Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy8 listopada 2016Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Młodzież i kryzys migracyjny

Kryzys migracyjny: perspektywa globalna, europejska i lokalna – to temat dyskusji z udziałem Europejskich Rad Młodzieżowych, które uczestniczą w konsultacjach z KE (tzw. ustrukturyzowany dialog). Komisarz ds. młodzieży Tibor Navracics podkreśla: - Eu...

161108_youth_main.jpg

Spotkanie (4 listopada w Przedstawicielstwie KE w Polsce) otworzył dyrektor Marek Prawda, który przypomniał, że obecny kryzys migracyjny jest wynikiem wieloletnich procesów społecznych i politycznych. - Od kilkudziesięciu lat mówiło się, że mur między Północą a Południem runie, to się musiało stać w konsekwencji globalizacji. Dyrektor Prawda dodał, że remedium na rozwiązywanie obecnych kryzysów nie może być stawianie kolejnych barier, administracyjnych i mentalnych. W przypadku migrantów nie wolno działać w sposób, który będzie cementował ich obcość. Jednocześnie należy ratować dorobek strefy Schengen m.in. poprzez zharmonizowanie systemu azylowego UE.

Rafał Kostrzyński z polskiego biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) przytoczył dane statystyczne dotyczące migrantów i uchodźców w UE. - Stan na 2015 r. to 1,15 mln osób, które przybyły do UE, z czego 85 proc. z państw objętych konfliktami. Jest wysoce prawdopodobne, że osoby te wymagają ochrony międzynarodowej. Obecnie odnotowujemy ok. 330 tys. przybyć do UE, głównie u wybrzeży Włoch i Grecji. Potrzebne jest jednak uściślenie – czy mamy do czynienia z „migracją” czy „uchodźctwem”, bo często te terminy są traktowane synonimicznie. Moim zdaniem, najlepiej pasuje tutaj określenie "kryzys uchodźczy".Ewa Moncure (FRONTEX) przypomniała, w jakiej sytuacji znalazły się rok temu południowe granice UE. – To był absolutnie wyjątkowy czas dla naszej agencji, zwłaszcza druga połowa roku ze względu na wzmożony napływ imigrantów. W konsekwencji nie funkcjonował normalnie system rejestracji na granicach, przekazywanie informacji etc. W niektóre dni do Europy docierało ok. 6-7 tys. osób dziennie, co oznacza wręcz kryzys humanitarny. Od tego czasu sytuację na morskich granicach Grecji i Włoch radykalnie się poprawiła. Frontex otrzymał do dyspozycji więcej jednostek do ratowania ludzi na morzu. Zwiększono również liczbę funkcjonariuszy do rejestrowania osób przybywających do UE – obecnie w Grecji pracuje ponad tysiąc oddelegowanych specjalistów.Bartłomiej Balcerzyk z Biura Informacyjnego PE w Polsce wskazywał na konieczność rozróżnienia między migracją ekonomiczną a ubieganiem się o azyl, co musi opierać się o Konwencję Genewską, do której odwołuje się też prawodawstwo unijne. - Za każdym razem jest to postępowanie indywidualne, a nie arbitralne. Co ważne, konwencja genewska nie mówi wprost o wojnie albo konflikcie jako przesłance składania wniosku – odnosi się jedynie do sytuacji prześladowania. Zgodnie z konwencją należy przedstawić świadectwo, że do takiego prześladowania dochodzi. Nielegalność przekroczenia granicy nie jest aspektem wykluczającym wniosek azylowy.- Zgodnie ze statystykami Polska nie została dotknięta kryzysem migracyjnym – przypominał Tomasz Dzięcioł z Urzędu ds. Cudzoziemców. Do końca września br. statystyki pokazują, że w Polsce w 2016 r. wniosek azylowy złożyło 10300 osób. Większość to Rosjanie (Czeczeni rosyjscy), co jest dominującym trendem od lat. Następnie Ukraińcy (trend spadkowy) oraz na trzecim miejscu obywatele Tadżykistanu (trend zwyżkowy). Status uchodźcy został przyznany 218 osobom, w 1615 przypadkach zapadły decyzji negatywne, zaś 8,5 tys. spraw umorzono (ucieczka wnioskodawcy z państwa, w którym składał wniosek).

W dyskusji uczestniczyli również: Karolina Grot (Instytut Spraw Publicznych), Paulina Babis (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), Natalia Szczucka (Przedstawicielstwo Regionalne KE we Wrocławiu). Spotkanie moderowała Małgorzata Bonikowska (THINKTANK).

Europejskie Rady Młodzieżowe

Informacje szczegółowe

Data publikacji
8 listopada 2016
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce