Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy11 października 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Mniej dezinformacji, więcej umiejętności cyfrowych

Komisja opublikowała wytyczne dla nauczycieli i pedagogów szkół podstawowych i średnich dotyczące przeciwdziałania dezinformacji i upowszechniania na zajęciach umiejętności cyfrowych.

Mniej dezinformacji, więcej umiejętności cyfrowych

Wytyczne dostarczają praktycznych wskazówek i zawierają wyjaśnienia pojęć technicznych, propozycje ćwiczeń edukacyjnych oraz sposoby promowania dobrych nawyków w sieci. Publikacja obejmuje trzy podstawowe zagadnienia. Są to: rozwijanie umiejętności cyfrowych, przeciwdziałanie dezinformacji oraz ocena i ewaluacja umiejętności cyfrowych.

Obecnie jeden na trzech europejskich uczniów w wieku 13 lat wykazuje podczas bezpośrednich testów braki w zakresie podstawowych umiejętności cyfrowych, a według OECD niewiele ponad połowa piętnastolatków w UE uczy się, jak odróżnić obiektywną informację od informacji stronniczej. Istnieje zatem wyraźna potrzeba, aby wzmocnić rolę kształcenia i szkolenia w zakresie zwalczania dezinformacji oraz upowszechniania umiejętności cyfrowych i umiejętności korzystania z mediów. Zwiększy to odporność i możliwości skuteczniejszego zwalczania dezinformacji w internecie.

Komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel powiedziała: Niniejsze wytyczne zawierają konkretne, praktyczne porady dla nauczycieli i pedagogów. Udostępniają im wiedzę i narzędzia potrzebne do nauczenia młodzieży umiejętnego poruszania się w cyfrowym świecie. Nawet nauczyciel posiadający niewielkie doświadczenie w edukacji cyfrowej będzie teraz w stanie skutecznie wytłumaczyć, jak wykryć dezinformację. Jestem przekonana, że te wytyczne pomogą wielu osobom.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton uzupełnił: Nauczyciele i pedagodzy są dla młodych ludzi ważnym wzorem do naśladowania, dlatego tak istotne jest, aby potrafili im pomóc w odróżnianiu rzetelnych informacji od informacji fałszywych. Za sprawą nowych wytycznych i nowej europejskiej strategii na rzecz lepszego internetu dla dzieci chcemy ułatwić rozwijanie umiejętności cyfrowych od najmłodszych lat we wszystkich szkołach w Europie.

Przedstawione dziś wytyczne zostały opracowane przy wsparciu grupy ekspertów Komisji ds. zwalczania dezinformacji i upowszechniania umiejętności cyfrowych przez kształcenie i szkolenie, i łączą szeroki zakres praktyki z zakresu kształcenia i szkolenia, świata mediów, środowiska akademickiego, mediów społecznościowych i dziennikarstwa. Przy tej samej okazji grupa ekspertów opublikowała również sprawozdanie, w którym przeanalizowała rolę kształcenia i szkolenia w zwalczaniu dezinformacji oraz przedstawiła możliwe rozwiązania w ramach polityki na szczeblu unijnym i krajowym.

Komisja będzie dalej inwestować w tym zakresie, wykorzystując w tym celu roczny program prac Erasmus+ na 2023 r., który zapewni finansowanie wielkoskalowych, przyszłościowych projektów koncentrujących się na szkoleniu nauczycieli i opracowywaniu programów nauczania służących walce z dezinformacją i upowszechnianiu umiejętności cyfrowych.

Komisja wykorzysta również nowe wytyczne w działaniach wspierających nauczycieli w ramach nowej europejskiej strategii na rzecz lepszego internetu dla dzieci (BIK+).

Kontekst

Opublikowane wytyczne stanowią część Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej (2021–2027) oraz europejskiego planu działania na rzecz demokracji. Przyczynią się do utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r. Uzupełniają one działania w celu zwalczania dezinformacji, jakie Komisja podejmuje za pośrednictwem programu Erasmus+Europejskiego Korpusu Solidarności i eTwinningu.

Rola umiejętnego korzystania z mediów w walce z dezinformacją jest propagowana w ramach programu „Kreatywna Europa” oraz za pośrednictwem wspieranego przez Komisję Europejskiego Obserwatorium Mediów Cyfrowych i jego regionalnych centrów.

Aby ułatwić prace nad wytycznymi, Komisja powołała nieformalną grupę ekspertów ds. zwalczania dezinformacji i upowszechniania umiejętności cyfrowych przez kształcenie i szkolenie. Zaproszenie do udziału w grupie zostało opublikowane 31 maja i zamknięte 29 czerwca.

Sprawozdanie końcowe grupy ekspertów zawiera uwagi na temat kluczowej roli, jaką kształcenie i szkolenie odgrywają w wyposażaniu młodych ludzi w kompetencje potrzebne w dzisiejszym świecie cyfrowym, w tym w walce z dezinformacją. Podkreślono w nim również najważniejsze wyzwania i przedstawiono potencjalne rozwiązania w zakresie tego złożonego i dynamicznego obszaru. W sprawozdaniu odniesiono się do istniejących strategii na szczeblu UE oraz inicjatyw międzynarodowych i podkreślono wartość dodaną wynikającą z korzystania z już wypracowanych rozwiązań. Przedstawiono w nim cztery główne wymiary walki z dezinformacją i upowszechniania umiejętności cyfrowych przez kształcenie i szkolenie w odniesieniu do technologicznego i psychologicznego charakteru dezinformacji; kluczowe wymiary umiejętności cyfrowych, potrzeby nauczycieli i pedagogów; oraz skuteczne podejścia przyjęte w poszczególnych państwach członkowskich.

Dalsze informacje

Wytyczne dla nauczycieli i pedagogów dotyczące przeciwdziałania dezinformacji i upowszechniania umiejętności cyfrowych za pośrednictwem kształcenia i szkolenia – tłumaczenia na wszystkie języki urzędowe UE zostaną udostępnione w stosownym czasie

Sprawozdanie końcowe

Zestawienie informacji

Infografika

Wideo

Informacje szczegółowe

Data publikacji
11 października 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce