Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy18 stycznia 2019Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Negocjacje handlowe UE–USA

Komisja Europejska przyjęła wnioski dotyczące wytycznych do negocjacji handlowych ze Stanami Zjednoczonymi. Jeden mandat dotyczy oceny zgodności, drugi – zniesienia ceł na produkty przemysłowe. Negocjacje opierają się na wspólnym oświadczeniu...

Negocjacje handlowe UE–USA

W ramach swojego zobowiązania do zachowania przejrzystości Komisja Europejska publikuje projekty mandatów jednocześnie z przekazaniem ich państwom członkowskim UE. Zanim będzie można rozpocząć negocjacje, państwa członkowskie muszą zaakceptować te wnioski.

Komisarz ds. handlu Cecilia Malmström powiedziała: - publikacja projektu naszych wytycznych negocjacyjnych to krok w kierunku realizacji wspólnego oświadczenia przewodniczącego Junckera i prezydenta Trumpa z lipca ubiegłego roku. Już kilka razy spotkałam się z ambasadorem Lighthizerem w ramach wykonawczej grupy roboczej i dałam jednoznacznie do zrozumienia, że UE zobowiązuje się do wypełnienia swojej części porozumienia zawartego przez przewodniczącego i prezydenta. Zaproponowane wytyczne negocjacyjne umożliwią Komisji prowadzenie działań w kierunku zniesienia taryfowych i pozataryfowych barier w handlu transatlantyckim produktami przemysłowymi, co jest kluczowym celem wspólnego oświadczenia z lipca ubiegłego roku.

Wytyczne negocjacyjne przedłożone Radzie przez Komisję mają służyć realizacji wspólnego oświadczenia z 25 lipca i obejmują dwie możliwe umowy z USA:

  1. umowę handlową skupioną ściśle na zniesieniu ceł na produkty przemysłowe, z wyłączeniem produktów rolnych;
  2. drugą umowę dotyczącą oceny zgodności, która przyczyniłaby się do osiągnięcia celu, jakim jest usunięcie barier pozataryfowych. Ułatwiłaby przedsiębiorstwom wykazywanie, że ich produkty spełniają wymagania techniczne po obu stronach Atlantyku.

W ramach ustanowionej w lipcu 2018 r. wykonawczej grupy roboczej UE–USA współprzewodniczący – komisarz Cecilia Malmström i amerykański przedstawiciel ds. handlu Robert Lighthizer – spotkali się cztery razy, aby stopniowo realizować uzgodniony program prac. Ponadto odbyło się kilka innych spotkań przedstawicieli obu stron na szczeblu wyższych urzędników i ekspertów.

UE wdrożyła już kilka aspektów wspólnego oświadczenia z lipca. W szczególności import soi z USA do Unii Europejskiej wzrósł o 112 proc. w okresie od lipca do grudnia 2018 r., w porównaniu z tym samym okresem w roku poprzednim. Stany Zjednoczone są obecnie głównym dostawcą soi do Europy i wkrótce będą mogły dalej rozszerzyć swój rynek, w następstwie decyzji Komisji Europejskiej o rozpoczęciu procesu, który zmierza do udzielenia zezwolenia na stosowanie nasion soi z USA w biopaliwach. Ostatnie dane pokazują gwałtowny wzrost dostaw skroplonego gazu ziemnego (LNG) z USA w październiku i listopadzie 2018 r. UE określiła także szereg obszarów, w których dobrowolna współpraca z USA w kwestiach regulacyjnych mogłaby przynieść szybkie i znaczące rezultaty.

Komisja Junckera zmieniła sposób prowadzenia negocjacji handlowych, sprawiając, że są one bardziej otwarte i włączające, oraz wprowadzając przejrzystość na niespotykanym dotąd poziomie. Kluczowym elementem tego podejścia jest publikacja projektu mandatów negocjacyjnych przekazanych państwom członkowskim oraz wszelkich innych propozycji negocjacyjnych.

Dalsze informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
18 stycznia 2019
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce