Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy20 czerwca 2016Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Letnia Szkoła Demokracji

„Letnia Szkoła Demokracji" Uniwersytetu Wrocławskiego to spotkanie uczniów i wykładowców z całej Europy, którzy wspólnie zastanawiają się nad aktualnymi kwestiami europejskimi, dotyczącymi demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Szkoła odbyła się...

main.jpg

Tegoroczna edycja nosiła tytuł „Europa wobec kryzysu migracyjnego". Jej celem było przeanalizowanie jednego z najważniejszych społeczno-politycznych wydarzeń w Europie, jakim jest kryzys migracyjny. Skupiła się głównie na europejskiej reakcji oraz roli partii politycznych i mediów.Kryzys migracyjny jest jednym z największych wyzwań, z jakimi musi się zmierzyć Unia Europejska w najbliższym czasie. Wpływa on na wiele aspektów funkcjonowania Zjednoczonej Europy i może odegrać znaczącą rolę w procesie dalszej integracji europejskiej i funkcjonowaniu społeczeństw wielu państw członkowskich. Dlatego debata naukowa dotycząca tego procesu, jak i dotarcie do obywateli z rzetelną i wiarygodną informacją na temat obecnego kryzysu, ma ogromne znaczenie.W ramach współpracy z organizatorami tegoroczną „Letnią szkołę demokracji" otworzyła Dyrektorka Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce Pani Natalia Sczucka. Specjalny wykład pt.: „The EU response to the migration crisis: Why Poland should accept refugees?” wygłosił Rafał Szyndlauer analityk polityczny w Przedstawicielstwie zajmujący się tematyką migracji. Pomoc uchodźcom przybywającym do Europy w obawie przed wojną i represjami to moralny obowiązek wszystkich Europejczyków, w tym również Polaków – zauważył. Ta sprawa nie może budzić wątpliwości, bo po prostu ratujemy ludzkie życie – powiedział. Kończąc swoje wystąpienie dodał, że Migracja może stać się również szansą na rozwój gospodarczy wielu krajów UE, szczególnie w kontekście starzenia się europejskich społeczeństw. Z ekonomicznego punktu widzenia, przybycie migrantów do jakiegoś państwa oznacza zysk, bo zazwyczaj emigrują ludzie w sile wieku, którzy pracują, płacą podatki i pomnażają dochód narodowy kraju osiedlenia. Nie powinniśmy też zapominać, że wiele europejskich narodów, w tym Polacy, byli wielokrotnie w swojej historii uchodźcami i migrantami.Jednym, z wydarzeń szkoły była także debata oksfordzka, podczas której dwie spierające się drużyny studentów zastanawiały się nad za i przeciw przyjęciu uchodźców na teren Unii Europejskiej. Rozważali kwestie ekonomiczne, moralne, a także prawne w doniesieniu do Traktatów i Europejskiej Agendy dot. Polityki Migracyjnej. W debacie udział wzięła Katarzyna Sumisławska z Działu Media i Informacja Regionalnego Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej we Wrocławiu.Letnia Szkoła Demokracji odbywa się w języku angielskim. Poza wystąpieniami przedstawicieli Uniwersytetu Wrocławskiego, wykłady wygłosili także członkowie środowisk akademickich z uczelni zagranicznych. Uczestnikami szkoły letniej byli studenci następujących uniwersytetów: Uniwersytet Masaryka w Brnie (Czechy), Uniwersytet w Zagrzebiu i Uniwersytet w Split (Chorwacji), Uniwersytet w Bukareszcie (Rumunia), Uniwersytet w Lublanie (Słowenia), Uniwersytet w Szeged (Węgry), Uniwersytet Iwana Franki we Lwowie (Ukrainy) i oraz Uniwersytet Wrocławski.

Więcej informacji na temat unijnej polityki migracyjnej

Informacje szczegółowe

Data publikacji
20 czerwca 2016
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce