Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy9 czerwca 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

List poparcia dla Marszu Równości we Wrocławiu

Z inicjatywy Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej 9 szefów placówek konsularnych we Wrocławiu oraz dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu podpisali list poparcia dla marszu równości, który odbędzie się 11 czerwca.

LGBTIQ_euro_flag

List Otwarty

Z okazji Miesiąca Dumy osób LGBTIQ+ oraz odbywającego się 11 czerwca we Wrocławiu Marszu Równości Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej i Biuro Parlamentu Europejskiego, wraz z Konsulatem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec, Konsulatem Honorowym Królestwa Danii, Konsulatem Honorowym Republiki Estońskiej, Konsulatem Honorowym Republiki Finlandii, Konsulatem Honorowym Wielkiego Księstwa Luksemburga, Konsulatem Honorowym Republiki Łotewskiej, Konsulatem Honorowym Republiki Malty, Konsulatem Honorowym Królestwa Szwecji oraz Konsulatem Honorowym Republiki Włoskiej we Wrocławiu, niniejszym kierują wyrazy swego poparcia dla praw społeczności LGBTIQ+ w Polsce i w Europie.

Czerwiec to Miesiąc Dumy, dumy z tych, którzy jako pierwsi odważyli się walczyć o swoje prawa. Składamy hołd tym, którzy nadal nie ustają w wysiłkach na rzecz równości osób i deklarujemy wsparcie dla osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych, queer, interseksualnych oraz wszystkich, którzy wciąż stają w obliczu wyzwań wynikających z ich przekonań oraz orientacji seksualnej.

Niniejszym listem pragniemy podkreślić istotę działań na rzecz społeczności LGBTIQ+, także na szczeblu regionalnym. Dodatkowo w tym roku, do naszego listu dołączamy podziękowania dla tejże społeczności, która również niesie aktywną pomoc uchodźcom i uchodźczyniom zza naszej wschodniej granicy w Ukrainie.

Ponadto, listem tym pragniemy zwrócić uwagę na znaczenie organizowanych w tym miesiącu Marszów Równości w polskich miastach, aby przypomnieć, iż prawa społeczności LGBTIQ+ to prawa zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz prawa obecne w standardach prawnych Unii Europejskich i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, że „Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości”, a Karta Praw Podstawowych UE, że „zakazana jest dyskryminacja ze względu na płeć (…) lub orientację seksualną”. Mając na uwadze powyższe, apelujemy o poszanowanie praw oraz zaprzestanie wszelkich form dyskryminacji i nienawiści przeciwko osobom identyfikującym się z wartościami społeczności LGBTIQ+.

Kierując się słowami Przewodniczącej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen: „Nasze traktaty zapewniają każdemu człowiekowi w Europie wolność bycia tym, kim jest, życia tam, gdzie chce, kochania tego, kogo chce, i dążenia do tego, co chce”, chcielibyśmy zaakcentować istotę wspólnoty opierającej się na poszanowaniu praw, tolerancji, a także dążenia do równości wśród obywateli i osób przebywających na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Prawa człowieka mają charakter uniwersalny i każdemu z nas, bez wyjątku, wolno z nich w pełni korzystać.

Podpisano (w kolejności alfabetycznej imion):

Hans Jörg Neumann, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu
Jacek Wasik, Dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu
Krystyna Mikulanka, Konsul Honorowy Republiki Malty we Wrocławiu
Krzysztof Bramorski, Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga we Wrocławiu
Leszek Gaś, Dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu
Małgorzata Ryniak, Konsul Honorowy Królestwa Szwecji we Wrocławiu
Małgorzata Węgrzyn-Wysocka, Konsul Honorowy Republiki Finlandii we Wrocławiu
Maria Keller, Konsul Honorowy Królestwa Danii we Wrocławiu
Martin Kaczmarski, Konsul Honorowy Republiki Łotewskiej we Wrocławiu
Monika Przemysława Kwiatosz, Konsul Honorowy Republiki Włoskiej we Wrocławiu
Waldemar Siemiński, Konsul Honorowy Republiki Estońskiej we Wrocławiu

Informacje szczegółowe

Data publikacji
9 czerwca 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce