Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy28 listopada 2019Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Kupujemy świadomie

Europejscy konsumenci coraz bardziej zwracają na wpływ swoich zakupów na środowisko, mają też coraz większe zaufanie do przepisów regulujących rynek – to niektóre wnioski wynikające z tablicy wyników sytuacji konsumentów za 2019 r. Rośnie też udział...

Kupujemy świadomie

Komisarz UE do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Věra Jourová powiedziała z tej okazji: - Według najnowszych danych ponad 70 proc. unijnych konsumentów ufa, iż sprzedawcy detaliczni przestrzegają praw konsumentów, ale wyniki badania pokazują jednocześnie, że należy utrzymać wysiłki na rzecz poprawy sytuacji konsumentów i zwiększenia ich zaufania. W tym kontekście należy wspomnieć nowy ład dla konsumentów, który wzmocni pozycję konsumentów i właściwych organów. Cieszę się, że konsumenci są coraz bardziej świadomi, jaki ślad środowiskowy pozostawiają ich zakupy. Zbliża się okres świąteczny, zachęcam więc wszystkich konsumentów, aby wybierali godnych zaufania handlowców, znali swoje prawa oraz podejmowali odpowiedzialne decyzje zakupowe.

Główne wnioski:

  • W kontekście rosnącej świadomości w zakresie ocieplenia klimatu i zanieczyszczenia planety plastikiem wyniki badania potwierdzają, że coraz więcej konsumentów w UE zwraca uwagę na wpływ swoich zakupów na środowisko. Konsumenci świadomi ekologicznie przeważają w krajach Europy Południowej (59 proc.) i Wschodniej (57 proc.). Zdecydowana większość sprzedawców detalicznych (71 proc.) uważa, że twierdzenia dotyczące ekologiczności produktów lub usług oferowanych w ich sektorze są wiarygodne.
  • Sytuacja konsumentów pogarsza się w zachodniej Europie, ale dalej poprawia się w innych częściach UE: kraje leżące na południu i wschodzie UE zmniejszają dystans dzielący je od unijnej średniej. Różnica między państwem, które znalazło się najwyżej w rankingu (Szwecja – 71 proc.), a państwem, które osiągnęło najsłabszy wynik (Chorwacja – 53 proc.), pozostaje jednak znaczna.
  • Ponad 70 proc. unijnych konsumentów ufa, iż sprzedawcy detaliczni przestrzegają praw konsumentów. Analogicznie, ponad 70 proc. sprzedawców detalicznych uważa, że stosowanie przepisów dotyczących ochrony konsumentów jest łatwe. Oprócz tego większość sprzedawców detalicznych w UE ocenia pozytywnie egzekwowanie przepisów dotyczących ochrony konsumentów i bezpieczeństwa produktów w swoim sektorze. Najwyższą ocenę uzyskało egzekwowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów: aż trzy czwarte sprzedawców detalicznych doceniło działania monitorujące prowadzone przez organy publiczne.
  • Odsetek konsumentów dokonujących zakupów przez internet osiągnął w 2018 r. poziom około 60 proc. i stale rośnie, pomimo znacznych dysproporcji między poszczególnymi krajami: najwyższy odsetek odnotowano w Danii – 84 proc., a najniższy – ok. 20 proc. w Rumunii i Bułgarii. Zaufanie konsumentów do zakupów transgranicznych w innych państwach UE (48 proc.) jest jednak znacznie mniejsze niż ich zaufanie do zakupów krajowych online (72 proc.).

Kontekst

Tablica wyników sytuacji konsumentów monitoruje krajową sytuację konsumentów w trzech obszarach:

  1. świadomość i zaufanie
  2. przestrzeganie i egzekwowanie prawa
  3. skargi i rozstrzyganie sporów

Analizuje się ponadto postępy w integracji unijnego rynku detalicznego oraz w handlu elektronicznym. Głównym źródłem danych są reprezentatywne badania statystyczne konsumentów i sprzedawców detalicznych w państwach członkowskich UE oraz w Islandii i Norwegii.

Dodatkowe informacje

  • Więcej informacji na temat tablicy wyników sytuacji konsumentów, tablicy wyników sytuacji konsumentów za 2019 r. i dołączonego do niej zestawienia informacji można znaleźć tutaj.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
28 listopada 2019
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce