Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy16 grudnia 2016Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Miasta ze wsparciem

Do połowy kwietnia przyszłego roku europejskie miasta mogą zgłaszać wnioski o dofinansowanie innowacyjnych działań miejskich. Szanse na wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego mają projekty do 50 mln euro. - Zapewnimy miastom środki...

161216_migration_urban.jpg

W Wiedniu ustanowiono punkt kompleksowej obsługi w ramach infrastruktury publicznej, aby ułatwić migrantom integrację w mieście. W Madrycie otwarto cztery ośrodki w dzielnicach o wysokim bezrobociu, aby stworzyć miejsca pracy w sektorach energii, mobilności, recyklingu i spożywczym przy jednoczesnym propagowaniu gospodarki solidarnej.

To dwa z osiemnastu projektów, które wyłoniono w ramach pierwszego zaproszenia dotyczącego innowacyjnych działań miejskich ogłoszonego w zeszłym roku. Komisja ogłasza drugie zaproszenie, aby wyróżnić najbardziej innowacyjne projekty zaproponowane przez same miasta.

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu stwierdziła: - Dzięki tej inicjatywie zapewnimy miastom środki, aby mogły one przełożyć swoje pomysły na konkretne praktyki, które następnie będą wykorzystywane na poziomie UE. Wiemy, że to same miasta zaproponują rozwiązania najbardziej palących problemów, między innymi bezrobocia, wykluczenia społecznego i zmiany klimatu. Nasz program ma wzmacniać ośrodki miejskie i umożliwić im wyrażenie swojej opinii.

W ramach nowego zaproszenia o budżecie 50 mln euro pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wyłonione zostaną najbardziej innowacyjne projekty w trzech kategoriach, zgodnie z priorytetami programu UE dla miast, tj.: integracja migrantów, mobilność w mieście oraz gospodarka o obiegu zamkniętym. Zaproszenie będzie otwarte od dzisiaj do połowy kwietnia 2017 r.

Kontekst

W pakcie amsterdamskim (z 30 maja 2016 r.) oraz konkluzjach Rady (z 24 czerwca 2016 r.) ustanowiono program UE dla miast i określono jego podstawowe zasady.

Kluczowym elementem programu jest 12 partnerstw, dzięki którym miasta, państwa członkowskie, instytucje UE, organizacje pozarządowe i partnerzy biznesowi mogą współpracować na równych zasadach, aby zwiększyć jakość życia w miastach. Rozpoczęto już cztery pilotażowe partnerstwa dotyczące takich kwestii jak włączenie społeczne migrantów, jakość powietrza, mieszkania oraz ubóstwo w miastach.

Zgodnie z priorytetami tematycznymi programu dla miast inicjatywa na rzecz działań innowacyjnych w miastach zapewnia miastom w Unii środki na sfinansowanie innowacyjnych projektów, które pochodzą z EFRR i które w latach 2014–2020 łącznie wyniosą 372 mln euro. W ramach pierwszego zaproszenia wybrano 18 spośród 378 zgłoszonych projektów.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
16 grudnia 2016
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce