Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy22 maja 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Mandat do Brexitu

Ochrona statusu i praw obywateli, uzgodnienie zasad porozumienia finansowego dotyczącego zobowiązań Wielkiej Brytanii jako członka UE i zapewnienie nowych granic zewnętrznych Unii – tak tematy pierwszego etapu negocjacji z Londynem w sprawie Brexitu...

170522_barnier_main.jpg

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady upoważniającą do rozpoczęcia negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem na podstawie art. 50 i wyznaczającą Komisję jako negocjatora Unii. Komisja z zadowoleniem przyjmuje również przyjęcie pierwszego pakietu wytycznych negocjacyjnych.

Wraz z wytycznymi Rady Europejskiej uzgodnionymi w dniu 29 kwietnia 2017 r. przez przywódców UE-27 wytyczne negocjacyjne wskazują priorytety pierwszego etapu negocjacji. W obu tekstach udziela się Komisji Europejskiej, jako negocjatorowi Unii, politycznego i prawnego mandatu, który jest niezbędny do prowadzenia negocjacji z Wielką Brytanią w imieniu UE-27. Na grudniowym posiedzeniu Rada Europejska z zadowoleniem przyjęła mianowanie przez Komisję Michela Barniera jako głównego negocjatora.

Pierwszy etap negocjacji będzie dotyczył trzech głównych obszarów: ochrony statusu i praw obywateli – obywateli UE-27 w Zjednoczonym Królestwie i obywateli Zjednoczonego Królestwa w UE-27 – a także ich rodzin; uzgodnienia zasad porozumienia finansowego dotyczącego zobowiązań Zjednoczonego Królestwa jako członka UE; zapewnienie nowych granic zewnętrznych UE, w tym ochrony porozumienia zawartego w Wielki Piątek, i znalezienie kreatywnych rozwiązań, które pozwolą uniknąć twardej granicy na wyspie Irlandii. Pozostałe kwestie obejmują ustalenia dotyczące rozstrzygania sporów i zarządzania umową o wystąpieniu.

Komisja opublikowała również informację na temat swojej polityki przejrzystości w odniesieniu do negocjacji; celem polityki jest zapewnienie pełnej przejrzystości w trakcie całego procesu negocjacyjnego. Dokumenty negocjacyjne, którymi Komisja dzieli się z państwami członkowskimi UE, Radą Europejską, Parlamentem Europejskim, parlamentami narodowymi, Radą i Zjednoczonym Królestwem będą podawane do wiadomości publicznej i publikowane tutaj. Dokumenty te mogą obejmować między innymi:

  • porządki obrad rund negocjacyjnych;
  • stanowiska negocjacyjne UE;
  • dokumenty robocze;
  • propozycje UE dotyczące brzmienia tekstów.

Michel Barnier, główny negocjator Komisji do spraw negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem na podstawie art. 50, powiedział: - Jesteśmy gotowi usiąść przy stole negocjacyjnym z Wielką Brytanią. Naszym celem jest doprowadzenie do szybkiego osiągnięcia porozumienia w kwestiach podniesionych dzisiaj przez Radę.

Dalsze działania

Formalne negocjacje rozpoczną się, jak tylko Zjednoczone Królestwo będzie gotowe. W ramach przygotowań do pierwszego spotkania negocjatorów Unii i Zjednoczonego Królestwa Komisja przedstawi projekty dokumentów negocjacyjnych z 27 państwami członkowskimi UE. Dokumenty te będą obejmowały następujące obszary: prawa obywatelskie, Euratom, kwestie odnoszące się do towarów wprowadzonych do obrotu przed dniem wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE, toczące się postępowania sądowe i administracyjne, zarządzanie umową na podstawie art. 50 oraz porozumienie finansowe. Wszystkie dokumenty zostaną podane do wiadomości publicznej i będą dostępne na stronie internetowej Grupy Zadaniowej ds. Negocjacji na podstawie Art. 50 TUE.

Kontekst

29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo powiadomiło Radę Europejską o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej. W dniu 29 kwietnia 2017 r Rada Europejska przyjęła wytyczne polityczne. Dnia 3 maja 2017 r. Komisja Europejska przyjęła i opublikowała swoje zalecenie do rozpoczęcia negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem na podstawie art. 50. Obejmowało ono projekt wytycznych negocjacyjnych i opierało się na wytycznych Rady Europejskiej z dnia 29 kwietnia 2017 r. W dniu 22 maja 2017 r. Rada przyjęła zalecenie Komisji. Negocjacje będą na każdym etapie prowadzone w świetle wytycznych Rady Europejskiej i zgodnie z wytycznymi negocjacyjnymi Rady, przy należytym uwzględnieniu rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 5 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
22 maja 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce