Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy12 sierpnia 2019Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

Młodzież w centrum uwagi

„Transformacja edukacji” to temat przewodni tegorocznych, europejskich obchodów Międzynarodowego Dnia Młodzieży. Chodzi m.in. o zwrócenie uwagi na starania podejmowane w celu poprawy integracyjnego charakteru edukacji oraz zwiększenia jej dostępności...

Młodzież w centrum uwagi

Komisarz do spraw współpracy międzynarodowej i rozwoju Neven Mimica, komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thyssen, komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor Navracsics oraz komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Marija Gabriel oświadczyli:

Obchodzimy Międzynarodowy Dzień Młodzieży. Jest to dobry moment, by przypomnieć, że zbyt wielu młodych ludzi żyje w strefach objętych wojną, nie uczęszcza do szkoły i doświadcza ubóstwa, wykluczenia społecznego, słabej opieki zdrowotnej, nierówności ze względu na płeć oraz skutków zmiany klimatu.

Znalezienie skutecznych rozwiązań dla tych problemów jest dla Unii Europejskiej niezwykle ważne, podobnie jak osiągnięcie trwałego pokoju oraz budowanie spójnych i odpornych na trudności społeczeństw, w których młodzi ludzie mogliby się rozwijać. W związku z tym UE dokłada starań, aby uwzględniać we wszystkich swoich działaniach Agendę 2030 ONZ oraz zawartych w niej 17 celów zrównoważonego rozwoju.

Współpracując z państwami członkowskimi i wieloma innymi zainteresowanymi stronami, UE wzmacnia pozycję milionów młodych ludzi, także poza swoimi granicami. Program Erasmus+ łączy młodych ludzi, umożliwiając im naukę i udział w życiu społecznym, a także sprzyja zdobywaniu kompetencji i innowacyjności w instytucjach edukacyjnych. Nowe możliwości pojawiły się dzięki dwóm nowym inicjatywom obecnej Komisji: DiscoverEU umożliwia młodym ludziom podróżowanie i odkrywanie bogatego dziedzictwa kulturowego Europy, natomiast Europejski Korpus Solidarności umożliwia im wolontariat i pracę w ramach projektów wspierających społeczności lokalne i ludzi w całej Europie. Powstający obecnie europejski obszar edukacji poprawi budowanie doskonałości i integrację, przynosząc korzyści młodym Europejczykom ze wszystkich środowisk i wzmacniając w nich poczucie wspólnej tożsamości europejskiej.

Młodzi ludzie są w centrum także innych unijnych polityk, np. jednolitego rynku cyfrowego. Wiele inicjatyw, takich jak koalicja na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia, przyczyniło się do intensyfikacji szkoleń w zakresie umiejętności cyfrowych, modernizując tym samym system edukacji. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo dzieci w internecie – realizując poświęconą mu specjalną strategię, dążymy do wyeliminowania zagrożeń w sieci, takich jak cyberprzemoc, nagabywanie dzieci dla celów seksualnych, naruszanie prywatności, dezinformacja czy też treści nacechowane przemocą lub agresją. Te same cele przyświecają również Planowi działania w dziedzinie edukacji cyfrowej zawierającemu zestaw konkretnych środków i inicjatyw, które mają pomóc państwom członkowskim sprostać wyzwaniom związanym z edukacją w erze cyfrowej.

Kwestie dotyczące młodzieży są też kluczowym elementem działań realizowanych zarówno w obrębie UE, jak i w innych częściach świata. W swoich programach na rzecz rozwoju Unia koncentruje się na potrzebach młodych ludzi w takich dziedzinach jak edukacja, rozwijanie umiejętności i tworzenie miejsc pracy. Równocześnie stara się angażować młodzież w szersze zagadnienia życia społecznego. Na przykład program „Młodzi liderzy” czy wspólny projekt Unii Europejskiej i Unii Afrykańskiej „Youth plug-in initiative” zapewniają młodym ludziom należne im miejsce w procesie decyzyjnym. Unia będzie też nadal wspierać młodych ludzi w roli liderów budowania pokoju i przeciwdziałania brutalnemu ekstremizmowi w swoich społecznościach, m.in. za pośrednictwem inicjatywy „One young world peace ambassadors”.

Inwestowanie w potencjał młodych ludzi jest inwestycją w całe społeczeństwo. Co ważne, nie jesteśmy odosobnieni w stawianiu czoła tym wyzwaniom; musimy kontynuować i rozszerzać nasze starania”.

Przebieg procedury

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło 12 sierpnia Międzynarodowym Dniem Młodzieży w 1999 r. Dzień ten służy upamiętnieniu roli młodych ludzi jako niezbędnych uczestników zmian, a także jest okazją do tego, by zwiększać świadomość na temat wyzwań i problemów, przed którymi stoi współczesna młodzież. Tegoroczny temat tych obchodów – „Transformacja edukacji” – ma zwrócić uwagę na starania podejmowane w celu poprawy integracyjnego charakteru edukacji oraz zwiększenia jej dostępności dla wszystkich młodych ludzi, w tym starań podejmowanych przez nich samych.

UE wspiera współpracę państw członkowskich w dziedzinie edukacji, ułatwiając młodym ludziom korzystanie z mobilności, a nauczycielom zdobywanie doświadczeń i dzielenie się wiedzą dzięki możliwości pracy w całej Europie. W 2017 r. UE zainwestowała rekordową kwotę 2,8 mld euro w program Erasmus+ , w którym od 2014 r. wzięło udział ponad 3,7 mln osób. Komisja proponuje położenie większego nacisku na młodzież w kolejnym długoterminowym budżecie UE na lata 2021–2027, w ramach którego planuje podwojenie budżetu programu Erasmus+ do 30 mld EUR.

W programie Erasmus+ udział wziąć mogą zarówno osoby prywatne, jak i organizacje. Kryteria uczestnictwa różnią się w zależności od państwa i rodzaju projektu. Państwa (państwa członkowskie UE i państwa niebędące członkami UE), które mogą wziąć udział w programie, są podzielone na kraje uczestniczące w programie (które mogą w pełni uczestniczyć we wszystkich działaniach w ramach programu Erasmus+) oraz kraje partnerskie (które mogą uczestniczyć w niektórych działaniach programu, z zastrzeżeniem określonych kryteriów lub warunków). Wykaz wszystkich krajów oraz przewodnik po programie Erasmus+, który zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat krajów uprawnionych do udziału w programie, są dostępne online.

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
12 sierpnia 2019
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce