Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy20 lipca 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 1 min

Mniej akrylamidu w żywności

Przedstawiciele państw członkowskich zagłosowali za przyjęciem wniosku Komisji Europejskiej w sprawie obniżenia poziomu akrylamidu w żywności. Po wdrożeniu nowego rozporządzenia przedsiębiorcy branży spożywczej będą musieli obowiązkowo stosować...

170719_food.jpg

Komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis z zadowoleniem przyjął wynik głosowania: - Uczyniliśmy istotny krok w kierunku ochrony zdrowia i poprawy warunków życia obywateli. Nowe rozporządzenie przyczyni się nie tylko do zmniejszenia obecności tej substancji rakotwórczej w żywności, ale również poprawi świadomość na temat tego, jak unikać narażenia na akryloamid, które często ma miejsce podczas gotowania w domu.

Uzgodniony tekst zostanie teraz przesłany Radzie i Parlamentowi Europejskiemu. Obie instytucje będą miały trzy miesiące na przeanalizowanie go przed ostatecznym przyjęciem przez Komisję. Wejścia w życie można się spodziewać wiosną 2018 r.

Zaraz po przyjęciu rozporządzenia Komisja planuje również rozpocząć rozmowy na temat dodatkowych środków, takich jak określenie maksymalnych poziomów akryloamidu w niektórych rodzajach żywności.

Kontekst

Akrylamid[1] to substancja rakotwórcza, która powstaje z występujących naturalnie asparaginy (aminokwasu) i cukrów podczas przetwarzania żywności w wysokiej temperaturze, czyli smażenia i pieczenia, zwłaszcza w produktach bazujących na ziemniakach, zbożach, kawie i substytutach kawy.

Obecność akrylamidu w żywności została po raz pierwszy wykryta w 2002 r. i od tego czasu trwają badania, których celem ma być ograniczenie jego występowania. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) potwierdził w 2015 r., że akrylamid jest substancją rakotwórczą i obecne poziomy narażenia z dietą na akrylamid są niepokojące, jeśli chodzi o możliwe skutki rakotwórcze. EFSA stwierdziła również, że poziomy akrylamidu w ostatnich latach nie uległy konsekwentnemu obniżeniu. Ponadto w ramach badań prowadzonych przez państwa członkowskie na podstawie zalecenia Komisji wykazano, że istnieją duże różnice, jeśli chodzi o dobrowolne środki wprowadzane przez przedsiębiorców, które mają na celu obniżenie poziomu akrylamidu.

Po wydaniu opinii przez EFSA Komisja rozpoczęła rozmowy z władzami państw członkowskich, aby określić odpowiednie środki regulacyjne umożliwiające ograniczenie obecności akrylamidu w żywności.

[1] https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/contaminants/catalogue/acrylamide_en

Treść propozycji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
20 lipca 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce