Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy10 kwietnia 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Mniej ofiar na drogach

W ubiegłym roku w Polsce odnotowano 6-procentowy spadek liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych, jednak polskie drogi są nadal jednymi z najniebezpieczniejszych w Europie. Z opublikowanych przez KE wstępnych statystyk za 2017 r. dotyczących...

Mniej ofiar na drogach

W 2017 r. na drogach w UE zginęło 25 300 osób, tj. o 300 osób mniej niż w roku 2016 (-2 proc.) i 6 200 mniej niż w roku 2010 (-20 proc.). Choć tendencja ta nastraja optymistycznie, osiągnięcie unijnego celu polegającego na zmniejszeniu o połowę w latach 2010–2020 liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych będzie dużym wyzwaniem. Ponadto szacuje się, że w zeszłym roku poważne obrażenia odniosło 135 tys. osób, których znaczny odsetek stanowili użytkownicy niechronieni: piesi, rowerzyści i motocykliści. Poza samymi poszkodowanymi, wypadki drogowe, w których ludzie giną lub odnoszą obrażenia, mają również negatywny wpływ na ogół społeczeństwa, z szacowanym kosztem społeczno-ekonomicznym[1] w wysokości 120 mld euro rocznie. Powyższe dane to sygnał do podjęcia przez wszystkie strony wzmożonych działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na europejskich drogach. Władze krajowe i lokalne realizują większość bieżących działań, takich jak egzekwowanie przepisów i zwiększanie świadomości, natomiast Komisja pracuje obecnie nad szeregiem konkretnych środków w celu pobudzenia działań umożliwiających osiągnięcie znacznego postępu. Byłby to kolejny krok w kierunku „Europy, która chroni”, przewidzianej w orędziu przewodniczącego Jean-Claude'a Junckera.

Komisarz ds. transportu Violeta Bulc stwierdziła: - W ubiegłym roku w wypadkach drogowych zginęło 25 300 osób, a jeszcze więcej odniosło poważne obrażenia, które wpłynęły na ich życie. Za tymi danymi kryją się losy wielu osób pogrążonych w żalu i przepełnionych bólem. Bezpieczeństwo ruchu drogowego należy oczywiście do kompetencji dzielonych z państwami członkowskimi, ale uważam, że UE może zrobić więcej, aby lepiej chronić Europejczyków. Komisja pracuje obecnie nad szeregiem konkretnych środków, które planujemy przedstawić w najbliższych tygodniach. Cel jest jasny: zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych na naszych drogach.

Ze średnio 49 ofiarami śmiertelnymi wypadków drogowych na milion mieszkańców, europejskie drogi utrzymały w 2017 r. status zdecydowanie najbezpieczniejszych na świecie. W obrębie UE najlepsze wyniki w 2017 r. osiągnęły: Szwecja (25 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców), Wielka Brytania (27), Holandia (31) i Dania (32). W porównaniu z 2016 r. największy spadek liczby ofiar śmiertelnych zgłosiły Estonia (-32 proc.) i Słowenia (-20 proc.).

Ponadto w 2017 r. zmniejszyły się różnice w wynikach państw członkowskich, a jedynie dwa państwa członkowskie (Rumunia i Bułgaria) odnotowały poziom śmiertelności przekraczający 80 ofiar na milion mieszkańców.

Plany na przyszłość

W oparciu o wydaną w marcu 2017 r. deklarację ministerialną w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego Komisja pracuje obecnie nad nowymi ramami bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2020–2030, jak również nad szeregiem konkretnych środków przyczyniających się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Rozważa się między innymi przegląd europejskich przepisów dotyczących bezpieczeństwa pojazdów oraz zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej, a także inicjatywę na rzecz bezpiecznego przejścia na mobilność opartą na pojazdach współpracujących, połączonych z siecią i autonomicznych.

Komisja planuje przedstawić wspomniane środki wiosną 2018 roku.

Dodatkowe informacje

Załącznik

Liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na milion mieszkańców

Wstępne dane statystyczne dla poszczególnych krajów za 2017 r.[2]

2010

2016

2017

2016–2017

2010–2017

Belgia

77

56

55

-3%

-26%

Bułgaria

105

99

96

-4%

-12%

Czechy

77

58

54

-6%

-28%

Dania

46

37

32

-13%

-28%

Niemcy

45

39

38

-1%

-13%

Estonia

59

54

36

-32%

-39%

Irlandia

47

39

33

-15%

-25%

Grecja

112

76

69

-10%

-41%

Hiszpania

53

39

40

2%

-25%

Francja

64

54

53

-1%

-13%

Chorwacja

99

73

80

8%

-22%

Włochy

70

54

56

3%

-18%

Cypr

73

54

62

15%

-12%

Łotwa

103

80

70

-14%

-38%

Litwa

95

66

67

0%

-36%

Luksemburg

64

56

47

-13%

-25%

Węgry

74

62

64

3%

-16%

Malta

31

51

43

-17%

46%

Holandia

32

31

31

0%

-1%

Austria

66

50

47

-5%

-25%

Polska

102

80

75

-6%

-28%

Portugalia

80

54

62

14%

-31%

Rumunia

117

97

98

1%

-19%

Słowenia

67

63

50

-20%

-25%

Słowacja

65

51

57

12%

-13%

Finlandia

51

47

39

-18%

-22%

Szwecja

28

27

25

-6%

-5%

Wielka Brytania

30

28

27

-5%

-7%

UE

63

50

49

-2%

-20%

[1] Rehabilitacja, opieka zdrowotna, szkody materialne itd.

[2] Dane liczbowe za 2017 r. są danymi wstępnymi. Ostateczne dane dotyczące poszczególnych państw mogą się od nich nieznacznie różnić.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
10 kwietnia 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce