w produkcję energii elektrycznej osiągnął poziom nawet 35 proc.

W sprawozdaniu po raz pierwszy szczegółowo omówiono środowiskowy wymiar niebieskiej gospodarki, dzięki któremu może ona przyczynić się do osiągnięcia celów w zakresie środowiska. W latach 2009–2017 produkcja CO² na jednostkę wartości dodanej brutto w sektorze rybołówstwa i akwakultury spadła o 29 proc., co oznacza, że rozwój tego sektora jest wyraźnie oddzielony od produkcji gazów cieplarnianych. Ponadto w sprawozdaniu podkreślono związek między zrównoważonymi połowami a pozytywnymi wynikami gospodarczymi.

W innych sektorach również trwają prace nad zazielenianiem. Na skutek wprowadzenia w 2020 r. przez Międzynarodową Organizację Morską limitu zawartości siarki, transport morski w coraz większym stopniu skupia się na mniej emisyjnych źródłach energii. Należy także wspomnieć o sieci „zielonych portów”, która zmniejsza ślad ekologiczny tych ważnych pod względem gospodarczym węzłów łączących ocean ze stałym lądem.

W sprawozdaniu przeanalizowano również wartość ekonomiczną szeregu usług ekosystemowych zapewnianych przez oceany, do których należy zapewnianie siedlisk dla życia morskiego, sekwestracja dwutlenku węgla i procesy wpływające na zmianę klimatu i różnorodność biologiczną.

Niebieskie miejsca pracy

W 2018 r. liczba zatrudnionych w sektorze niebieskiej gospodarki UE wyniosła 5 mln, co oznacza wzrost o 11,6 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Wzrost ten był napędzany głównie przez sektor turystyki przybrzeżnej. W ciągu niecałych 10 lat liczba miejsc pracy w sektorze morskiej energii wiatrowej zwiększyła się dziewięciokrotnie.

Powyższe dane pokazują, że niebieska gospodarka UE przezwyciężyła katastrofalne skutki kryzysu gospodarczego i finansowego z 2008 r. Ponieważ obecna pandemia koronawirusa ma wpływ na wszystkie sektory, w tym na niebieską gospodarkę, Komisja Europejska na wczesnym etapie podjęła zdecydowane działania w celu ochrony gospodarki UE, w tym różnych sektorów niebieskiej gospodarki.

Kontekst

UE wspiera niebieską gospodarkę za pomocą różnych instrumentów. Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) zainwestował ponad 1,4 mld euro w projekty dotyczące morskiej energii wiatrowej i zapewnił znaczne wsparcie dla innych dziedzin niebieskiej gospodarki, w tym na rzecz rozwoju portów i czystej żeglugi.

Platforma BlueInvest Komisji Europejskiej i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego zapewniła dotacje w wysokości 22 mln euro w 2019 r. i 20 mln euro w 2020 r. na rzecz innowacyjnych, rozpoczynających działalność przedsiębiorców w sektorze niebieskiej gospodarki. Oprócz tego w 2020 r. utworzono nowy Fundusz BlueInvest. Szereg projektów niebieskiej gospodarki finansuje również Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Dodatkowe informacje:

Sprawozdania na temat niebieskiej gospodarki UE

Internetowa tablica wskaźników niebieskiej gospodarki

Strona poświęcona niebieskiej gospodarce na portalu dotyczącym gospodarki morskiej Komisji Europejskiej

BlueInvest

Informacje szczegółowe

Data publikacji
15 czerwca 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce