Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy2 czerwca 2023Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

List poparcia dla Marszu Równości we Wrocławiu

Z inicjatywy Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu 10 szefów placówek konsularnych we Wrocławiu oraz p.o. dyrektora Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej podpisali list poparcia dla marszu równości, który odbędzie się 3 czerwca.

list_poparcia_dla_marszu

List Otwarty

Z okazji rozpoczynającego się 1 czerwca Miesiąca Dumy osób LGBTIQ+ oraz odbywającego się 3 czerwca we Wrocławiu Marszu Równości Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Biuro Parlamentu Europejskiego, wraz z Konsulatem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec, Konsulatem Honorowym Królestwa Danii, Konsulatem Honorowym Republiki Estońskiej, Konsulatem Honorowym Wielkiego Księstwa Luksemburga, Konsulatem Honorowym Królestwa Norwegii, Konsulatem Honorowym Królestwa Szwecji oraz Konsulatem Honorowym Republiki Włoskiej we Wrocławiu, niniejszym kierują wyrazy swego poparcia dla praw społeczności LGBTIQ+ w Polsce oraz w Europie.

W Miesiącu Dumy deklarujemy wsparcie dla osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych, queer, interseksualnych oraz wszystkich, które stają w obliczu wyzwań wynikających z ich orientacji lub tożsamości seksualnej.  

Ponadto, listem tym pragniemy zwrócić uwagę na znaczenie organizowanych w tym miesiącu Marszów Równości w polskich miastach, aby przypomnieć, iż prawa społeczności LGBTIQ+ to prawa zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz prawa obecne w standardach prawnych Unii Europejskich i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, że „Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości”, a Karta Praw Podstawowych UE, że „zakazana jest dyskryminacja ze względu na płeć (…) lub orientację seksualną”.

Świętując Miesiąc Dumy, nie zapominamy o wojnie w Ukrainie, dlatego dołączamy do tego listu podziękowania dla społeczności LGBTIQ+ za aktywną pomoc uchodźcom i uchodźczyniom zza naszej wschodniej granicy oraz zaproszenie społeczności ukraińskiej do udziału w marszu.

Mając na uwadze powyższe, apelujemy o poszanowanie praw oraz zaprzestanie wszelkich form dyskryminacji i nienawiści przeciwko osobom LGBTIQ+.

 

Podpisano:

Martin Kremer, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu

Leszek Gaś, Dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu, inicjator listu otwartego

Krzysztof Bramorski, Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga we Wrocławiu

Marek Grzegorzewicz, Konsul Honorowy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej we Wrocławiu

Martin Kaczmarski, Konsul Honorowy Republiki Łotewskiej we Wrocławiu

Maria Keller, Konsul Honorowy Królestwa Danii we Wrocławiu

Monika Przemysława Kwiatosz, Konsul Honorowy Republiki Włoskiej we Wrocławiu

Krystyna Mikulanka, Konsul Honorowy Republiki Malty we Wrocławiu

Małgorzata Ryniak, Konsul Honorowy Królestwa Szwecji we Wrocławiu

Waldemar Siemiński, Konsul Honorowy Republiki Estońskiej we Wrocławiu

Małgorzata Węgrzyn-Wysocka, Konsul Honorowy Republiki Finlandii we Wrocławiu

Wojciech Wysocki, p.o. Dyrektora Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce

Informacje szczegółowe

Data publikacji
2 czerwca 2023
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce