Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy15 czerwca 2023Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Młodzież i sport

Komisja Europejska i Ministerstwo Młodzieży i Sportu Ukrainy intensyfikują swoją współpracę. Komisja proponuje różnorodne inicjatywy mające na celu rozwijanie potencjału młodych Ukraińców w ramach programu Erasmus+.

Młodzież i sport

Margaritis Schinas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za promowanie naszego europejskiego stylu życia, spotkał się dziś w Kijowie z ukraińskim ministrem ds. młodzieży i sportu Wadymem Hutcajtem. Obaj byli zgodni co do tego, że należy kontynuować i wzmacniać współpracę w kwestiach młodzieży i sportu, co ma jeszcze większe znaczenie w obliczu niczym niesprowokowanej i nieuzasadnionej wojny napastniczej Rosji przeciwko Ukrainie oraz jej katastrofalnych skutków dla życia milionów młodych Ukraińców i dla krajowego sektora sportu. Postanowili też kontynuować prace nad wspólnym programem UE-Ukraina dotyczącym młodzieży i sportu.

Oto konkretne wyniki dzisiejszego posiedzenia:

  • Komisja postanowiła, począwszy od 2024 r., otworzyć działania w zakresie budowania potencjału w dziedzinie młodzieży i sportu w ramach programu Erasmus+ dla krajów należących do Partnerstwa Wschodniego. Umożliwi to ukraińskim organizacjom udział w projektach współpracy międzynarodowej dotyczących młodzieży i sportu, które są realizowane w krajach uczestniczących w programie Erasmus+. W ramach odpowiednich działań i polityk można będzie ubiegać się o wsparcie dla projektów, które promują wspólne wartości, dobrostan pojedynczych osób i budowanie bardziej spójnych społeczności.
  • Aby ułatwić ściślejszą współpracę w ramach programu Erasmus+ między organizacjami sportowymi z Ukrainy i w państwach członkowskich UE, można by organizować coroczne seminaria internetowe. 7 kwietnia 2023 r. Komisja Europejska i ukraińskie Ministerstwo Młodzieży i Sportu już zorganizowały pilotażowe seminarium internetowe.
  • Europejski Korpus Solidarności oferuje działania wolontariackie osobom w wieku od 18 do 30 lat, które legalnie zamieszkują w UE i w krajach partnerskich, w tym w Ukrainie. W 2023 r. program obejmuje już projekty, w ramach których oferowana jest pomoc doraźna i innego rodzaju pomoc dla osób, których życie zostało zakłócone przez rosyjską wojnę. Komisja postanowiła kontynuować te działania wolontariatu w 2024 r.
  • W ramach regionalnego programu EU4Youth UE wspiera młodych ludzi oraz sektor młodzieżowy w Ukrainie w dziedzinie zatrudnienia i przedsiębiorczości. W kwietniu 2023 r. rozpoczął się nowy etap tego programu, który koncentruje się na zaangażowaniu i wzmocnieniu pozycji młodzieży.

Jest to związane z wizytą wiceprzewodniczącego Margaritisa Schinasa w Kijowie, gdzie podpisał porozumienie o współpracy w dziedzinie edukacji z Ministerstwem Oświaty i Nauki Ukrainy.   

Kontekst 

Unia Europejska i Ukraina od dawna prowadzą bliską współpracę w dziedzinie młodzieży i sportu w ramach układu o stowarzyszeniu UE–Ukraina, który podpisano 21 marca 2014 r.

Od początku rosyjskiej wojny Komisja Europejska okazuje solidarność z Ukrainą, zwiększa wsparcie i wzmacnia współpracę, w tym za pośrednictwem programu Erasmus+. Budżet rocznego programu prac programu Erasmus+ na 2023 r. zwiększono o 100 mln euro, aby móc wspierać osoby dotknięte wojną. UE zadbała ponadto o to, by młodym ludziom, a także osobom pracującym z młodzieżą i pracownikom ukraińskich organizacji działających w dziedzinie młodzieży, kształcenia i szkolenia, oferowane były elastyczne możliwości.

Informacje na temat praw i możliwości wsparcia w UE dla młodych ludzi przybywających z Ukrainy można znaleźć w Europejskim Portalu Młodzieżowym.

W dziedzinie sportu Komisja Europejska stworzyła w 2022 r., w ramach unijnej nagrody sportowej BeInclusive, kategorię „Sport dla pokoju”, która wyróżnia projekty wykorzystujące sport jako narzędzie promowania pokoju i wartości europejskich. Po raz pierwszy nagrodę w kategorii „Sport dla pokoju” przyznano w 2023 r. Wręczył ją ukraiński wiceminister ds. młodzieży i sportu Andrij Czesnokow za projekt Youth Line z Portugalii. Projekt pomaga uchodźcom, którzy uciekli przed rosyjską wojną, zacząć nowe życie poprzez działania na rzecz budowania społeczności i zajęcia sportowe.

Cytat(y)

W odpowiednim czasie Młodzież Ukrainy odbuduje silną, demokratyczną i wolną Ukrainę. Sport stanowi pomost pomiędzy ludźmi, a jego filarami są sprawiedliwość, solidarność, włączenie społeczne i tolerancja. Jestem bardzo zadowolony z wyników dzisiejszego spotkania i zarazem przekonany, że nasze decyzje będą miały wpływ na wielu młodych ludzi i sportowców w całej Ukrainie.

Margaritis Schinas, wiceprzewodniczący do spraw promowania naszego europejskiego stylu życia - 15/06/2023

 

Ukraińskie Ministerstwo Młodzieży i Sportu docenia efektywną współpracę z Komisją Europejską na rzecz ukraińskiej społeczności sportowej i ukraińskiej młodzieży, w tym 2 mln młodych Ukraińców, którym udzielono tymczasowej ochrony w państwach członkowskich UE. Cieszymy się na wypracowanie wspólnych koncepcji w dziedzinie młodzieży i sportu, które umożliwią usprawnienie naszej polityki zgodnie z europejskimi wartościami i statusem Ukrainy jako kraju kandydującego do UE.

Vadym Guttsait, Minister for Youth and Sport of Ukraine - 15/06/2023

Informacje szczegółowe

Data publikacji
15 czerwca 2023
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce