Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy4 września 2023Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

NextGenerationEU: Polska dokłada REPowerEU

Polska przedłożyła Komisji Europejskiej wniosek o zmianę swojego planu odbudowy i zwiększania odporności, do którego pragnie również dodać rozdział REPowerEU.

Installation of solar panels on the Berlaymont building

Rozdział REPowerEU zawiera nowe inwestycje mające na celu rozwój sieci dystrybucji energii elektrycznej na obszarach wiejskich, wspieranie instytucji wdrażających działania REPowerEU oraz rozwój infrastruktury gazowej w celu umożliwienia dywersyfikacji dostaw, w interesie Unii jako całości.

Ponadto, pięć inwestycji zostało przeniesionych z pierwotnego planu do rozdziału REPowerEU, przy czym trzy z nich zostały zwiększone. Dotyczą one wsparcia dla sieci przesyłowych energii elektrycznej, odnawialnych źródeł energii, magazynowania energii, niskoemisyjnych i bezemisyjnych autobusów oraz morskich farm wiatrowych. Rozdział ten obejmuje również nowe proponowane reformy dotyczące społeczności energetycznych, aspekty regulacyjne związane z siecią dystrybucyjną oraz środki ułatwiające wdrażanie technologii na potrzeby transformacji energetycznej i zmniejszania importu gazu ziemnego z Rosji.

Wniosek Polski o zmianę planu opiera się na potrzebie uwzględnienia wysokiej inflacji odnotowanej w latach 2022 i 2023, a także na niemożności wprowadzenia niektórych środków w pierwotnie przewidzianym terminie, ze względu na obiektywne okoliczności. Wniosek odzwierciedla również korektę w dół maksymalnej alokacji dotacji w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) dla Polski, z 23,9 mld EUR do 22,5 mld EUR. Zmiana jest częścią aktualizacji klucza przydziału dotacji w ramach RRF z czerwca 2022 r. i odzwierciedla stosunkowo lepsze wyniki gospodarcze Polski w latach 2020 i 2021, niż pierwotnie przewidywano.

Polska zwróciła się o dodatkowe 23 mld EUR w formie pożyczek na sfinansowanie zmienionego planu, które uzupełniają 11,5 mld EUR w formie pożyczek już przyznanych w ramach pierwotnego planu. Wraz z przydziałem dotacji w ramach RRF i REPowerEU (odpowiednio 22,5 mld EUR i 2,76 mld EUR) środki te sprawiają, że przedłożony zmieniony plan ma wartość prawie 60 mld EUR.

Komisja Europejska oceni teraz, czy zmieniony plan nadal spełnia wszystkie kryteria oceny określone w rozporządzeniu w sprawie RRF. Jeżeli ocena Komisji będzie pozytywna, przedstawi ona wniosek dotyczący zmiany decyzji wykonawczej Rady w celu odzwierciedlenia zmian w polskim planie. Państwa członkowskie będą miały do czterech tygodni na zatwierdzenie oceny Komisji.

Więcej informacji na temat procesu dotyczącego rozdziałów REPowerEU oraz przeglądu planów odbudowy i zwiększania odporności można znaleźć w pytaniach i odpowiedziach.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/mex_23_4321

Informacje szczegółowe

Data publikacji
4 września 2023
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce